Inte bara medium, siare spåmän och spåkvinnor behöver besöka ensamheten!

Ensamheten får dig att växa om den är självvald, den hjälper dig att nå inre frid harmoni och styrka, den gör dig hel!
Tyvärr så värjer många för ensamheten pga rädsla för de tankar och känslor de tvingas möta, dvs ett undvikande är “lättare” än att stå ansikte mot ansikte med jobbiga händelser/situationer som gömts undan . Men sanningen är den att när du väl upptäcker allt det fina som finns i den självvalda ensamheten så blir det en plats som ligger nära ditt hjärta, en plats du gärna vill besöka om och om igen.

i mörkret finns klarhet

Vi är sociala varelser

Vi skapades både som en social och ensam varelse, med behov av att ha både nära relationer till andra och behovet av att vara för oss själva och det är när du själv kan välja när du vill vara i endera världen som du är en hel människa mao vill jag vara ensam? Eller vill jag umgås med andra? Om du tex är en människa som alltid funnits för andra, som alltid ställer upp i vått och torrt, så fråga dig själv : Vad är det som säger att jag alltid måste ställa upp, här, nu och med detsamma? Är det bekräftelsebehov eller kanske av snällhet ? Om det är så, så pröva med att säga nej och ge dig själv en gåva, den egentid som ditt inre längtar efter!

Healing som ger dig kraft

I ensamheten helar du dig själv, du möter och bearbetar händelser och situationer som du sen kan släppa taget om, och det är först när du bearbetat och jobbat med dig själv, när du är hel, som du kan ha en sund och givande relation till andra människor. Självklart så är det inte så lätt som att helt plötsligt välja ensamheten för alla människor! Vad jag menar är att de människor som bär på svåra trauman med djupa själsliga sår kan behöva professionell hjälp av t.ex. psykolog eller annan profession, innan den självvalda ensamheten kan “knacka på“.
I det moderna samhället så lever vi ofta under stress, press och med ett ständigt ljud av störningar från alla de håll, det har blivit så vanligt att vi ser det som en sanning att så ska det vara. Men med stressen och de ständiga ljudsorlet så får vi till slut en otrevlig överraskning när både kropp och själ säger ifrån i form av både psykiska och fysiska besvär! Och människor som bär på obearbetad sorg t.ex. förlust av en nära eller en svår skilsmässa kan också lida av svår inre stress som kan få konsekvenser om den inte bearbetas.

Ta hjälp av Sveriges bästa spådam för medial rådgivning

Bearbeta ensamheten

Vi måste inse att den självalda ensamheten hjälper oss i vår självutveckling och därmed också i vår andlighet och det i sin tur hänger ihop med vår fysiska styrka – allt hänger ihop!
Tillåt dig därför att vara nummer ett i ditt liv utan att skuldbelägga dig själv! Tillåt dig stunder av möten med dig själv, reflektera över vardagliga händelser och låt sen händelser, situationer få vingar och flyga fritt mao släpp det!
När ensamheten sen blir din egen lilla oas att återvända till när helst du vill så får du en naturlig förmåga och styrka att inte bara hjälpa dig själv utan också att finnas för och att hjälpa andra !
Ensamheten är ett vackert ställe att besöka när anden behöver bot.
Kontakta Namaste Sissi


Medium, siare, spåmän/spåkvinnor m fl använder sig av det kraftfulla verktyget intuitionen!

Vår intuition är så kraftfull och så viktig så jag anser att vi aldrig kan prata/skriva för mycket om den.
Intuitionen är en medfödd gåva som kan återvända när som helst och som kan aktiveras fullt ut i alla åldrar. Intuition är när du öppnar dig för en högre kunskap och den informationen kan komma på det mest märkliga sätt. Lägg märke till de gånger du kommit/kommer till en plats( som du vet att du inte varit på ) där du känner dig “hemma” och där igenkänningsfaktorn är stor. När den känslan kommer så har du troligtvis varit där, fast i ett annat liv. I början av utvecklingen av din intuition så kommer informationen genom våra fem sinnen för att sedan oftast visa sig genom syn, röst och energi. Syn: Bilder som visar sig i drömmen eller i fantasin. Röst: den inre “lilla” rösten som t.ex. kan säga : – Ta en annan väg! , undvik den personen! Energi: när tex vissa människor får dig att känna olust eller trötthet? Eller du känner obehag när du besöker en viss plats eller ett visst hus. Men du kan också få intuitiv information genom smak- och luktsinnet t.ex. du kan känna en välbekant doft precis innan du möter den vän som bär den parfymen osv.

Kontakta Sissi, Sveriges främsta medium

Använda intuitionen som redskap

När du väljer att använda intuitionen som redskap så kan ditt liv underlättas på många vis, som t.ex. vilka människor du bör ha i din omedelbara närhet och vem du kan lita på, vilken föda som är bäst för just dig och du kan tom få direkta svar på komplicerade frågor och uppgifter.
Många avfärdar märkliga händelser som rena sammanträffanden! Men är det slumpen eller är det intuitionen som talat till oss? När du väljer att leva efter den intuitiva vägen så vet du! Din intuition aktiveras så snart du är så koncentrerad att du glömmer tid och rum. Kom ihåg när du var barn och ritade/målade, då du var ett med det du höll på med! Vilka aktiviteter fängslar dig på samma sätt idag? Är det när du pysslar i din trädgård? När du tecknar/målar? När du löser matematiska uppgifter? Eller när du mekar med bilen? Vad det än är som får dig att glömma tid och rum så är du då mitt uppe i det naturliga flödet och du höjer din intuition. Ju mer tid du ger till saker du älskar att göra ju mer bekant blir du med den gudomliga känsla det ger vilket gör att du också får förmågan att överföra samma känsla till andra områden av ditt liv.
När du väljer den intuitiva vägen så fungerar det så att du får svar på det du behöver veta, precis när du behöver det dvs frågeställningen och svaret uppstår i samma ögonblick! När din intuitiva och andliga medvetenhet “öppnats” så blir det naturligt för dig att ha kontakt med alla tillvarons dimensioner i form av förverkligande och skapandets processer. Och du får en högre tilltro till dig själv och andra, du ser orsaker till varför vissa händelser sker och du får uppleva att synkroniciteten ökar och att din inspiration växer. När du sen ser att allt flyter på i ditt liv så får du mer tillfredställelse och därmed lycka i livet och med din lyckokänsla så skjuter också kreativiteten i höjden vilket ger dig en djup inre tillfredsställelse.
Namaste Sissi


Tidigare liv/själavandring/reinkarnation och cellminnen!

Reinkarnationen har en central betydelse för främst hinduer och buddhister med ökar hos många människor runt om i världen, dvs tron på att själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp och att själen bär med sig minnen ( både goda och onda handlingar ) från tidigare liv.
Djupt i vårt omedvetna lagrar vi minnen från våra tidigare liv, cellminnen som både är positiva och negativa. Dessa minnen kan ge dig blockeringar som visar sig som olika mindre bra mönster/beteenden i ditt nuvarande liv. Gamla cellminnen kan bl.a. visa sig som : du kommer till en plats du aldrig varit men trots det så känner du igen dig och du känner dig “hemma” eller så kan platsen återkommande visa sig i drömmen, du möter en helt ny person som du utan förklaring får ett motstånd för, eller du har en överdriven rädsla/fobi för höjder, vatten, insekter mm, – oförklarliga beteenden som oftast härstammar från ett tidigare liv. De negativa cellminnena går att läka med bl.a. tidigare liv terapi/ regressionsterapi , en terapiform där du gör en vandring i ditt inre. Regressionsterapi är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta orsaken till vissa problem och därmed att läka och få insikt i vem du är. Terapiformen innebär att du med hjälp av hypnos försätts i ett djupt avslappnat tillstånd där du med hjälp av terapeuten gör en vandring i ditt inre och berättar vad du “ser” /känner. Det finns otal människor som vittnar om att de blivit “befriade” och fått förmågan att leva sitt liv fullt ut efter tidigare livterapi.
Men vi bär naturligtvis inte bara på negativa cellminnen som blockerar oss utan vi bär också på positiva minnen. Ett ex på det är när du möter en person som du omedvetet dras till och känner samhörighet med, som du genast får en känsla av att ha mött förut.
Ni kan ha levt sida vid sida under många liv och bestämt att också mötas i detta.
Oftast inleder ni en relation i vänskap eller som kärlekspartner, ni har svårt att vara ifrån varandra och vill ständigt ha kontakt, ni “lyfter ” varandra, ni ger varandra otroligt mycket positiv energi och ni kan tom upptäcka att ni har samma vanor och/eller tycke för saker och ting som t.ex. samma smak när det gäller inredning, i färg och i form, ni har liknande intressen och ni kan tom gilla samma slags mat. Tillsammans är ni så synkade och starka att ni i umgänge med andra utstrålar en stark helande positiv energi som gör att andra vill vara i er närhet mao människor lägger märke till er eftersom ni utstrålar en enorm energi av kärlek och harmoni! Det i sin tur gör att ni omedvetet hjälper andra människor att läka sitt inre och att finna ro.
När såna här möten sker så har vi ofta mött en av våra själsfränder som gör att vi känner oss älskade för den vi är inte för vad vi åstadkommer, och vi behöver inga ord när våra själar umgås, det sker ett ömsesidigt givande och tagande.
Det är i mötet med din själsfrände som du fullt ut lär dig att älska dig själv precis som du är och i det släpper alla de rädslor du burit på.
Det här är möten som är så obeskrivligt vackra med sin ovillkorliga utstrålning av sann och djup kärlek och jag önskar av hela mitt hjärta att alla får möjligheten att uppleva den.
Namaste Sissi


Finna svar

Vi använder intuitionen i kontakten med andevärlden men också genom omedvetna minnen !

Finns det personer som kan “tala“ med de döda? Nonsens och lurendrejeri säger vissa, oftast ateister (tror inte på någon gud eller något som är övernaturligt) , agnostiker

(tror att det finns något men vet inte riktigt vad) eller de som helt enkelt bär på rädsla!
Men sanningen är den att alla precis alla använder sitt intuitiva jag varje dag, utan att lägga märke till det – du gör val utifrån din intuition! Tänk på de gånger du säger eller tänker : Jag känner på mig vad jag ska välja!, Jag bara vet hur jag ska göra!, Jag känner inga bra “vibbar” med den här personen! eller de gånger du tänkt på någon speciell också ringer den personen eller kommer gående! De gångerna använder du ditt innersta, din intuition eller om du så vill, din magkänsla !
Våra intuitiva förmågor har olika dimensioner och kan förklaras med dels när vi gör en omedelbar uppfattning utan medveten fakta eller logik, vi har en omedveten kunskap som bygger på tidigare erfarenheter. Det vill säga, vi har lagrade minnen bra och dåliga som gör att vi sedan agerar omedvetet utifrån tidigare erfarenheter.
Också har vi kontakten med universum där personen som använder sin intuition
(oftast professionella spåmän/kvinnor, siare, klarseende, drömtydare, medium osv ) fungerar som ett verktyg så att andevärlden kan förmedla sina budskap.
Att hitta den rätte kärlekspartnern:
Om du t.ex. ska avgöra/känna om en person kan vara en potentiell kärlekspartner så känner du ganska omgående om dennes utstrålning attraherar dig eller inte – du attraheras av en viss persons energi!
För många så är det tyvärr inte alltid så lätt pga att vi ofta också använder den omedvetna intuitionen som bygger på tidigare erfarenheter som kan komma både från misslyckade kärleksförhållanden, från en trasig barndom eller från tidigare liv. Om du t.ex. har upplevt en barndom/kärleksförhållande där du inte blivit “sedd” eller älskad för den du är så kan du bära med dig stora bekräftelsebehov som gör att du attraherar andra personer som också har ett överdrivet bekräftelsebehov – du drar till dig människor som utstrålar samma energi. Det är därför det är så viktigt att vi jobbar med vårt inre, att vi är hela när vi söker efter en partner som är “rätt” för oss, annars så riskerar vi att gång på gång gå in i dysfunktionella relationsmönster och kan då missa vår själsfrände även om denne finns i vår omedelbara närhet. När den energi du sänder ut är ren och klar och din självbild positiv så attraherar du “rätt” partner, och du kommer direkt att kunna sortera bort de kandidater som bär på känslomässiga blockeringar som ger en trasig själ.
Vad universum vill är att du tar tag i eventuella blockeringar, känslominnen så att din själ helas och att när du sen attraherar den rätte går in helhjärtat i relationen!
När du gör det så blir din belöning en underbar upplevelse av att få leva i en sund relation, vare sig det gäller vänskaps- eller/och kärleksförhållande !
Och du, tänk om du upptäcker att ditt livs kärlek finns i din närhet i form av en vän!
Namaste Sissi

 

Kontakta mig 


Vår andlighet, vår intuition !

Människor har i årtusenden sökt sig till personer som kan se in i framtiden och i våra dagar så kan vi se att behovet ökar stort. Många betraktar siare, spåmän, spåkvinnor, klarseende, drömtydare och medium som överjordiska, vilket stämmer om vi betänker kontakten med andevärlden men å andra sidan så har vi alla en intuition, mer eller mindre, och som vi alla har förmågan att utveckla. Alla människor kan inte spå andra men alla kan lära sig att utveckla sin intuition så att den underlättar i det dagliga livet, dvs vi kan se det som en talang vi föds med som t.ex. alla kan måla men det innebär inte att alla kan arbeta som konstnärer eller alla lär sig simma men inte alla har talang för att utvecklas till en professionell idrottsman/kvinna.
Vissa föds med en väl utvecklad intuition som de ofta ärvt från generationer av kvinnor och män som haft gåvan andra kan ha fått den genom olika livstrauman.

Men varför ökar intresset för andlighet?

Personligen så anser jag att vi helt enkelt är tvungna pga att vi i västvärlden under lång tid tappat vår andliga kompass genom vår övertro på det materiella – vi tror att vi kan köpa oss lycka och glädje, och därmed så konsumerar vi mer och mer som onekligen förstör både för oss själva och för moder jord. Vi måste se till att minska vår köphysteri, vår överkonsumtion som om den fortsätter leder till en förstörd miljö med förorenade och försurade vatten och utrotning av många djurarter, vilket i sin tur leder till naturkatastrofer och brist på vatten för både människor och djur.
Att fler söker sig till andligheten innebär att fler blir medvetna om att vi bör återgå till en mer jordnära och sund livsstil vilket innefattar synen på det nödvändiga i att värna vår miljö – så vi är på väg, men det är bråttom så vi bör hjälpas åt så att den positiva utvecklingen går snabbare. Vad som också är viktigt är att vi inte låter oss nedslås av onda krafter som nu visar sig runt om i vår värld, vi bör behålla lugnet och tron på att det goda alltid segrar och att kärleken är den mest kraftfulla! Efter regn kommer alltid solsken och efter kaos kommer ordning – Kom ihåg det!
Att intresset för det andliga ökar tyder också på att många blivit medvetna om att de bör ta hand om sin ande, sin själ eller sitt inre för att uppnå harmoni, att tanken är att vi först måste läka oss själva för att kunna få förmågan att hjälpa andra på ett bra sätt, och det är det som känns trösterikt i en turbulent värld.
En sak som jag ofta tar upp är vårt kreativa jag och det vill jag än en gång belysa!
Se till att du ger utrymme för din hobby, det du älskar att göra för det är då du är nära din själ mao din ande växer och frodas om den får “leka” med det den älskar att göra!
Kreativiteten är livsviktig för oss alla!

Prata med en spådam online nu och få svar på dina frågor. 

Namaste Sissi

 

Läs mer om från bloggen..


Våra vackra jordänglar!

Många människor som har en känsla av att vara hitsända av en högre kärleksfull makt för att sprida kärlek och för att hjälpa andra, är ofta jordänglar med ett gudomligt uppdrag att bibehålla frid och fred här på jorden, vilket är deras livsuppgift.
Det finns olika kännetecken som kan visa om en person är en jordängel, bl.a.:
– De är optimistiska och ser det positiva i andra
– De är ärliga och tillitsfulla
– Även om det inte märks så är det personer som är högkänsliga
– Det är inte ovanligt att de blivit utnyttjade pga sin snällhet, men trots det så tror de gott om andra.
– Vad de än går igenom så tror de på sann vänskap och sann kärlek
– Jordänglar är också ofta duktiga healers och kan lätt läka både människor och djur.
– Kommunicerar ofta med djur
– Har ofta “gröna fingrar” dvs är duktiga i trädgårdsskötsel
– Ser igenom oärlighet
– Förmåga att sia i framtiden
Eftersom jordänglar är så måna om andra och drivs av viljan att alla ska vara lyckliga och må bra, så är de också ofta konflikträdda vilket gör att de kan få svårigheter i relationer med andra, dvs de är hellre följsamma och viker sig i diskussioner – mao de undviker konfrontationer .Det i sin tur kan leda till att de tar på sig skuld om någon känner vrede eller visar sorgsenhet och de får då känslan av att ha misslyckats i sitt arbete med att få människor att må bra och att känna lycka. Det här gör att jordänglar
lätt faller offer för människor som har en egoistisk agenda och som utnyttjar andra. Ofta drar de också till sig människor med en trasig själ, som är olyckliga eller som bär på ilska, undermedvetet får de en tanke om att kunna hjälpa, stötta och få dem att vara lyckliga.
Eftersom jordänglar ursäktar andras beteenden så underlättar de också för andra att upprätthålla mindre bra sidor vilket gör att de som ursäktas aldrig får lära sin livsläxa och eftersom de alltid “bara“ ger i sina relationer till andra så riskerar de ofta en själslig obalans, som kan visa sig som utmattning, ( de ger och de ger) olika hälsoproblem ( ökad vikt, hudproblem,) och bitterhet ( känslan av att aldrig få ngt tillbaka) .
Jordänglar är oftast de mest trevliga, snälla och empatiska människor vi kan tänka oss, och de ger så mycket ljus och glädje till oss alla, och de hjälper oss också i vår andliga utveckling.
Om du känner igen dig så kan du vara en Jordängel, men vad du måste förstå är att du är sänd för att bringa lycka, frid och fred på jorden men att din livsläxa är att lära dig att ha hälsosamma relationer och att sätta gränser gentemot andra.
Som jordängel så har du lika stor rätt som alla andra att vara lycklig och du är en djupt och innerligt älskad själ ! Glöm aldrig det!
Källa: D Virtue – Jordens änglar
Namaste Sissi


Våra tankar, vår mat och vår dryck bestämmer energiflödet!

Det vi tillför vår kropp har stor betydelse när det gäller vår livsenergi, så det är enormt viktigt att förutom att jobba med våra tankar, att vi tänker på vilken mat och vilken dryck vi väljer. För att vi ska kunna stå i samklang med den högsta energinivån så måste vi äta näringsriktig mat och ha tillgång till rent vatten, vi måste se helheten att allt hänger ihop. Jämför de gånger du ätit mycket frukt och grönt och druckit vatten med de gånger du stoppat i dig skräpmat och t.ex. druckit läsk! Skräpmaten och läsken gör dig “tung” och däst och ger dig energi i korta stunder medan den näringsriktiga måltiden ger dig ett välbefinnande med energi som räcker länge. Visst klarar vår kropp att äta skräpmat ibland men huvuddelen bör absolut vara nyttig för att vår kropp och själ ska må bra och kunna behålla hälsan. Tänk på att om inte vår kropp får de näringsämnen den behöver så kan inte heller våra celler producera energi och får vår kropp för lite vatten så torkar våra celler och mister därmed förmågan att sprida energin i vår kropp, och det leder till att vår livsenergi minskar.
Precis som när det gäller droger så kan vi bli beroende av mat och äta alldeles för mycket vilket många gånger leder det till fetma! Oftast bottnar missbruk av mat i förträngda känslominnen och i vissa lägen så kan också ett överdrivet matintag blockera vår intuitiva förmåga.
Om vi tycker att vi under lång tid har försökt att ändra och minska matintaget utan att lyckats så är det stor ide att först försöka att lösa plågsamma känslor som vi kan bära omedvetet eller medvetet.
För att vi ska få ut maximalt av det vi äter och dricker så måste vi använda vår inre visdom, och det kan vi göra på tre sätt!
1. Använd ditt sunda förnuft i valet av mat dvs vilken mat ger oss mest och bäst energi? Olika färdigrätter med mycket tillsatser ger energi för en kort stund och blockerar energiflödet medan egenlagad mat från grunden har mycket mindre tillsatser och ger ett fritt energiflöde.
2. Kroppen vet vad den själv behöver men idag är vi så stressade att vi inte tänker på vad eller hur mycket vi äter. Vi bör sitta i lugn och ro när vi äter, och vi bör tänka på vad kroppen verkligen behöver. Om du känner ett sug av skräpmat så kan du fråga dig om du “tröstäter”, om du vill ha den “dåliga” maten för att döva negativa känslor! Om du känner osäkerhet eller om svaret blir ett JA så kan det vara tid att bearbeta det du bär i ditt inre.
3. Vi måste också lyssna till vår mättnadskänsla för att inte överäta och ett bra sätt till det är att äta långsamt och reflektera över känslan samt att inte ha andra aktiviteter så som en mobil vid matbordet. Här är det också viktigt att tänka på vikten av att dricka vatten som hjälper till att skölja bort skadliga ämnen ur kroppen och att främja energiflödet. (källa: Inre visdom av C.Margolis)
Namaste Sissi


Att jorda sig

Många undrar över vad “att jorda sig” betyder och hur man går tillväga när man jordar sig.
Att vara jordad innebär att du är i nuet, att du är balanserad är närvarande, har kontakt med moder jord, du står med “båda fötterna på jorden” , du är närvarande och uppmärksam i den situation du är i och du har kontakt med dina känslor.
Tyvärr så är allt för många ojordade idag, främst pga alla de tankar vi har kring det vi “måste” göra, “måste” hinna, och det i sin tur leder till stress och förlorad kontakt med vårt sanna jag. Och har vi dessutom varit ojordade en längre tid så leder det till energibrist då vi läcker som ett såll när vi inte är “ett” med oss själva, vi förlorar kontakten med vår intuition och vi får ett försämrat immunförsvar.
När du tex oroar dig för något och du i ditt inre bygger upp ett katastroftänk så är du inte jordad, du sätter upp en fantasibild, ett fantasiscenario som inte överensstämmer med verkligheten dvs du slösar på din energi. När sådana orostankar kommer så försök att helt kort tänka på det som oroar dig för att sedan släppa det, absolut lättare sagt än gjort men det finns vissa verktyg som kan hjälpa dig att släppa – tänk kreativitet och ställ dig frågan : vad är det som jag tycker om att göra? Vad är det som får tiden att gå utan att jag märker det? Du kanske gillar att teckna, måla, sticka, laga mat, plantera blommor, pyssla, meka med bilar mm mm – ta dig tid till det för det är ett enkelt sätt att hitta tillbaka till sitt sanna jag och bli jordad. Ett annat bra sätt är att vara ute i naturen och ta tillvara på den kraft och skönhet som den ger.
För att vi ska kunna göra bra val och kloka beslut så är det jätteviktigt att vi är jordade. Betänk de gånger som du har gjort val eller tagit beslut då du varit stressad och lättretlig, mao då blir det oftast fel och resultatet blir inte vad vi hoppats på.
Vi kan jorda oss till en viss gräns, vad jag menar är att om du bär på obearbetade känslor så kan du aldrig jorda dig fullt ut. Du måste ta hand om de känslor som tynger dig och som i vissa fall kan göra att du drar till dig fel slags människor . Tex du kan ha upplevt att du blivit dåligt behandlad i din barndom och det kan i sin tur visa sig senare i livet genom att du får svårt i relationen till andra, både i kärlek och i vänskap. Det kan göra att du får en känsla av att du inte duger som du är, att du får svårt med tilliten till andra eller att du får känslor av värdelöshet – då är du inte hel och du är inte ditt sanna jag – du är inte jordad fullt ut.
Så för att kunna vara i nuet och leva ditt liv fullt ut så är det också enormt viktigt att du bearbetar negativa känslor som du bär på och som tynger din fina själ!
Namaste Sissi


Kreativiteten gör att vi kan leva våra liv fullt ut!

När du odlar din kreativitet så växer också din intuition, du får en kraftfullare magkänsla. Vi kan faktiskt säga att kreativitet är nyckeln till det liv vi vill ha! Kreativiteten gör att vårt positiva energiflöde ökar eftersom vår ande älskar att “leka”
och ta hand om de naturliga personliga förmågor som vi föds med. Du kanske älskar heminredning, att sy, att måla/rita, klura på tekniska lösningar, plantera blommor eller att skriva osv , vad det än är som intresserar dig, som du “brinner” för och som när du utför det får tiden att stanna, det är det som du bör ta dig tid för, och som ger dig en regelbundenhet av lycka och harmoni.
Vi är många som inte ger vår kreativitet den tid som vi egentligen önskar, mycket pga av en stressad tillvaro både kring familjeliv och arbete. Men pröva med att punkta dina “ måsten” och ifrågasätt om det inte finns något/några göromål som du kan stryka från din “måstelista” eller kan du kanske rent av be någon nära att hjälpa dig med någon punkt!? Vad jag menar är att det är enormt viktigt att vi utvecklar och tar oss tid för våra medfödda förmågor/talanger och där igenom få förmågan att kunna leva vårt liv fullt ut!
För att öka din kreativitet så tänk då på att den börjar hemma dvs se dig omkring i ditt hem! Gillar du vad du ser? Vill du ha en bättre ordning ? Vill du möblera om eller byta färgskala? Plantera om blommor? Organisera din garderob? Osv .
Det första du ska ta tag i är att rensa bort det som du inte längre behöver/vill ha kvar och det som ev är trasigt, då frigör du och gör plats för ny energi som hjälper dig på din väg att öka din kreativitet.
Ett annat sätt att öka sin kreativa sida på är att lära sig att lägga märke till detaljer och en bra början för det är att t.ex. : att när du går i naturen plocka upp en sten som tilltalar dig och när du sen är hemma så plockar du upp den och studerar den ingående.
Stenens egenskaper skriver du sedan ner! Som stöd för det du skriver kan du ställa frågor som t.ex. : Hur ser jag på den här stenen? ,Vad påminner den mig om?, Om stenen skulle representera min framtid, hur skulle den då se ut?, Vilket budskap vill stenen ge mig? . När du är klar med dina anteckningar/meningar så lägger du undan den och väntar i någon vecka innan du åter läser vad du skrivit. Sedan så gör du om dina ord som om du beskrev ditt eget liv, och där du använt ordet sten, stenen så skriver du istället jag, min, mig ( beroende på hur det passar in).
Sedan är det bara att läsa “historien om ditt liv” !
Kom ihåg att vi får ett starkt inre växande när vi tillåter vår själ att göra det den älskar att göra – Så glöm för allt i världen inte bort din kreativa sida!
Namaste Sissi


Vår inre kraft är magi som fungerar!

Vi kan verkligen säga att vår inre kraft är magi som fungerar och som bygger broar mellan vår värld och den andliga.
Vi känner av energier och atmosfärer på platser, från andra människor och från andevärlden, både positiva, negativa och neutrala. När du är kär eller har en kär närstående vid din sida så kan du riktigt känna hur den varma kärleken strömmar emot dig och när du är nära någon som bär på hat, svartsjuka och ilska så känner du också det. Vi använder oss mer eller mindre av vår intuition men det är när du utvecklar intuitionen, andligheten som du också ger tillträde till energier utifrån vilket oftast är otroligt positivt men samtidigt en risk, dvs när du öppnar upp för den universella energin så måste du också lära dig hur du skyddar dig från de negativa energierna. Det finns många olika sätt att skydda sig från negativa energier några är :
Föreställ dig att ett vitt ljus omsluter dig och den plats du befinner dig på
Föreställ dig att du är i ett stort ägg som ger ifrån sig starkt vitt ljus
Du kan också be en bön om beskydd! Använd dig av den bön du dras till eller någon välbekant bön som du tycker om. Negativa krafter kan attraheras av våra handlingar och tankar så använd positivt tänkande och använd kärleken som redskap så är chansen mycket större att du drar till dig de goda krafterna/budskapen!
Kroppen, själen och intellektet påverkas av vår intuition och energin kanaliseras genom själen och tolkas av intellektet. För att vi ska kunna utföra tolkningen så rent som möjligt så är det viktigt att vi upprätthåller balansen fysiskt, psykiskt och emotionellt dvs om vi söker kontakt med universums starkaste kraft så måste vi alltid sträva efter balans. Kontakten fungerar alltså inte tex vid missbruk av olika slag eller om vi har osunda relationer, det leder oundvikligen till obalanser.
Så även om vi alla föds med intuitionen så krävs det både insikter och övning för att du ska kunna nyttja din intuition fullt ut och på bästa sätt.
Betänk att allt som vi vill bli bra på här i livet kräver både talang och övning.
Även om vissa delar av vårt liv är förutbestämda och vi låter intuitionen vägleda oss så betyder det inte att vi inte har ett ansvar över våra livsval dvs när vi väljer att låta universum leda oss så gäller det att vi verkligen lyssnar/har förmågan, och tar till oss budskapen som de är menade. Det finns fyra stödord som kan vara till hjälp om du vill få vägledning genom din intuition :
1. Engagemang : Var beslutsam och envis i viljan att lära dig att utveckla din intuitiva sida , ge inte upp även om det tar tid.
2. Tillit : Ha tillit till vad universum förmedlar och tro på dig själv och din egen förmåga, känn din övertygelse om att det fungerar.
3. Mod : Var modig nog att lämna över dina önskningar och förhoppningar till universum och förvänta dig svar som ger dig det bästa.
4. Beslutsamhet : Bestäm dig för att arbeta bort dina egna rädslor och andra negativa tankar och känslor som du ev bär på. Det är när du lyckats arbeta bort dessa negativa ryggsäckar som du får din belöning i form av framgång.
Kom ihåg att ju mer du använder din intuition ju starkare blir den och du får också svar på vilken teknik som är bäst för dig i din kontakt med universums kraftfullaste energi.
Namaste Sissi