Att jorda sig

Många undrar över vad “att jorda sig” betyder och hur man går tillväga när man jordar sig.
Att vara jordad innebär att du är i nuet, att du är balanserad är närvarande, har kontakt med moder jord, du står med “båda fötterna på jorden” , du är närvarande och uppmärksam i den situation du är i och du har kontakt med dina känslor.
Tyvärr så är allt för många ojordade idag, främst pga alla de tankar vi har kring det vi “måste” göra, “måste” hinna, och det i sin tur leder till stress och förlorad kontakt med vårt sanna jag. Och har vi dessutom varit ojordade en längre tid så leder det till energibrist då vi läcker som ett såll när vi inte är “ett” med oss själva, vi förlorar kontakten med vår intuition och vi får ett försämrat immunförsvar.
När du tex oroar dig för något och du i ditt inre bygger upp ett katastroftänk så är du inte jordad, du sätter upp en fantasibild, ett fantasiscenario som inte överensstämmer med verkligheten dvs du slösar på din energi. När sådana orostankar kommer så försök att helt kort tänka på det som oroar dig för att sedan släppa det, absolut lättare sagt än gjort men det finns vissa verktyg som kan hjälpa dig att släppa – tänk kreativitet och ställ dig frågan : vad är det som jag tycker om att göra? Vad är det som får tiden att gå utan att jag märker det? Du kanske gillar att teckna, måla, sticka, laga mat, plantera blommor, pyssla, meka med bilar mm mm – ta dig tid till det för det är ett enkelt sätt att hitta tillbaka till sitt sanna jag och bli jordad. Ett annat bra sätt är att vara ute i naturen och ta tillvara på den kraft och skönhet som den ger.
För att vi ska kunna göra bra val och kloka beslut så är det jätteviktigt att vi är jordade. Betänk de gånger som du har gjort val eller tagit beslut då du varit stressad och lättretlig, mao då blir det oftast fel och resultatet blir inte vad vi hoppats på.
Vi kan jorda oss till en viss gräns, vad jag menar är att om du bär på obearbetade känslor så kan du aldrig jorda dig fullt ut. Du måste ta hand om de känslor som tynger dig och som i vissa fall kan göra att du drar till dig fel slags människor . Tex du kan ha upplevt att du blivit dåligt behandlad i din barndom och det kan i sin tur visa sig senare i livet genom att du får svårt i relationen till andra, både i kärlek och i vänskap. Det kan göra att du får en känsla av att du inte duger som du är, att du får svårt med tilliten till andra eller att du får känslor av värdelöshet – då är du inte hel och du är inte ditt sanna jag – du är inte jordad fullt ut.
Så för att kunna vara i nuet och leva ditt liv fullt ut så är det också enormt viktigt att du bearbetar negativa känslor som du bär på och som tynger din fina själ!
Namaste Sissi