Vår andlighet, vår intuition !

Människor har i årtusenden sökt sig till personer som kan se in i framtiden och i våra dagar så kan vi se att behovet ökar stort. Många betraktar siare, spåmän, spåkvinnor, klarseende, drömtydare och medium som överjordiska, vilket stämmer om vi betänker kontakten med andevärlden men å andra sidan så har vi alla en intuition, mer eller mindre, och som vi alla har förmågan att utveckla. Alla människor kan inte spå andra men alla kan lära sig att utveckla sin intuition så att den underlättar i det dagliga livet, dvs vi kan se det som en talang vi föds med som t.ex. alla kan måla men det innebär inte att alla kan arbeta som konstnärer eller alla lär sig simma men inte alla har talang för att utvecklas till en professionell idrottsman/kvinna.
Vissa föds med en väl utvecklad intuition som de ofta ärvt från generationer av kvinnor och män som haft gåvan andra kan ha fått den genom olika livstrauman.

Men varför ökar intresset för andlighet?

Personligen så anser jag att vi helt enkelt är tvungna pga att vi i västvärlden under lång tid tappat vår andliga kompass genom vår övertro på det materiella – vi tror att vi kan köpa oss lycka och glädje, och därmed så konsumerar vi mer och mer som onekligen förstör både för oss själva och för moder jord. Vi måste se till att minska vår köphysteri, vår överkonsumtion som om den fortsätter leder till en förstörd miljö med förorenade och försurade vatten och utrotning av många djurarter, vilket i sin tur leder till naturkatastrofer och brist på vatten för både människor och djur.
Att fler söker sig till andligheten innebär att fler blir medvetna om att vi bör återgå till en mer jordnära och sund livsstil vilket innefattar synen på det nödvändiga i att värna vår miljö – så vi är på väg, men det är bråttom så vi bör hjälpas åt så att den positiva utvecklingen går snabbare. Vad som också är viktigt är att vi inte låter oss nedslås av onda krafter som nu visar sig runt om i vår värld, vi bör behålla lugnet och tron på att det goda alltid segrar och att kärleken är den mest kraftfulla! Efter regn kommer alltid solsken och efter kaos kommer ordning – Kom ihåg det!
Att intresset för det andliga ökar tyder också på att många blivit medvetna om att de bör ta hand om sin ande, sin själ eller sitt inre för att uppnå harmoni, att tanken är att vi först måste läka oss själva för att kunna få förmågan att hjälpa andra på ett bra sätt, och det är det som känns trösterikt i en turbulent värld.
En sak som jag ofta tar upp är vårt kreativa jag och det vill jag än en gång belysa!
Se till att du ger utrymme för din hobby, det du älskar att göra för det är då du är nära din själ mao din ande växer och frodas om den får “leka” med det den älskar att göra!
Kreativiteten är livsviktig för oss alla!

Prata med en spådam online nu och få svar på dina frågor. 

Namaste Sissi

 

Läs mer om från bloggen..


Att jorda sig

Många undrar över vad “att jorda sig” betyder och hur man går tillväga när man jordar sig.
Att vara jordad innebär att du är i nuet, att du är balanserad är närvarande, har kontakt med moder jord, du står med “båda fötterna på jorden” , du är närvarande och uppmärksam i den situation du är i och du har kontakt med dina känslor.
Tyvärr så är allt för många ojordade idag, främst pga alla de tankar vi har kring det vi “måste” göra, “måste” hinna, och det i sin tur leder till stress och förlorad kontakt med vårt sanna jag. Och har vi dessutom varit ojordade en längre tid så leder det till energibrist då vi läcker som ett såll när vi inte är “ett” med oss själva, vi förlorar kontakten med vår intuition och vi får ett försämrat immunförsvar.
När du tex oroar dig för något och du i ditt inre bygger upp ett katastroftänk så är du inte jordad, du sätter upp en fantasibild, ett fantasiscenario som inte överensstämmer med verkligheten dvs du slösar på din energi. När sådana orostankar kommer så försök att helt kort tänka på det som oroar dig för att sedan släppa det, absolut lättare sagt än gjort men det finns vissa verktyg som kan hjälpa dig att släppa – tänk kreativitet och ställ dig frågan : vad är det som jag tycker om att göra? Vad är det som får tiden att gå utan att jag märker det? Du kanske gillar att teckna, måla, sticka, laga mat, plantera blommor, pyssla, meka med bilar mm mm – ta dig tid till det för det är ett enkelt sätt att hitta tillbaka till sitt sanna jag och bli jordad. Ett annat bra sätt är att vara ute i naturen och ta tillvara på den kraft och skönhet som den ger.
För att vi ska kunna göra bra val och kloka beslut så är det jätteviktigt att vi är jordade. Betänk de gånger som du har gjort val eller tagit beslut då du varit stressad och lättretlig, mao då blir det oftast fel och resultatet blir inte vad vi hoppats på.
Vi kan jorda oss till en viss gräns, vad jag menar är att om du bär på obearbetade känslor så kan du aldrig jorda dig fullt ut. Du måste ta hand om de känslor som tynger dig och som i vissa fall kan göra att du drar till dig fel slags människor . Tex du kan ha upplevt att du blivit dåligt behandlad i din barndom och det kan i sin tur visa sig senare i livet genom att du får svårt i relationen till andra, både i kärlek och i vänskap. Det kan göra att du får en känsla av att du inte duger som du är, att du får svårt med tilliten till andra eller att du får känslor av värdelöshet – då är du inte hel och du är inte ditt sanna jag – du är inte jordad fullt ut.
Så för att kunna vara i nuet och leva ditt liv fullt ut så är det också enormt viktigt att du bearbetar negativa känslor som du bär på och som tynger din fina själ!
Namaste Sissi


Kreativiteten gör att vi kan leva våra liv fullt ut!

När du odlar din kreativitet så växer också din intuition, du får en kraftfullare magkänsla. Vi kan faktiskt säga att kreativitet är nyckeln till det liv vi vill ha! Kreativiteten gör att vårt positiva energiflöde ökar eftersom vår ande älskar att “leka”
och ta hand om de naturliga personliga förmågor som vi föds med. Du kanske älskar heminredning, att sy, att måla/rita, klura på tekniska lösningar, plantera blommor eller att skriva osv , vad det än är som intresserar dig, som du “brinner” för och som när du utför det får tiden att stanna, det är det som du bör ta dig tid för, och som ger dig en regelbundenhet av lycka och harmoni.
Vi är många som inte ger vår kreativitet den tid som vi egentligen önskar, mycket pga av en stressad tillvaro både kring familjeliv och arbete. Men pröva med att punkta dina “ måsten” och ifrågasätt om det inte finns något/några göromål som du kan stryka från din “måstelista” eller kan du kanske rent av be någon nära att hjälpa dig med någon punkt!? Vad jag menar är att det är enormt viktigt att vi utvecklar och tar oss tid för våra medfödda förmågor/talanger och där igenom få förmågan att kunna leva vårt liv fullt ut!
För att öka din kreativitet så tänk då på att den börjar hemma dvs se dig omkring i ditt hem! Gillar du vad du ser? Vill du ha en bättre ordning ? Vill du möblera om eller byta färgskala? Plantera om blommor? Organisera din garderob? Osv .
Det första du ska ta tag i är att rensa bort det som du inte längre behöver/vill ha kvar och det som ev är trasigt, då frigör du och gör plats för ny energi som hjälper dig på din väg att öka din kreativitet.
Ett annat sätt att öka sin kreativa sida på är att lära sig att lägga märke till detaljer och en bra början för det är att t.ex. : att när du går i naturen plocka upp en sten som tilltalar dig och när du sen är hemma så plockar du upp den och studerar den ingående.
Stenens egenskaper skriver du sedan ner! Som stöd för det du skriver kan du ställa frågor som t.ex. : Hur ser jag på den här stenen? ,Vad påminner den mig om?, Om stenen skulle representera min framtid, hur skulle den då se ut?, Vilket budskap vill stenen ge mig? . När du är klar med dina anteckningar/meningar så lägger du undan den och väntar i någon vecka innan du åter läser vad du skrivit. Sedan så gör du om dina ord som om du beskrev ditt eget liv, och där du använt ordet sten, stenen så skriver du istället jag, min, mig ( beroende på hur det passar in).
Sedan är det bara att läsa “historien om ditt liv” !
Kom ihåg att vi får ett starkt inre växande när vi tillåter vår själ att göra det den älskar att göra – Så glöm för allt i världen inte bort din kreativa sida!
Namaste Sissi


Vår inre kraft är magi som fungerar!

Vi kan verkligen säga att vår inre kraft är magi som fungerar och som bygger broar mellan vår värld och den andliga.
Vi känner av energier och atmosfärer på platser, från andra människor och från andevärlden, både positiva, negativa och neutrala. När du är kär eller har en kär närstående vid din sida så kan du riktigt känna hur den varma kärleken strömmar emot dig och när du är nära någon som bär på hat, svartsjuka och ilska så känner du också det. Vi använder oss mer eller mindre av vår intuition men det är när du utvecklar intuitionen, andligheten som du också ger tillträde till energier utifrån vilket oftast är otroligt positivt men samtidigt en risk, dvs när du öppnar upp för den universella energin så måste du också lära dig hur du skyddar dig från de negativa energierna. Det finns många olika sätt att skydda sig från negativa energier några är :
Föreställ dig att ett vitt ljus omsluter dig och den plats du befinner dig på
Föreställ dig att du är i ett stort ägg som ger ifrån sig starkt vitt ljus
Du kan också be en bön om beskydd! Använd dig av den bön du dras till eller någon välbekant bön som du tycker om. Negativa krafter kan attraheras av våra handlingar och tankar så använd positivt tänkande och använd kärleken som redskap så är chansen mycket större att du drar till dig de goda krafterna/budskapen!
Kroppen, själen och intellektet påverkas av vår intuition och energin kanaliseras genom själen och tolkas av intellektet. För att vi ska kunna utföra tolkningen så rent som möjligt så är det viktigt att vi upprätthåller balansen fysiskt, psykiskt och emotionellt dvs om vi söker kontakt med universums starkaste kraft så måste vi alltid sträva efter balans. Kontakten fungerar alltså inte tex vid missbruk av olika slag eller om vi har osunda relationer, det leder oundvikligen till obalanser.
Så även om vi alla föds med intuitionen så krävs det både insikter och övning för att du ska kunna nyttja din intuition fullt ut och på bästa sätt.
Betänk att allt som vi vill bli bra på här i livet kräver både talang och övning.
Även om vissa delar av vårt liv är förutbestämda och vi låter intuitionen vägleda oss så betyder det inte att vi inte har ett ansvar över våra livsval dvs när vi väljer att låta universum leda oss så gäller det att vi verkligen lyssnar/har förmågan, och tar till oss budskapen som de är menade. Det finns fyra stödord som kan vara till hjälp om du vill få vägledning genom din intuition :
1. Engagemang : Var beslutsam och envis i viljan att lära dig att utveckla din intuitiva sida , ge inte upp även om det tar tid.
2. Tillit : Ha tillit till vad universum förmedlar och tro på dig själv och din egen förmåga, känn din övertygelse om att det fungerar.
3. Mod : Var modig nog att lämna över dina önskningar och förhoppningar till universum och förvänta dig svar som ger dig det bästa.
4. Beslutsamhet : Bestäm dig för att arbeta bort dina egna rädslor och andra negativa tankar och känslor som du ev bär på. Det är när du lyckats arbeta bort dessa negativa ryggsäckar som du får din belöning i form av framgång.
Kom ihåg att ju mer du använder din intuition ju starkare blir den och du får också svar på vilken teknik som är bäst för dig i din kontakt med universums kraftfullaste energi.
Namaste Sissi


Talens vibration

Den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras sa : “Allt sker i enlighet med talen”
Alla siffror har en viss betydelse och en viss vibration, och med hjälp av dina personliga siffror, ditt födelsedatum så kan du få fram otroligt mycket information, som kan hjälpa dig att attrahera nya möjligheter för din framtid. Talen 1- 9 påverkar oss psykiskt, fysiskt och karmiskt och påverkar oss med en speciell energi och talen 1-9 kopplas också samman med en viss planet.
Med hjälp av ditt födelsetal så kan du räkna ut din själskod (Kartan över ditt liv) som visar dina personlighetsdrag ,dina styrkor, svagheter och vilka energier du är född med. Och med “facit” så får du sedan möjlighet att förbättra svagare sidor och se
hur du kan gå till väga för att nå dina drömmar och mål för framtiden. Vad du ska komma ihåg är att även avsaknaden av vissa tal i födelsedatumet/själskoden har en betydelse.
Ett ex på hur du räknar ut din själskod:
Anna är född 3 januari 1970 = 1+3+1+9+7+0 = 21 ( 2+1 )= 3 Annas själskod är alltså 3.
Varje siffra ( 1-9 ) motsvarar en planet och här får du siffrorna och dess planeter så att du sedan kan googla på respektive planet och dess betydelse.( för mer info än vad du får här )
1 = Solen
2 = Månen
3 = Jupiter
4 = Uranus
5 = Merkurius
6 = Venus
7 = Neptunus
8 = Saturnus
9 = Mars och Pluto

1 Solen har energi av ledarskap och intellekt. De är orädda och bär på många ideer som de också genomför. Ettor är ambitiösa och äventyrliga och de vet hur de ska göra andra lyckliga. De har en stor social naturlig kompetens och de älskar barn.
2 Tvåor ( månen) har en moderlig energi ,är förstående, intelligenta och temperamentsfulla. De är ofta lite tystlåtna och blyga och bär på stor ödmjukhet. De styrs av sina känslor och är romantiskt lagda
3 Jupiter är kunskapens planet och treor är hårt arbetande människor med stort mod. Treor förknippas också med kreativitet och skönhet och Jupiter räknas som en turplanet. De är vältaliga och har ofta musikalisk talang
4 Uranus är strukturens och disciplinens planet. Fyror är diplomatiska, kärleksfulla, generösa och aktiva. De blir ofta inflytelserika och förmögna. De har ett stort intresse av att göra saker och ting på ett nytt sätt.
5 Merkurius energi står för självständighet och frihet. De är viljestarka och har en stor initiativförmåga, stark intuition och de älskar konst, litteratur och vackra ting. De älskar att drömma, att resa och är rastlösa.
6 Venus energi är omhändertagande, harmonisk, ansvarsfull. De är vänliga humoristiska och pratsamma. De har en stor passion för livet och månar i stora mått om andra, och de är hjälpsamma .

7 Neptunus energi bär på visdom, andlighet, intuition och självkännedom. De är tänkare , tystlåtna, omtänksamma och medkännande. De gillar stunder av ensamhet men är roliga i umgänge.
8 Saturnus är karmans planet. Åttor har en stark drivkraft och kan lätt nå stora materiella framgångar. De är naturliga ledare och duktiga på att leda andra. De är omtänksamma, behagliga, självständiga och ofta attraktiva. De har en naturlig talang för konst och musik.
9 Bär på energin från Pluto och Mars. Energin är humanistisk, generös och uppoffrande. De har ett gudomligt syfte och går den andliga vägen. De är intelligenta, positiva, lugna och självsäkra. De har ett bra minne, är lojala, pratsamma och ärliga
( källa: “Tolka ditt öde” av Carmen Harra )
Namaste Sissi


Styr dina tankar!

Jag vill åter igen belysa viktigheten av hur vi tänker om oss själva och om andra och vilken vinst det kan ge genom att vända negativa tankar till positiva.
Inom andligt arbete och healing så är styrda tankar ett enormt starkt verktyg och som ska användas med stor ansvarsfullhet.
Alla känslor är energi som följs av en tanke, och ett kraftfullt medium med paranormala krafter vet att det går att styra tankar. Viktigt att påpeka är att med det så följer ett stort ansvar dvs att aldrig aktivera en tanke/handling mot någons vilja. Vi har fyra olika viljetyper:
Karmisk vilja: När handlingar gjorda i det förflutna slår tillbaka i nuet . Tänk på de gamla ordspråken : “ Det du sår får du skörda” och “ Som man bäddar får man ligga”.
Stark vilja: När du med hjälp av stark tankekraft styr till valda handlingar. Här kan positiva tankar göra mycket gott.
Gudomlig vilja:
Den här viljan är på den universella nivån och hjälper dig i kontaken med din andlighet och samspelar med din personliga vilja.
Skicklig vilja:
En vilja som manipulativa människor använder för att uppnå vinning på ett uträknande sätt.
Du kan med hjälp av tankekraft frigöra dig från ett negativt tankemönster vilket i sin tur innebär att du också stärker ditt självförtroende och växer i din andlighet. Du kan börja med att analysera dig själv, använder du fraser som: “ det är min vanliga otur” och “ jag är rädd….. “ osv mao du sänder ut att du har otur och att du är rädd ang något = du får fortsatt otur och du fortsätter i rädsla, eftersom ditt fokus, din tanke ligger kring det. Om du istället tänker/säger när det går din väg : Vilken härlig tur jag har, det här kommer jag att klara osv så får du mer av det istället ! Att vända tankar till det positiva är ett svårt jobb men om du inte ger upp så blir du rikligt belönad och får ett mycket trivsammare och framgångsrikare liv.
Motgångar tillhör livet så de ska vi inte försöka att mota bort med hjälp av positivt tänkande, dvs viss motgång måste vi acceptera för att lära och för att växa men vi kan t.ex. välja hur vi bemöter sorg och smärta.
Försök att alltid se det goda hos människor, låt dig inte dras in i negativa samtal och tala aldrig illa om andra , det kommer som ringar på vattnet tillbaka till dig själv. Om du upplever att någon ofta drar upp negativitet så hjälp denne genom att vara medkännande och prata med personen om lärdomarna och hur de kan nyttjas i framtiden. Om du i ditt umgänge har någon som vägrar släppa taget om sin negativa tankegång, så begränsa umgänget tills att personen är mottaglig för förändring.
Ett kraftfullt verktyg när du ska arbeta bort negativitet är meditationen och har du inte mediterat någon gång så kan du börja med att ta en lång promenad i naturen vilket gör att du rensar tankar och lätt kan komma in i ett meditativt tillstånd.
Namaste Sissi


Hur mår din själ, din ande egentligen?

Vi levet i en stressande tid där många “måsten” präglar våra liv och där vårt andliga liv, vår själ får stå åt sidan för det materiella. Konsumtionssamhället har gjort att vi ständigt strävar efter fler och fler “döda ting” som vi tror ska göra oss lyckliga. En falsk bild som gör att vi mer och mer kommer bort från vårt “sanna jag” ! Vi har så många aktiviteter förutom dessa “måsten” att vi inte har tid att sätta oss i stillhet och reflektera över våra tankar och våra liv, och förr eller senare kommer det ikapp oss i form av utbrändhet, depression och oro.
För att vi människor ska kunna leva i harmoni och balans så är det livsviktigt med reflektion , att “stanna upp” och om vi skyller på att tiden inte räcker så är det dags att omprioritera de aktiviteter vi har i våra liv och göra val som gynnar vårt inre, så att du kan ta ansvar över ditt eget välbefinnande!
Vi arbetar mer, och många gånger för att kunna upprätthålla en livsstil som vi tror gör oss lyckliga, vi lämnar våra barn allt längre tider på dagis, vilket ger barnen längre “arbetsdagar” som upprätthåller familjens stress, vi går på kurs, vi reser mer, osv .
Vi som arbetar professionellt med andlighet är medvetna om dagens stressande liv och vad det kan leda till, dvs dels så har vi arbetat med oss själva, vi har helat gammalt skräp som vi burit i vårt inre för att över huvud taget kunna verka som ett seriöst medium, och vi har hittat verktyg som upprätthåller balansen. Meditationen är ett sånt verktyg och ett verktyg som alla kan använda sig av !
Forskare som gjort studier om meditationens betydelse visar att de som mediterar har lättare för att återhämta sig från motgångar, oroar sig mindre, är mindre arga och har inte lika stor risk för att hamna i en långvarig depression.
Studier visar också att det inte är svårare att “forma om” hjärnan med hjälp av meditationen, än det är att lära sig att spela ett instrument. Så meditationen är ett kraftfullt verktyg som berikar ditt liv tusenfalt och som när du väl upptäckt det välmående den ger, inte kommer att vilja leva utan. Min önskan är du ska leva ditt liv i lycka, balans och harmoni så jag rekommenderar er varmt att pröva meditationen !
Det finns många meditationstekniker så jag föreslår att du prövar dig fram för att hitta den teknik som passar dig bäst!
Namaste Sissi


Attraktionslagen fungerar

Du attraherar det du är och det du tänker! Allt, precis allt är energier, också våra tankar som ständigt sänder ut vad vi har inombords. Du drar till dig/attraherar det du fokuserar på i ditt liv! Det börjar med en tanke som ger en känsla, som resulterar i ett beteende/attityd – du sänder ut din känsla! Föreställ dig att du får ett oväntat samtal från den du älskar eller att det kommer en summa pengar från ett oväntat håll! Du blir lycklig och du blir jätteglad = om du stannar kvar i den känslan så drar du till dig mer som gör dig lycklig och jätteglad. Här kan fantasin hjälpa dig! Vad det än är som du önskar dig, pengar , kärlek eller boende så använd fantasin och måla din vackraste tavla i ditt inre, och “måla” detaljrikt! Vad ska du använda alla dina pengar till? – föreställ dig det du byter dina pengar mot – hur ser det ut, hur är känslan nu när du har det du önskat? osv- Håll fast den känslan och plocka fram din inre tavla när dina tankar känns tunga eller din energi är låg! Måla din inre tavla för hur din kärlek ska vara, hur denne är, ser ut och hur ni har det tillsammans och/eller måla ditt drömboende, vilken färg har ditt hus? hur stort är det? är det ljust eller lite dovare? ligger det lantligt eller i en stad? Osv – Ju mer detaljer du berikar din målning med, ju mer samspelt blir din önskan med det du sänder ut och som du sedan drar till dig! Mao du visar universum att så här vill jag ha det ! Om du t.ex. fokuserar på att du vill ha en bil, utan att fokusera på märke, årsmodell, färg osv så attraherar du en bil, men en skrotbil är ju också en bil, eller hur? Vad jag vill säga är : använd din fantasi och var noga med detaljer i allt du önskar! – Du blir rikligt belönad!
Det finns medvetna tankar och det finns omedvetna som är tankar som kommer ifrån ditt undermedvetna dvs det kan vara händelser i barndomen eller något som du råkat ut för senare, men som du “stoppat undan”, något som du inte vill ta tag i eller tänka på. Du kan ha blivit illa behandlad , fått utstå psykiskt eller fysiskt lidande som gör allt för ont för att tänka på, och som du omedvetet sänder ut och som attraherar lika! Det är därför det är viktigt att vi människor jobbar med oss själva, för att lösa det som omedvetet tynger, dels för att få ett bättre mående men också så att du kan attrahera det du önskar. Kom ihåg! Negativa tankar tynger och dränerar dig på energi! så försök att alltid vända din negativa tankegång till det positiva. Få hjälp av en spådam från spåonline.se.
Namaste Sissi


Du kan vara född med den mediala….

Många har frågat mig vad det innebär att “jobba” med sig själv , när det gäller strävan efter att på ett professionellt sätt arbeta med andlighet.
Du kan vara född med den mediala gåvan, men om du inte är hel i dig själv så kan
det vara svårt att utföra andligt arbete om du själv bär på en del “skräp” .Det kan vara “känsloknutor” som du har samlat i ditt inre och som du fått i din barndom och/eller under livets gång. Alla människor bär på någonting som formats ur våra erfarenheter och som är mindre bra, men vissa har bearbetat det efter hand medan andra kan ha “tryckt” ner och “gömt” det i sitt inre! Dvs känslor som göms kommer förr eller senare upp till ytan och kan då visa sig i form av depression eller oönskade beteenden.
Vissa beteenden kanske vi inte uppmärksammar hos oss själva, vi kan vara så stressade att vi inte reflekterar över det vi sänder ut till andra, vi bara kör på ! Min erfarenhet och min tro är att du får det mycket lättare på din andliga resa om du har någon form av psykologistudier bakom dig, det kan räcka med en enstaka kurs. Vad jag menar är att du då får kunskap/hjälp med att uppmärksamma dig själv och ditt inre och du får också lättare att känna igen ett beteende/mönster som en klient kan behöva jobba med.
En människa som vuxit upp med frånvarande föräldrar kan t.ex. i vuxen ålder visa på ett överdrivet behov av bekräftelse, ett behov av att inte “duga” för andra. En annan kan bära med sig känslan av att “duga” om den presterar något, och då överpresterar den människan ofta i allt den tar sig för. Ytterligare en annan kan ha träffat på “skitstövlar” i sitt liv, och blivit utsatt för mobbning, både i skoltiden och senare och pga det är trasig i sin själ. ( De flesta föräldrar gör dock vad de tror är bäst för sina barn ) När vi blivit behandlade på ett osunt sätt så reagerar vår ande på det, och kommer i obalans, sen så är det så att vi alla reagerar olika och tål olika mycket beroende på vem vi är som människa – men vi är alla unika på vårt eget lilla sätt, och vi kan nästan alltid bli hela och uppnå harmoni om vi jobbar på det. En av tids faror är stressen! Vi stressar på jobbet, vi stressar hemma och vi stressar tom på vår semester. Vi människor klarar av att stressa till en viss nivå men vid en viss punkt så säger det stopp mao vi kan bli både fysiskt och psykiskt sjuka och det bör vi ta på allvar. Se till att du kopplar av, vilar, att du umgås med dig själv, möter och reflekterar över dina tankar och känslor, helst en stund varje dag dvs det ger mer än vad du anar och du kommer att upptäcka att du efter ett tag inte vill avstå från dina reflektionsstunder.
När du känner att du är i harmoni med dig själv och du känner styrka att också hjälpa andra så är det dags att börja utveckla din andliga sida. Om du behöver hjälp med medial vägledning så kan du kontakta en spådam. ! Lycka till!
Och du!
Du kommer att lyckas väl!
Namaste Sissi


Kraften i våra tankar

När du förändrar dina tankar från negativa till positiva så stärker du ditt självförtroende, får ett produktivare liv och du stärker din medialitet. Varje tanke har en enormt stark kraft och har en stor inverkan på ditt liv, mer än du kan ana. Positiva tankar underlättar i livet och du mår så mycket bättre, men det löser självklart inte alla problem/motgångar, men med hjälp av ändrat tankesätt så kan du se problem på ett annat sätt, från en annan synvinkel och därmed lättare hitta lösningar. Och den som övervägande har ett positivt synsätt drar också till sig ännu mera positivt (attraktionslagen). Börja med dig själv, klagar du mycket? Uttrycker du fraser som: “det är min vanliga otur!”, hittar du fel på andra? Är du ofta sur och vresig? …. Om du svarar ja, så är det dags att du jobbar för en förändring av dina tankar! Det du klagar om, går det att förändra? – gör det!, välj att se det goda i andra människor! – kritisera inte! Ingen är perfekt, inte du heller! Vad är det som gör dig “sur” och “vresig”? – du kanske är utarbetad, stressar för mycket eller lever i en osund relation – gör förändringar! När du visar universum att du arbetar för förändringar så får du också andlig hjälp i det du vill uppnå ! Så bryt gamla mönster och du kommer att bli rikligt belönad!
Det finns många vardagliga exempel där du helt säkert har upplevt hur tankar kan förstöra en inre frid och “smitta” av sig på andra! Tex du träffar ditt vanliga kompisgäng och en av dina vänner är på dåligt humör och ältar och ältar det hon/han är irriterad över – till slut känner sig hela gruppen “låg” och stämmer in i detta ältande! – Bemöt din vän med ett : allt kommer att ordna sig! Fråga om denne behöver prata om problemet och erbjud din hjälp! Samma gäng fast en vän kommer in med ett leende och ett “bubblande” skratt ! – personen smittar hela gruppen och undermedvetet söker personerna fler positiva saker att le och skratta åt ! Så var uppmärksam på vilka tankar du sänder ut, och du får ett mer trivsamt och harmoniskt liv! Ett bra hjälpmedel för att ändra sitt tankesätt är att använda sig av penna och papper, välj gärna en anteckningsbok som har ett motiv som du gillar/dras till. Lägg boken bredvid din säng och skriv varje kväll ner 5 saker som du är tacksam över !
Den här metoden är magiskt effektfull och hjälper de flesta ! Lycka till!