Hur upptäcker jag mitt livsändamål?

Vi kan alla känna oss vilsna och förvirrade av och till, men det hör till vår natur på vår vandring genom livet! Vi lär och vi växer av livets alla skeenden även om vi ibland kan känna att vi bär på en alltför tung börda. Då är det vanligt att vi ställer oss frågan : – vad är mitt livsändamål?
För det första så väljer ingen av oss att leva ett eländigt liv, och för det andra så kan vi inte bara leva ett liv där sociala värderingar och materiella värden får styra, för det är endast när du kan se bortom dina förutfattade meningar som du har förmågan att växa i medvetande! Vi måste lära oss att lyssna på vår själ, på vårt innersta väsen – vad intresserar mig? Vad dras jag till ? Har jag förmågan att sätta mig in i andras känslor? Vad är min önskan? Osv Det är när du börjar att arbeta med dig själv och vänder dig inåt som du är på väg att upptäcka ditt livsändamål!
Din själ kan ha levt många liv som givit dig olika slags Karma och som du bearbetar på olika sätt – en jobbig och svår erfarenhet är varken dålig eller fel – den gör att din själ växer!
Ett liv är unikt och varje liv har lika mycket värde oavsett livsändamål!
Du kanske har en önskan om ett nytt arbete som ger dig trivsel och välmående, något som du “brinner“ för!? Du kanske känner en rastlöshet när du tänker på att tiden rinner iväg!? Du kanske har en önskan om att uppleva sann kärlek!? Osv Det här visar dig att det finns något som din själ lockas av något du dras till och det i sin tur är en hint om ditt livsändamål.
Du kan också få information ang ditt livsändamål när du tittar på vad det är du beundrar hos andra eller genom att titta på de speciella talanger just du har. När du t.ex. arbetar med, utför något där du inte märker att tiden går, då arbetar du med ditt livsändamål! Du arbetar också med ditt livsändamål när du löser de karmabaserade svårigheter som du och vi alla får genom livet.
Om du i ditt liv tycker att du möter motstånd, hinder och svårigheter i nästan allt du företar dig, då är det dags att du reflekterar över ditt sätt att tänka och hur du kan förändra det. En måttstock för livsändamålet är när vi tycker att livet flyter på bra!

Tips på hur du lever ditt livsändamål:

1. Du kan ärligt erkänna vad som fungerar och vad som inte fungerar i ditt liv.
2. Du har en tro på att alla människor föds med minst en talang som är ett måste för att universums flöde ska fungera .
3. Du tror på att livet kan förändras när du ändrar tankesätt, attityder och övertygelser
4. Du är på det klara med att du vill leva i flödet av ditt livsändamål
5. Du är övertygad om att du alltid har ett val.
6. Du drar till dig händelser och människor vid rätt tidpunkt.
7. Du tror på att din intuition leder dig i livsändamålet.
Om du kan svara JA på samtliga, enl ovan så är ditt livsändamål nära att visa sig eller så har det redan framträtt.
Det slutliga syftet med vårt livsändamål är alltid att vi människor ska utveckla vår förmåga att älska!
Namaste Sissi

 

Läs mer från min blogg


Änglar

Änglar är ljusvarelser, himmelska väsen som vi alltid har kring oss – de stärker och helar oss.
Vi har alltid minst två skyddsänglar som hjälper oss och som finns med oss genom hela livet. Om du tex har hamnat lite snett på din livsväg så hjälper de dig att hitta tillbaka genom att sända dig vägledning och ljus. Änglarnas vilja och syfte är att du ska leva i frid och i ro och att det är det som får dig att växa!
Det spelar ingen som helst roll hur du ber änglarna om hjälp, det kan vara antingen i tanken , uttala högt eller skriva ner på ett papper mm.
Ärkeänglarna är de som övervakar våra skyddsänglar och alla människor, och varje ärkeängel har sin egen specialitet. Beroende på vilket trossystem eller andlig text du går till så beskrivs ärkeänglarna vid olika namn och antal. Jag tar upp några av de mest kända ärkeänglarna och vilken specialitet de har.
GABRIEL : Hon är den som hjälper de människor som har budskap att föra ut, t.ex. lärare, författare och journalister. Be Gabriel om hjälp när det gäller kommunikation och svårigheter att komma igång med det .
ARIEL : Arbetar för hela planetens överlevnad, hon hjälper till med att hela främst vilda djur och vakar över naturen. Kalla på henne om du vill ha hjälp med att hela ett djur eller hjälp med något som rör naturfrågor.
MIKAEL : Han ger oss mod och styrka att följa vår livsväg och hjälper oss också att beskyddas från rädslan. Kalla på honom om du känner dig osäker eller rädd inför nödvändiga livsförändringar eller din egen säkerhet.
RAFAEL : Han har ett ansvar för fysisk läkning och hjälper alla de som arbetar för att främja hälsa. Be Rafael om hjälp vid läkning av både människor och djur och om beskydd när du reser.
URIEL : Stöttar vid svårlösliga problem så att du lättare hittar en lösning. Kalla på Uriel för att finna svar i en svår situation och svar vid problemlösning.
AZRAEL : Möter och hjälper människor som ska gå över till andra sidan och hjälper de som nyss kommit över att känna kärlek och tillfredställelse. Han hjälper andliga lärare och präster från alla religioner. Kalla på honom om dina just dött eller är på väg!
JOFIEL : Konstnärers beskyddare och hjälper oss att bevara och se skönhet på vår planet. Be till henne om du vill ha hjälp med olika alster eller om du arbetar med att “rena” jorden.
Alla ärkeänglar finns nära jorden och människorna och det är därför naturligt för oss att samverka med dem – vi ber alltså inte till dem utan vi arbetar med dem i den gudomliga planen för fred. De ser bortom de misstag som mänskligheten gör och ser bara vår godhet, de arbetar för fred på jorden och hjälper därför de människor/grupper som inte står för fredens budskap. De hjälper dig aldrig utan ditt medgivande även om vi skulle må bättre av det! Men genom affirmation, bön, tanke mm så kommer de alltid till undsättning. Så var inte rädd för att kalla på dem när du behöver hjälp!
Namaste Sissi


Talens vibration

Den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras sa : “Allt sker i enlighet med talen”
Alla siffror har en viss betydelse och en viss vibration, och med hjälp av dina personliga siffror, ditt födelsedatum så kan du få fram otroligt mycket information, som kan hjälpa dig att attrahera nya möjligheter för din framtid. Talen 1- 9 påverkar oss psykiskt, fysiskt och karmiskt och påverkar oss med en speciell energi och talen 1-9 kopplas också samman med en viss planet.
Med hjälp av ditt födelsetal så kan du räkna ut din själskod (Kartan över ditt liv) som visar dina personlighetsdrag ,dina styrkor, svagheter och vilka energier du är född med. Och med “facit” så får du sedan möjlighet att förbättra svagare sidor och se
hur du kan gå till väga för att nå dina drömmar och mål för framtiden. Vad du ska komma ihåg är att även avsaknaden av vissa tal i födelsedatumet/själskoden har en betydelse.
Ett ex på hur du räknar ut din själskod:
Anna är född 3 januari 1970 = 1+3+1+9+7+0 = 21 ( 2+1 )= 3 Annas själskod är alltså 3.
Varje siffra ( 1-9 ) motsvarar en planet och här får du siffrorna och dess planeter så att du sedan kan googla på respektive planet och dess betydelse.( för mer info än vad du får här )
1 = Solen
2 = Månen
3 = Jupiter
4 = Uranus
5 = Merkurius
6 = Venus
7 = Neptunus
8 = Saturnus
9 = Mars och Pluto

1 Solen har energi av ledarskap och intellekt. De är orädda och bär på många ideer som de också genomför. Ettor är ambitiösa och äventyrliga och de vet hur de ska göra andra lyckliga. De har en stor social naturlig kompetens och de älskar barn.
2 Tvåor ( månen) har en moderlig energi ,är förstående, intelligenta och temperamentsfulla. De är ofta lite tystlåtna och blyga och bär på stor ödmjukhet. De styrs av sina känslor och är romantiskt lagda
3 Jupiter är kunskapens planet och treor är hårt arbetande människor med stort mod. Treor förknippas också med kreativitet och skönhet och Jupiter räknas som en turplanet. De är vältaliga och har ofta musikalisk talang
4 Uranus är strukturens och disciplinens planet. Fyror är diplomatiska, kärleksfulla, generösa och aktiva. De blir ofta inflytelserika och förmögna. De har ett stort intresse av att göra saker och ting på ett nytt sätt.
5 Merkurius energi står för självständighet och frihet. De är viljestarka och har en stor initiativförmåga, stark intuition och de älskar konst, litteratur och vackra ting. De älskar att drömma, att resa och är rastlösa.
6 Venus energi är omhändertagande, harmonisk, ansvarsfull. De är vänliga humoristiska och pratsamma. De har en stor passion för livet och månar i stora mått om andra, och de är hjälpsamma .

7 Neptunus energi bär på visdom, andlighet, intuition och självkännedom. De är tänkare , tystlåtna, omtänksamma och medkännande. De gillar stunder av ensamhet men är roliga i umgänge.
8 Saturnus är karmans planet. Åttor har en stark drivkraft och kan lätt nå stora materiella framgångar. De är naturliga ledare och duktiga på att leda andra. De är omtänksamma, behagliga, självständiga och ofta attraktiva. De har en naturlig talang för konst och musik.
9 Bär på energin från Pluto och Mars. Energin är humanistisk, generös och uppoffrande. De har ett gudomligt syfte och går den andliga vägen. De är intelligenta, positiva, lugna och självsäkra. De har ett bra minne, är lojala, pratsamma och ärliga
( källa: “Tolka ditt öde” av Carmen Harra )
Namaste Sissi


Astrologi

Astrologi och andlighet

Astrologin har funnits i tusentals år och astrologer menar att händelser och människors karaktärer har samband med hur planeter är placerade. Kanske har du någon gång sökt kärleken genom att kika på vilka stjärntecken du passar ihop med? Men riktigt så enkelt är det ju naturligtvis inte eftersom det är många aspekter som spelar in, som t.ex. vilken ascendent du har, klockslaget du föddes, var du föddes mm.

Horoskop

Att ställa ett horoskop är i regel ganska lätt, men det är svårare att tolka pga det invecklade “mönstren” ! Många människor känner tillit till tidningarnas horoskop men tänk på att de med en nypa salt och se det som underhållning med tanke på att ett riktigt horoskop kräver personliga uppgifter, enl ovan!
Men en skicklig astrolog kan med hjälp av det matematiska system de använder sig av ställa ett horoskop gällande en relation och få fram hur väl ni samspelar och vilka egenskaper hos andra som stämmer väl in och attraherar dina. Placeringen av planeterna mars och venus vid tidpunkten du föddes spelar stor roll när det gäller ditt kärleksliv. Ascendenten har också starkt inflytande, den visar hur du uttrycker dig, det du visar utåt, och hur andra uppfattar dig.
När du beställer ett horoskop så ska du känna till tidpunkten, platsen och datumet då du föddes så att tolkningen blir korrekt mao hur stod planeterna just där och då.

Tolv stjärntecknen

De tolv stjärntecknen delas in i fyra element : Eld ( vädur, lejon, skytt), Jord: (oxe, jungfru, stenbock), Luft: ( tvilling, våg, vattuman) Vatten: ( kräfta, skorpion, fisk)
De olika stjärntecknen tillskrivs olika drag, bla:
Oxe : lojal, lättsam, tålmodig, praktisk
Jungfru: uppriktig, skicklig, fokuserad
Stenbock : Klok, ansvarsfull, förstående
Vädur: aktiv, energisk, bestämd, självständig
Lejon : kreativ, hjärtlig, lekfull, rolig
Skytt : ärlig, äventyrslysten, rakhet
Tvilling : spontan, lekfull, kvick
Våg : diplomatisk, hänsynsfull, romantisk
Vattuman : rebellisk, vänskaplig, annorlunda
Kräfta : tillgiven, känslig, kärleksfull
Skorpion : djup, lojal, inkännande
Fisk : känslig, fridsam, fantasifull
Att ha kunskap i astrologi tycker jag personligen är värdefullt i mediumskap dvs jag kan få fler svar och de inre bilderna kan få ett annat djup. Mao att kombinera t.ex. astrologi med tarot är kraftfullt och gör att du lättare kan lita på din intuition så det finns all anledning att fördjupa sig eller om du redan har kunskapen, att använda astrologin parallellt med ljusarbetet.
Namaste Sissi

http://xn--sponline-b0a.se/


Styr dina tankar!

Jag vill åter igen belysa viktigheten av hur vi tänker om oss själva och om andra och vilken vinst det kan ge genom att vända negativa tankar till positiva.
Inom andligt arbete och healing så är styrda tankar ett enormt starkt verktyg och som ska användas med stor ansvarsfullhet.
Alla känslor är energi som följs av en tanke, och ett kraftfullt medium med paranormala krafter vet att det går att styra tankar. Viktigt att påpeka är att med det så följer ett stort ansvar dvs att aldrig aktivera en tanke/handling mot någons vilja. Vi har fyra olika viljetyper:
Karmisk vilja: När handlingar gjorda i det förflutna slår tillbaka i nuet . Tänk på de gamla ordspråken : “ Det du sår får du skörda” och “ Som man bäddar får man ligga”.
Stark vilja: När du med hjälp av stark tankekraft styr till valda handlingar. Här kan positiva tankar göra mycket gott.
Gudomlig vilja:
Den här viljan är på den universella nivån och hjälper dig i kontaken med din andlighet och samspelar med din personliga vilja.
Skicklig vilja:
En vilja som manipulativa människor använder för att uppnå vinning på ett uträknande sätt.
Du kan med hjälp av tankekraft frigöra dig från ett negativt tankemönster vilket i sin tur innebär att du också stärker ditt självförtroende och växer i din andlighet. Du kan börja med att analysera dig själv, använder du fraser som: “ det är min vanliga otur” och “ jag är rädd….. “ osv mao du sänder ut att du har otur och att du är rädd ang något = du får fortsatt otur och du fortsätter i rädsla, eftersom ditt fokus, din tanke ligger kring det. Om du istället tänker/säger när det går din väg : Vilken härlig tur jag har, det här kommer jag att klara osv så får du mer av det istället ! Att vända tankar till det positiva är ett svårt jobb men om du inte ger upp så blir du rikligt belönad och får ett mycket trivsammare och framgångsrikare liv.
Motgångar tillhör livet så de ska vi inte försöka att mota bort med hjälp av positivt tänkande, dvs viss motgång måste vi acceptera för att lära och för att växa men vi kan t.ex. välja hur vi bemöter sorg och smärta.
Försök att alltid se det goda hos människor, låt dig inte dras in i negativa samtal och tala aldrig illa om andra , det kommer som ringar på vattnet tillbaka till dig själv. Om du upplever att någon ofta drar upp negativitet så hjälp denne genom att vara medkännande och prata med personen om lärdomarna och hur de kan nyttjas i framtiden. Om du i ditt umgänge har någon som vägrar släppa taget om sin negativa tankegång, så begränsa umgänget tills att personen är mottaglig för förändring.
Ett kraftfullt verktyg när du ska arbeta bort negativitet är meditationen och har du inte mediterat någon gång så kan du börja med att ta en lång promenad i naturen vilket gör att du rensar tankar och lätt kan komma in i ett meditativt tillstånd.
Namaste Sissi


Auran

Allt levande omges av ett elektriskt fält, en aura som ständigt är i rörelse och som förändras efter hur vi mår. Auran visar vilka kvaliteter, möjligheter, mående och vilken personlighet vi har.
Den färg du har med dig i nuet visar din utvecklingsfas och du kan välja att tillföra mer av en färg/energi om du behöver det för att tex må bättre. Mår vi bra och är friska så har vår aura rena, klara färger medan ohälsa och sorg visar svaga och grådaskiga toner. Mao så avslöjar ditt energifält/din aura vilka områden som kan behöva ett bättre energiflöde och som ev kan behöva healing. De flesta färgförändringarna i auran beror på förändringar i vårt inre och visar om viss energi är blockerad, om den minskar eller om den ökar. Auran har sju stycken färger där varje färg också motsvarar våra sju chakran.
Den vita färgen ligger närmast vår fysiska kropp och den finns runt allt levande på vår jord.
1. Violett visar bl.a. på en kraftfull andlig person ( Kronchakrat)
2. Den röda färgen handlar om vårt känsloliv och vår sexualitet. (Baschakrat)
3. Orange färg rymmer vår livsenergi och har förbindelse med känslor som spontanitet, kontrollbehov mm ( Navelchakrat)
4. Gul färg står för förmåga till kommunikation, livsglädje och gemenskap.
(Solar Plexus)
5. Grönt är balansens färg och står för att bibehålla sunda känslor som acceptans, glädje och medkänsla. ( Hjärtchakrat)
6. Blått är centrum för ärlighet, tillit och glädje.( Halschakrat )
7. Indigo handlar om vår vishet, om vår andlighet, vår inre styrka och att ha tillit till intuitionen.(Pannckakrat/tredje ögat)
Beroende på den ålder vi är i så är det alltid 2 st färger som dominerar! Rött och orange dominerar fram till puberteten, 25- 50 års ålder så är det grönt och turkos efter 50 så tar blått, indigo och violett över. Men kom ihåg att färgerna/energierna hela tiden ändras och att varje människa har sin egen personliga aura och att du alltid kan förbättra energiflödet med hjälp av healing.
Att läsa av en människas aura med dess växlande känslor och tankar är djupt fascinerande men försök i början av ditt arbete att inte fästa så stor vikt vid varje liten detalj, utan det är viktigt att du också lägger märke till hur du reagerar på varje färg, hur den energin flödar – känns den trög eller lätt? Är den klar och tydlig? Eller svag och dov? Går färgerna in i varandra på ett harmoniskt sätt eller skär de sig? Mm, mm
När du har kunskap om auran så har du också mycket att vinna genom t.ex. kunskap om någons inre personlighet, tankar och om mediala gåvor. Är du intresserad av att lära dig om auran så finns det gott om litteratur och olika kurser som du lätt hittar via nätet.
Försök att leva så mycket som möjligt i nuet, ta vara på det naturliga dagsljuset och var dig själv i alla lägen – då har du alla möjligheter att leva i harmoni med det naturliga flödet och bibehålla en sund och balanserad aura.
Namaste Sissi


Din inre röst !

“ Den människa som omgiven av fakta inte tillåter sig några överraskningar, inga glimtar av intuition, inga storslagna hypoteser, ingen risktagning är inlåst i en cell. Inte ens okunnigheten kan isolera sinnet och fantasin på ett mer effektivt sätt.”
Albert Einstein
De människor som lever sitt liv efter fakta och vetenskap, som förkastar mediala upplevelser bär ofta på en rädsla, en rädsla som begränsar dem att leva sitt liv fullt ut.
Vi bär alla på en “inre röst” som vi bör lyssna till, en röst som kan hjälpa oss i vardagen och som hjälper oss att gå i rätt riktning genom livet. Den inre rösten kallar vi intuitionen och den använder du varje dag utan att vara medveten om den ! Intuitionen är en högre kunskap som du har ständig tillgång till och som du kan utveckla vilket personer med mediala krafter har gjort, t.ex. medium, klarseende, träffsäker spåkvinna/spåman, siare, djurtolk, drömtydare m fl. Har du någon gång fått för dig att du känner igen en person en plats som du aldrig sett förr? Har du fått ett plötsligt svar på en problemlösning som du haft en längre tid? Har du tänkt på en viss person också kommer denne gående? Har du haft en dröm som sedan blivit verklighet? mm – Då har du kontakt med din inre röst, din intuition. Det finns också många berättelser där t.ex. matematiker och kemister fått sina genombrott via till synes slumpartade insikter eller genom en dröm.
Det informationssamhälle vi idag lever i bidrar till att vi kommer längre bort från vår “inre röst” – vi är “uppkopplade” dygnet runt, vi fyller vår fritid med aktiviteter för att vi är rädda för att ha “tråkigt” osv men du kan bejaka din intuition och du kan få den att växa med t.ex. det du “brinner” för, en hobby , en aktivitet som är så fängslande att du glömmer tiden. Du påtar i din trädgård, du ritar, målar, eller du kanske snickrar och du är så inne i det du gör att du glömmer att äta – du glömmer tid och rum! Varje gång du är inne i den känslan så skjuter din intuition i höjden – du är ett med det du gör och du är i nuet, och ju mer du håller på med det du brinner för ju lättare blir du bekant med den känslan och kan överföra den till andra områden i livet.
Beroende av hur din världsbild ser ut så kan du stärka din intuition eller blockera den. Om din världssyn har grundats från tidiga negativa erfarenheter som kommer från rädsla så kan ditt undermedvetna ge dig information om ytterligare faror och du får då svårt att lita på dig själv och andra. De negativa erfarenheterna kan ha gjort att du fokuserar på brister t.ex. jag är alltid ensam, jag kommer aldrig att träffa någon , min vanliga otur osv – undermedvetna tankar som kan hålla en människa i järngrepp, blockera livsglädjen och förmågan att ta emot kärlek. För att du ska kunna leva ditt liv fullt ut och använda dig av en högre källa genom din intuition så krävs det att du städar i ditt inre för att få bort gammalt skräp som tynger din fina själ. Att vara medveten om och att försöka vända ett negativt tankemönster när det kommer är en jättebra början!
Genom att också vara medveten om din “inre hållning” när du går in i det negativa respektive positiva sättet att tänka så kan du lättare hejda och stoppa “skräpet” – hur låter din röst när du använder dig av negativa/positiva yttringar? Hur står du och hur håller du ditt huvud? Hur spänner du dina muskler och vilka muskler spänns? När du identifierat din inre hållning som bygger på rädslor så kan du lättare ta bort den och istället ta del av den positiva världssyn som öppnar intuitionens aldrig sinande källa.
Lycka till du fina själ!
Namaste Sissi


Hur mår din själ, din ande egentligen?

Vi levet i en stressande tid där många “måsten” präglar våra liv och där vårt andliga liv, vår själ får stå åt sidan för det materiella. Konsumtionssamhället har gjort att vi ständigt strävar efter fler och fler “döda ting” som vi tror ska göra oss lyckliga. En falsk bild som gör att vi mer och mer kommer bort från vårt “sanna jag” ! Vi har så många aktiviteter förutom dessa “måsten” att vi inte har tid att sätta oss i stillhet och reflektera över våra tankar och våra liv, och förr eller senare kommer det ikapp oss i form av utbrändhet, depression och oro.
För att vi människor ska kunna leva i harmoni och balans så är det livsviktigt med reflektion , att “stanna upp” och om vi skyller på att tiden inte räcker så är det dags att omprioritera de aktiviteter vi har i våra liv och göra val som gynnar vårt inre, så att du kan ta ansvar över ditt eget välbefinnande!
Vi arbetar mer, och många gånger för att kunna upprätthålla en livsstil som vi tror gör oss lyckliga, vi lämnar våra barn allt längre tider på dagis, vilket ger barnen längre “arbetsdagar” som upprätthåller familjens stress, vi går på kurs, vi reser mer, osv .
Vi som arbetar professionellt med andlighet är medvetna om dagens stressande liv och vad det kan leda till, dvs dels så har vi arbetat med oss själva, vi har helat gammalt skräp som vi burit i vårt inre för att över huvud taget kunna verka som ett seriöst medium, och vi har hittat verktyg som upprätthåller balansen. Meditationen är ett sånt verktyg och ett verktyg som alla kan använda sig av !
Forskare som gjort studier om meditationens betydelse visar att de som mediterar har lättare för att återhämta sig från motgångar, oroar sig mindre, är mindre arga och har inte lika stor risk för att hamna i en långvarig depression.
Studier visar också att det inte är svårare att “forma om” hjärnan med hjälp av meditationen, än det är att lära sig att spela ett instrument. Så meditationen är ett kraftfullt verktyg som berikar ditt liv tusenfalt och som när du väl upptäckt det välmående den ger, inte kommer att vilja leva utan. Min önskan är du ska leva ditt liv i lycka, balans och harmoni så jag rekommenderar er varmt att pröva meditationen !
Det finns många meditationstekniker så jag föreslår att du prövar dig fram för att hitta den teknik som passar dig bäst!
Namaste Sissi


Attraktionslagen fungerar

Du attraherar det du är och det du tänker! Allt, precis allt är energier, också våra tankar som ständigt sänder ut vad vi har inombords. Du drar till dig/attraherar det du fokuserar på i ditt liv! Det börjar med en tanke som ger en känsla, som resulterar i ett beteende/attityd – du sänder ut din känsla! Föreställ dig att du får ett oväntat samtal från den du älskar eller att det kommer en summa pengar från ett oväntat håll! Du blir lycklig och du blir jätteglad = om du stannar kvar i den känslan så drar du till dig mer som gör dig lycklig och jätteglad. Här kan fantasin hjälpa dig! Vad det än är som du önskar dig, pengar , kärlek eller boende så använd fantasin och måla din vackraste tavla i ditt inre, och “måla” detaljrikt! Vad ska du använda alla dina pengar till? – föreställ dig det du byter dina pengar mot – hur ser det ut, hur är känslan nu när du har det du önskat? osv- Håll fast den känslan och plocka fram din inre tavla när dina tankar känns tunga eller din energi är låg! Måla din inre tavla för hur din kärlek ska vara, hur denne är, ser ut och hur ni har det tillsammans och/eller måla ditt drömboende, vilken färg har ditt hus? hur stort är det? är det ljust eller lite dovare? ligger det lantligt eller i en stad? Osv – Ju mer detaljer du berikar din målning med, ju mer samspelt blir din önskan med det du sänder ut och som du sedan drar till dig! Mao du visar universum att så här vill jag ha det ! Om du t.ex. fokuserar på att du vill ha en bil, utan att fokusera på märke, årsmodell, färg osv så attraherar du en bil, men en skrotbil är ju också en bil, eller hur? Vad jag vill säga är : använd din fantasi och var noga med detaljer i allt du önskar! – Du blir rikligt belönad!
Det finns medvetna tankar och det finns omedvetna som är tankar som kommer ifrån ditt undermedvetna dvs det kan vara händelser i barndomen eller något som du råkat ut för senare, men som du “stoppat undan”, något som du inte vill ta tag i eller tänka på. Du kan ha blivit illa behandlad , fått utstå psykiskt eller fysiskt lidande som gör allt för ont för att tänka på, och som du omedvetet sänder ut och som attraherar lika! Det är därför det är viktigt att vi människor jobbar med oss själva, för att lösa det som omedvetet tynger, dels för att få ett bättre mående men också så att du kan attrahera det du önskar. Kom ihåg! Negativa tankar tynger och dränerar dig på energi! så försök att alltid vända din negativa tankegång till det positiva. Få hjälp av en spådam från spåonline.se.
Namaste Sissi


Du kan vara född med den mediala….

Många har frågat mig vad det innebär att “jobba” med sig själv , när det gäller strävan efter att på ett professionellt sätt arbeta med andlighet.
Du kan vara född med den mediala gåvan, men om du inte är hel i dig själv så kan
det vara svårt att utföra andligt arbete om du själv bär på en del “skräp” .Det kan vara “känsloknutor” som du har samlat i ditt inre och som du fått i din barndom och/eller under livets gång. Alla människor bär på någonting som formats ur våra erfarenheter och som är mindre bra, men vissa har bearbetat det efter hand medan andra kan ha “tryckt” ner och “gömt” det i sitt inre! Dvs känslor som göms kommer förr eller senare upp till ytan och kan då visa sig i form av depression eller oönskade beteenden.
Vissa beteenden kanske vi inte uppmärksammar hos oss själva, vi kan vara så stressade att vi inte reflekterar över det vi sänder ut till andra, vi bara kör på ! Min erfarenhet och min tro är att du får det mycket lättare på din andliga resa om du har någon form av psykologistudier bakom dig, det kan räcka med en enstaka kurs. Vad jag menar är att du då får kunskap/hjälp med att uppmärksamma dig själv och ditt inre och du får också lättare att känna igen ett beteende/mönster som en klient kan behöva jobba med.
En människa som vuxit upp med frånvarande föräldrar kan t.ex. i vuxen ålder visa på ett överdrivet behov av bekräftelse, ett behov av att inte “duga” för andra. En annan kan bära med sig känslan av att “duga” om den presterar något, och då överpresterar den människan ofta i allt den tar sig för. Ytterligare en annan kan ha träffat på “skitstövlar” i sitt liv, och blivit utsatt för mobbning, både i skoltiden och senare och pga det är trasig i sin själ. ( De flesta föräldrar gör dock vad de tror är bäst för sina barn ) När vi blivit behandlade på ett osunt sätt så reagerar vår ande på det, och kommer i obalans, sen så är det så att vi alla reagerar olika och tål olika mycket beroende på vem vi är som människa – men vi är alla unika på vårt eget lilla sätt, och vi kan nästan alltid bli hela och uppnå harmoni om vi jobbar på det. En av tids faror är stressen! Vi stressar på jobbet, vi stressar hemma och vi stressar tom på vår semester. Vi människor klarar av att stressa till en viss nivå men vid en viss punkt så säger det stopp mao vi kan bli både fysiskt och psykiskt sjuka och det bör vi ta på allvar. Se till att du kopplar av, vilar, att du umgås med dig själv, möter och reflekterar över dina tankar och känslor, helst en stund varje dag dvs det ger mer än vad du anar och du kommer att upptäcka att du efter ett tag inte vill avstå från dina reflektionsstunder.
När du känner att du är i harmoni med dig själv och du känner styrka att också hjälpa andra så är det dags att börja utveckla din andliga sida. Om du behöver hjälp med medial vägledning så kan du kontakta en spådam. ! Lycka till!
Och du!
Du kommer att lyckas väl!
Namaste Sissi