Professionella medium, siare och andra ljusarbetare har ofta ett positivt tänkande!

Positiva människor har ofta arbetat med sitt inre under lång tid och är inte beroende av yttre faktorer för att känna lycka. Genom sin inre frid så låter de inte negativ energi få fäste utan låter den bara passera, de vet också att det yttre är förgängligt och att det kan orsaka både vilsenhet och beroenden !

 

Negativ Energi

Negativ energi finns överallt men du kan lära dig hur du ska bemöta och hantera den! När du lever med positivismen så lär du dig att lätt känna igen negativa människor och därmed kan du ta val i ditt umgänge.
Vi är alla ansvariga för våra egna liv och positiva människor är väl medveten om att lycka och framgång beror på deras tro på sig själva, de tror att de kan lyckas och försöker om och om igen om så krävs dvs de är övertygande om att framgången kommer och de är medvetna om att de kan känna frustration vid ett misslyckande men de lägger inget värde i det utan släpper det för att försöka på nytt. De vet också att även misslyckanden ger erfarenheter och gör att de växer och de skyller aldrig något som inte blev som de tänkt på andra mao de tar ansvar över händelser i sitt liv.
Positiva personer ser möjligheter där andra kan se hinder!
Människan har en tendens att älta och “gräva ned sig” i motgångar vilket ger motsatsen till det man önskar.
Gemensamt för de personer som har ett positivt tänkande är att de ofta vistas i naturen och på så sätt får ta del av de kraftfulla energier som växter och träd avger samt det friska syret!

 

För att träna dig att leva ditt liv i positiv anda så kan du :

– Tänka på allt det du uppskattar i ditt liv, och känn tacksamhet över det!
– Tänk på vad du säger och på vad och hur du tänker!
– Ha tillit till att det blir som du planerat och önskar!
– Tänk på att motgångar kommer för att stärka och för att få dig att växa!
– Var inte rädd för att pröva något nytt, för belöningen är enorm!
– Omge dig med människor som får dig att må bra, som berömmer och som du kan vara dig själv med!
– Tala om för din spegelbild hur bra du är, och att du duger precis som du är!
– Ge de människor du uppskattar beröm och tala om hur mycket de betyder för dig!
Om du lyckas om så bara med en av punkterna så är du på väg och du har vunnit framgång!
Och tänk på att ju mer positiv du blir ju mer positivt drar du till dig!
Lycka till med ditt nya jag !

Läs mer om mig och hur jag jobbar


Många har frågor och undringar kring hur vi kan föra samtal med andevärlden!

Svaret är : att det är individuellt, alla har olika erfarenheter och upplevelser samt använder sig av olika metoder.
Personligen så är jag uppvuxen i mellersta norrland där jag var omgiven av släktingar som “såg” och som bara “visste” , när och var vissa situationer och händelser skulle inträffa, så det andliga har varit en naturlig följeslagare i hela mitt liv. Men det var inte förrän i tonåren som jag på riktigt började intressera mig för spådom och medial vägledning, och som jag förstod att många av mina släktingar hade en gåva som kunde kopplas till andevärlden. Det som var avgörande och som blev startskottet för mitt andliga arbete ,var när min mamma tog kontakt med en spådam som bodde ca 20 mil ifrån den ort vi bodde, och som siade via telefonen (hon hade en egen spålinje). Hon visade sig vara ett enormt duktigt medium som var vida känd, och min mor var mer än nöjd med sin spådom, vilket resulterade i att också jag beslöt mig för att ta kontakt.
Jag fick ett datum och ett klockslag då jag skulle ringa spådamen, men innan samtalet så beslöt jag mig för att göra klart de byxor som jag höll på att sy, (men det krånglade så jag blev lite försenad)…… Jag slog numret och hon svarade med sitt namn och ett
: – välkommen! Det första hon sa till mig var ( betänk att hon bodde 20 mil bort)
: – Jag ser att dina byxor blev bra till slut!…..
Just den meningen blev inledningen på mitt arbete med andlighet och mediumskap och än idag sänder jag denna spådam tacksamhetstankar då och då ! ( Hon är avliden sen många år tillbaka)
För att underhålla min mediala sida så mediterar jag ofta och tar mig tid i stillhet för att reflektera. På så sätt så får jag en ren kanal dvs ev “skräp” jag samlat i mitt inre har jag bearbetat och släppt.
Vad kan en seriös spåkvinna/spåman, siare/sierska, medium hjälpa dig med ?
När du kontaktar ett medium för en konsultation så är det dennes uppgift att tolka och framföra det hon/han “får in” och budskapen ska fungera som en vägledning för dig, och vad du sedan gör med den informationen är helt upp till dig. Vad jag menar är att det som förmedlas ska ses precis som det är, nämligen vägledning på livets stig och/eller bekräftelse på det du redan tänkt. Den vägledning du har fått påverkas sen utifrån de personliga val du gör ,och det är dina egna val som ger dig dina livsläxor och som i sin tur gör att du växer som individ. Så glöm inte att du själv ansvarar för ditt liv och dina val och att det aldrig är ett mediums uppgift att göra det åt dig. Om du accepterar och förstår det så kan du få stor nytta av en medial vägledning som rör de områden i ditt liv som du undrar över. En vägledning ska kännas bra för dig, du ska känna att den berikar ,ger dig balans och att den lyfter !
Du kan bl.a. få hjälp med : Borttappade saker/bortsprungna djur, Drömtydning, Relationer, Boende och Ekonomi.
Namaste Sissi


Ett mediums kunskap genom sin kontakt med andevärlden!

Vi är alla själar som har vår boning i en fysisk kropp! När vår fysiska kropps energi försvagas och det vi kallar döden inträffar så beger sig själen till andevärlden, dvs vi lever vidare och det finns inget slut eller död, för energi kan aldrig någonsin dö eller sluta att existera. Vi möter nära och kära på andra sidan, och vissa gånger kommer tom själar som vi känt för många livstider sen och möter oss, och vi känner genast igen dem alla.
De själar som inte hittat hem, som inte gått mot ljuset kallar vi jordbundna andar, de är fångade mellan den andliga världen och jordens dimension och det är de som ibland kan skrämma människor eftersom de ofta har känslor av ilska, rädsla och frustration och det är de känslorna de kommunicerar mycket kraftfullt med. Jordbundna andar kan ha något ouppklarat med någon, de kan ha avlidit plötsligt och oväntat eller de kan ha haft rädslor för det som väntar dem. Många av de jordbundna andarna håller sig kvar pga att de har något oavslutat med någon som stått dem nära och försöker då på alla sätt att kommunicera och stannar då kvar tills det är löst. De andarna som stannar kvar använder sig av de levandes kraft och kan tom ha en sån stark påverkan att de kan få människor att göra saker de normalt inte skulle göra.

 

Andevärlden

Många undrar var andevärlden finns och för att förstå det så måste vi ändra vårt sätt att tänka, vi kan säga att andevärlden är ett energitillstånd, ett energitillstånd vi ej kan mäta, och med otal dimensioner som var och en vibrerar på sin egen bestämda frekvens. När medium kommunicerar så tonar de in på frekvenserna, de förändrar sin egen frekvens till en högre och de blir på så sätt ett verktyg, en kanal mellan den andliga och den fysiska världen. Det här är något som alla människor kan lära sig, mer eller mindre, och ett av de snabbaste sätten är genom att meditera.
Beroende på vad du som människa har för tro, har för rädslor och upplevelser genom dina liv så hamnar du när din själ går vidare i den dimension som sammanfaller med din egen medvetandenivå och du färdas till olika dimensioner tills du finner den du hör hemma i. Det som avgör var du hör hemma är alltså hur du valt att leva ditt liv dvs vi skapar med våra tankar, ord och handlingar och har du t.ex. en viss tro så kommer du att omges av andra som har samma inriktning.

Rädslor som håller en tillbaka

Många har tyvärr rädslor om vad som händer när vi dör, när själen går vidare och här är lite information från andar som har gått över:
Du är aldrig ensam dvs du möts av nära och kära och ibland också av själar som du har mött i tidigare livstider.
I andevärlden finns ingen tid så som vi räknar, allt är nutid
När du kommer till andra sidan så får du gå igenom allt det du upplevt i ditt liv, du blir medveten om de lärdomar du behövde få.
Din medvetandenivå växer och du får förståelse hur dina tidigare liv har påverkat ditt senaste.
Du inser att den andliga världen består av enormt många dimensioner och att den nivån du hamnar på är beroende av din andliga utveckling.
Och du inser att livet aldrig tar slut, att det inte finns någon
Namaste Sissi


De mentala lagarna!

Vi känner till de fysikaliska lagarna där fysiska fenomen som t.ex. tyngdlagen förklaras och där upptäckten och forskningen gjorde att det kom mänskligheten till nytta. På samma sätt så finns det mentala lagar som styr mentala företeelser och vi är i startgroparna för att kunna beskriva dem, dels genom studier i metafysik men också genom filosofin. När vi förstår och erkänner de mentala lagarna så kommer livet på jorden förändras med en stor positiv tillväxt mao vi kommer att kunna tillgodogöra oss den enorma kraft som lagarna innehar. De mentala lagarna:
1. Den grundläggande lagen som de övriga lagarna bygger på är, Lagen om orsak och verkan dvs allt börjar med en tanke, en tanke som är orsaken och det yttre
( händelser) som följs av denna tanke är verkan. Allt har uppstått pga någonting, t.ex. ett hus, en sång, en diskussion, ja vad som helst, allt började med en tanke som alltså är orsaken till hur du upplever/ser världen. När du förstår den här lagen och kan arbeta efter den så har du det redskap du behöver för att dramatiskt förändra ditt liv till det bättre.
2. Lagen om det fria viljan : Ingen annan kan tänka åt dig, du är fri att som du vill
( om du inte är sjuk). Människor kan t.ex. använda sin makt för att agera på ett visst sätt, men de kan aldrig tänka åt dig. Människor kan säga vad du måste göra eller säga, men du kan fortfarande välja att tänka hur du vill kring det – du väljer var ditt fokus ska vara., vad du uppmärksammar.
3. Lagen om fokus : Det du väljer att lägga fokus på växer! Uppmärksamhet är energi så det du uppmärksammar, lägger fokus på, det skänker du din energi till. Väljer du t.ex. att klaga på vädret ( som är slöseri med din energi eftersom du inte kan förändra det) så växer din irritation, eller fokuserar du på din värkande axel istället för att uppmärksamma resten av din kropp som mår bra eller klagar du på ett jobbprojekt som känns tråkigt istället för att fokusera på de övriga projekten som känns spännande och till fredsställande! Ja, du väljer vad du uppmärksammar, vad du lägger fokus på och vad du vill ska växa, glöm aldrig det!
4.Lagen om individualisering : Varje människa använder det oändliga sinnet på sitt eget unika sätt. Varje människa lever i sin egen verklighet som grundar sig på hans eller hennes synsätt på vad verkligheten är. Med hjälp av dina tankar så framstår världen precis så som du tänker dig att den är! Allt, precis allt består av energier, allt levande och allt det vi oftast tror är “dött” som ett bord, en penna, maten vi äter och alla händelser som bygger på det vi tänker alltså våra tankar ( enl den grundläggande lagen) osv , allt består av energi. Tex Väljer du att misstro människor, har du ingen tillit till andra så har du ofta ingen tillit till dig själv heller – du väljer att se andra som oärliga och du “sänder“ ut det genom ditt personliga kraftfält och därmed så bemöter du andra på ett visst sätt och drar till dig lika energi eller du väljer att tro på människor, du utgår från att människor vill dig väl, mao du “sänder” ut ett positivt energifält som växer vilket gör att andra också tror på dig – det växer. Vad du väljer är helt upp till dig!
5. Lagen om känslor : Du kan inte ha en känsla utan att först ha en tanke! I en orolig värld så dominerar känslorna det mänskliga beteendet och skapar disharmoni både på det personliga och det globala planet. Människan är känslostyrd och handlar/agerar därefter! Eftersom de flesta inte har den kunskapen än, dvs att det går att styra sina känslor så blir många offer för sina egna känslor men har vi kunskapen om att tanken föregår känslan så får vi en start och en möjlighet att förändra både privat och världsligt. Betänk : Du kan inte vara arg utan att först ha haft en arg tanke och du kan inte känna dig kärleksfull utan att först ha tänkt kärleksfulla tankar. (källa : Barbara Berger)
Namaste Sissi


Våra andliga guider!

Det är viktigt att ha ett öppet sinne om du vill ha kontakt med dina guider!
Dina guider finns med dig genom livet för att hjälpa dig att hålla dig på din livsväg, för att ge dig guidning genom livet och de kommunicerar ofta med oss utan att vi är medveten om det. Och om du tänker tillbaka på de gånger du “bara vet”, när du känner på dig vad du ska göra pga att en osynlig kraft säger så , det är då du får vägledning och har kontakt med dina hjälpare.
För att du ska kunna kommunicera medvetet med dina guider så krävs det övning och tålamod och de försöker ofta ta kontakt genom drömmar eller när du är i ett avslappnat tillstånd som när du t.ex. mediterar. Lägg märke till de bilder som kommer i drömmen eller när du mediterar, hur är känslan? Skriv gärna ner vad som kommer och hur det påverkar dig och lägg märke till återkommande drömmar. Om du fortsätter att skriva ner dina upplevelser så att det blir en vana så kommer du att upptäcka mönster och så småningom också ord och meningar som gör att du på ett naturligt sätt kan ha kontakt med dina guider.
När vi var barn så hade vi en naturlig kontakt med våra ljushjälpare oftast genom det vi människor kallar fantasi t.ex. en låtsaskompis eller meningar som bara kom från ingenstans medan vi ju äldre vi blir får blockeringar som kan bottna i olösta känslor från upplevelser vi haft.
Du ska komma ihåg att du alltid har dina guider med dig, att de alltid finns vid din sida för att bistå dig när du behöver det, så tala med dem, säg högt dina önskningar och det du vill ha råd om för de hör och arbetar ständigt för ditt bästa.
När du har kommit en bit på vägen i din tolkning av bilder och ord så kan du lära dig att kanalisera ( få fram vad som kommer från ditt omedvetna och från andevärlden ) och här är ett förslag på hur du kan gå till väga:
1. Börja med att sätta dig på en plats där du känner dig bekväm och kan slappna av, bort från tvbrus och telefoner.
Slut dina ögon och föreställ dig en otroligt vacker äng med otal ängsblommor – Du går på ängen och du känner doften av blommorna och du hör fågelkvitter och humlor och bin som ivrigt samlar sin näktar! – Du känner hur solen värmer din kropp och att den gör dig helt avslappnad! Du njuter av dofterna, värmen, ljuden och synen och du fortsätter att gå genom denna vackra äng!
2. När du kommer till slutet av ängen så ser du en stig som du följer och du lägger märke till de ståtliga träden och alla skogens dofter! Och du fortsätter att gå i en njutningsfylld takt.
3. Långt där framme tornar ett hus upp, ett hus som har alla de egenskaper som du uppskattar och det är den vackraste byggnad du någonsin sett, ju närmare du kommer ju mer häpnas du.
4. Du är framme vid det vackra huset och du öppnar dörren och möts av ett gudomligt ljus och du känner harmonin i detta stora, ljusa och vackra rum.
5. En gestalt av ljus kommer emot dig och du känner bara kärlek och ett stort lugn som breder ut sig i ditt inre – Du möter och omfamnas av din guide!
6. Stanna nära din guide och forma de frågor du har i ditt inre, och se vilka svar och budskap du får – Ta dig tid och stanna där så länge som ditt inre säger!
7. När du är klar så tackar du din guide och vänder om för att gå samma väg som du kom. Och när du är framme från den punkt du startade ifrån så känner du sakta hur du återvänder till din kropp och då kan du med fördel skriva ner de budskap som du fått av din guide.
Namaste Sissi


Öka din kreativitet och därmed din mediala sida!

Vår själ, vår ande älskar att skapa och när du återerövrar din kreativitet så släpper blockeringar och ditt liv förändras. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller hur ditt liv ser ut , att utveckla sin hobby, sin kreativitet eller sin dröm är aldrig för sent. Det är när du är i ditt kreativa flöde som du har direktkontakt med den gudomliga källan, med universum eller om du så vill, ditt högre jag och det är då vi växer och vårt välmående ökar.
“ Kreativitet är att tämja det universella och få det att flöda genom sina ögon”
Peter .Koestenbaum
Vi är många som när drömmar om att börja eller få mer tid för det vi brinner för, men allt för ofta så stannar det i tanken, vårt flöde känns stagnerat och kreativiteten svår att fånga, ett motstånd som är svår att sätta fingret på.
Vissa gånger har vi tappat vår kreativa sida pga att vi satsat allt för hårt på att finnas för andra människor, för att uppfylla deras drömmar och livsplaner andra gånger så är vårt liv så uppfyllt av arbete att vi inte har tid att utveckla oss själva. Men för att fortsättningsvis kunna finnas för andra eller för att kunna jobba hårt så är vi tvungna att ha egentid där vi kan dra oss tillbaka och samla kraft för att få behålla vår hälsa – kreativiteten och kontakten med vår inre källa är en förutsättning för vår balans. Ett sätt att få reda på om man har blockeringar i kreativiteten är att känna efter om man känner avund i kontakten med andras kreativitet dvs har du ursäkter som : det där har jag kunnat göra bättre om bara jag haft tid! Om bara….. ! Osv.
Nu ska du få ett användbart verktyg för att “väcka” din kreativitet, skapad av författaren, regissören och läraren i kreativitet , Julia Cameron som hjälpt otal människor till framgång.
Du börjar med att varje morgon ( gör det till en vana) skriva ner de tankar ( 3 sidor) som kommer, kan vara vad som helst t.ex. idag får jag inte glömma att frosta av frysen!, idag är jag utsövd och känner mig pigg!, Jag vet inte vad jag ska skriva idag men….. Mm mm. Det viktiga är inte vad du skriver utan att du skriver! Låt pennan dansa över pappret utan att tänka efter vad du ska skriva! Även om du känner motstånd, så skriv!
Efter 8-9 veckors skrivande så går du tillbaka ( inte tidigare) och läser det du hittills skrivit och lägger märke till klagande, negativa och gnälliga ord, är de återkommande?, är de många?….. Det negativa som kommer upp är det som står mellan dig och din kreativitet! Det du klagar över eller oroar dig för är det som lägger sig i ditt undermedvetna och gör dagen svårare.
Det är du själv som är din största kritiker, som säger till dig själv att du inte duger eller är tillräckligt bra. Men du måste komma ihåg att negativ kritik vare sig det kommer från dig själv eller någon annan, aldrig får tas som en sanning! Kritikern inom oss vill se vad den känner igen sen förut, den vill inte se ängen som ett hav av helande färger eller som en abstrakt matta, den vill se det för vad det är, nämligen en plats där olika gräsarter och blommor samlas – kritikern har oförmåga att tänka kreativt, att tänka nyskapande.
När du lägger märke till “skräpet” du lagt in i ditt skrivande så kommer du, ju mer du skriver att utesluta klagandet och annat negativt och därmed så öppnar du dörren för ett nytt sätt att se på din kreativitet, och du är i flödet.
Om du är trogen ditt morgonskrivande så kommer du att upprätta ett samband med din inre vishet, med den kunskapskälla som kan ge dig direkta svar i det du undrar över och du får leva ett rikare liv. Så skriv! Lycka till !
Namaste Sissi


Förändra ditt liv genom att förändra din karma!

Varje människa har sin verklighet, sin förmåga att bli medveten om saker och ting och det sker via våra fem sinnen, syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Vår hjärna använder sig av sinnena för att tolka information om t.ex. händelser, saker, talade och skrivna ordet mm och ett annat ord för den processen är perception. När vi vandrar på livets stig så har vi ofta en smal “verklighet” som vi samlat på oss genom erfarenheter dvs genom våra erfarenheter så bygger vi vår “verklighet”. Men vi har alla förmågan att se bortom de fem sinnena, vissa mindre andra mer! Och det går att stärka sitt sjätte sinne bl.a. genom självkännedom och livsstilsförändringar och därmed så förändrar du din syn på vad din verklighet säger dig – du öppnar din perception så att svaren på dina undringar kan komma till dig. Många människor vittnar om att deras perception öppnats upp av att de genomlevt en traumatisk händelse i sitt liv, som t.ex. kan vara en nära döden upplevelse där de färdats från den fysiska världen till den icke fysiska, till andevärlden, och de berättar med en enorm detaljrikedom och vittnar om känslor av total harmoni och villkorslös kärlek.
Det är när du har förmågan att lyssna till din inre röst som du också får förmågan att känna samhörighet med alla människor och med allt levande, det är då du uppnår total lycka och harmoni så det finns all anledning att sträva efter att nå ditt sjätte sinne.
Förutom att arbeta med sitt inre och förändra sin livsstil så är det bra att börja med att titta på vad du sänder ut, hur du är i kontakten med andra, dvs när du möter en vän som tex ändrat sin frisyr till det bättre, berömmer du denne eller håller du tyst? När du får oväntad hjälp av någon, säger du ett avmätt tack eller ger du av dig själv genom att berätta hur mycket hjälpen betyder för dig? Eller säger du aldrig “jag älskar dig” till dina nära och kära? Osv, osv . Det är när du ger den starkaste kraften av alla, kärlek, som du samlar mer av just kärlek i ditt inre, du samlar god karma som alltid förr eller senare kommer tillbaka till dig själv – allt gott du gör för människor, djur ja allt levande samlas i ditt inre som god karma. Så börja idag genom att ge ett leende till den som inget har, håll upp dörren för den gamla damen som har svårt att gå, gör din röst hörd för alla de djur och människor som lider och säg till dina nära och kära att du älskar dem! Då har du kommit en bit på vägen mot ditt samlande av god karma och du har vunnit framgång!
I andevärlden finns ingen ondska dess syfte är fred, kärlek och godhet som också du kan del av när du väljer ditt sätt att leva och vara!
Men varför finns det ondska och negativitet här på jorden? Och varför är vissa människor så svåra att älska?
Ondskefulla beteenden kan komma när vi endast lever i den fysiska kroppen och vi drivs av egot, när vi helt främjar oss från själen och ljuset.
Men vi ska komma ihåg att ingen människa föds ond utan det är upplevelser och erfarenheter som formar oss till de vi är och även fast handlingar och tankar kan visa på en trasig själ så är det aldrig för sent att samla på god karma och på så sätt läkas.
Universums plan för vårt jordeliv är att samla på oss kunskap för vår utveckling, för att känna lycka och för att ge och ta emot kärlek.
Ljuset skingrar alltid mörkret så det är fullt möjligt att vi tillsammans kan utrota de mörka krafterna med hjälp av just kärleken!
Namaste Sissi


Inte bara medium, siare spåmän och spåkvinnor behöver besöka ensamheten!

Ensamheten får dig att växa om den är självvald, den hjälper dig att nå inre frid harmoni och styrka, den gör dig hel!
Tyvärr så värjer många för ensamheten pga rädsla för de tankar och känslor de tvingas möta, dvs ett undvikande är “lättare” än att stå ansikte mot ansikte med jobbiga händelser/situationer som gömts undan . Men sanningen är den att när du väl upptäcker allt det fina som finns i den självvalda ensamheten så blir det en plats som ligger nära ditt hjärta, en plats du gärna vill besöka om och om igen.

i mörkret finns klarhet

Vi är sociala varelser

Vi skapades både som en social och ensam varelse, med behov av att ha både nära relationer till andra och behovet av att vara för oss själva och det är när du själv kan välja när du vill vara i endera världen som du är en hel människa mao vill jag vara ensam? Eller vill jag umgås med andra? Om du tex är en människa som alltid funnits för andra, som alltid ställer upp i vått och torrt, så fråga dig själv : Vad är det som säger att jag alltid måste ställa upp, här, nu och med detsamma? Är det bekräftelsebehov eller kanske av snällhet ? Om det är så, så pröva med att säga nej och ge dig själv en gåva, den egentid som ditt inre längtar efter!

Healing som ger dig kraft

I ensamheten helar du dig själv, du möter och bearbetar händelser och situationer som du sen kan släppa taget om, och det är först när du bearbetat och jobbat med dig själv, när du är hel, som du kan ha en sund och givande relation till andra människor. Självklart så är det inte så lätt som att helt plötsligt välja ensamheten för alla människor! Vad jag menar är att de människor som bär på svåra trauman med djupa själsliga sår kan behöva professionell hjälp av t.ex. psykolog eller annan profession, innan den självvalda ensamheten kan “knacka på“.
I det moderna samhället så lever vi ofta under stress, press och med ett ständigt ljud av störningar från alla de håll, det har blivit så vanligt att vi ser det som en sanning att så ska det vara. Men med stressen och de ständiga ljudsorlet så får vi till slut en otrevlig överraskning när både kropp och själ säger ifrån i form av både psykiska och fysiska besvär! Och människor som bär på obearbetad sorg t.ex. förlust av en nära eller en svår skilsmässa kan också lida av svår inre stress som kan få konsekvenser om den inte bearbetas.

Ta hjälp av Sveriges bästa spådam för medial rådgivning

Bearbeta ensamheten

Vi måste inse att den självalda ensamheten hjälper oss i vår självutveckling och därmed också i vår andlighet och det i sin tur hänger ihop med vår fysiska styrka – allt hänger ihop!
Tillåt dig därför att vara nummer ett i ditt liv utan att skuldbelägga dig själv! Tillåt dig stunder av möten med dig själv, reflektera över vardagliga händelser och låt sen händelser, situationer få vingar och flyga fritt mao släpp det!
När ensamheten sen blir din egen lilla oas att återvända till när helst du vill så får du en naturlig förmåga och styrka att inte bara hjälpa dig själv utan också att finnas för och att hjälpa andra !
Ensamheten är ett vackert ställe att besöka när anden behöver bot.
Kontakta Namaste Sissi


Medium, siare, spåmän/spåkvinnor m fl använder sig av det kraftfulla verktyget intuitionen!

Vår intuition är så kraftfull och så viktig så jag anser att vi aldrig kan prata/skriva för mycket om den.
Intuitionen är en medfödd gåva som kan återvända när som helst och som kan aktiveras fullt ut i alla åldrar. Intuition är när du öppnar dig för en högre kunskap och den informationen kan komma på det mest märkliga sätt. Lägg märke till de gånger du kommit/kommer till en plats( som du vet att du inte varit på ) där du känner dig “hemma” och där igenkänningsfaktorn är stor. När den känslan kommer så har du troligtvis varit där, fast i ett annat liv. I början av utvecklingen av din intuition så kommer informationen genom våra fem sinnen för att sedan oftast visa sig genom syn, röst och energi. Syn: Bilder som visar sig i drömmen eller i fantasin. Röst: den inre “lilla” rösten som t.ex. kan säga : – Ta en annan väg! , undvik den personen! Energi: när tex vissa människor får dig att känna olust eller trötthet? Eller du känner obehag när du besöker en viss plats eller ett visst hus. Men du kan också få intuitiv information genom smak- och luktsinnet t.ex. du kan känna en välbekant doft precis innan du möter den vän som bär den parfymen osv.

Kontakta Sissi, Sveriges främsta medium

Använda intuitionen som redskap

När du väljer att använda intuitionen som redskap så kan ditt liv underlättas på många vis, som t.ex. vilka människor du bör ha i din omedelbara närhet och vem du kan lita på, vilken föda som är bäst för just dig och du kan tom få direkta svar på komplicerade frågor och uppgifter.
Många avfärdar märkliga händelser som rena sammanträffanden! Men är det slumpen eller är det intuitionen som talat till oss? När du väljer att leva efter den intuitiva vägen så vet du! Din intuition aktiveras så snart du är så koncentrerad att du glömmer tid och rum. Kom ihåg när du var barn och ritade/målade, då du var ett med det du höll på med! Vilka aktiviteter fängslar dig på samma sätt idag? Är det när du pysslar i din trädgård? När du tecknar/målar? När du löser matematiska uppgifter? Eller när du mekar med bilen? Vad det än är som får dig att glömma tid och rum så är du då mitt uppe i det naturliga flödet och du höjer din intuition. Ju mer tid du ger till saker du älskar att göra ju mer bekant blir du med den gudomliga känsla det ger vilket gör att du också får förmågan att överföra samma känsla till andra områden av ditt liv.
När du väljer den intuitiva vägen så fungerar det så att du får svar på det du behöver veta, precis när du behöver det dvs frågeställningen och svaret uppstår i samma ögonblick! När din intuitiva och andliga medvetenhet “öppnats” så blir det naturligt för dig att ha kontakt med alla tillvarons dimensioner i form av förverkligande och skapandets processer. Och du får en högre tilltro till dig själv och andra, du ser orsaker till varför vissa händelser sker och du får uppleva att synkroniciteten ökar och att din inspiration växer. När du sen ser att allt flyter på i ditt liv så får du mer tillfredställelse och därmed lycka i livet och med din lyckokänsla så skjuter också kreativiteten i höjden vilket ger dig en djup inre tillfredsställelse.
Namaste Sissi


Tidigare liv/själavandring/reinkarnation och cellminnen!

Reinkarnationen har en central betydelse för främst hinduer och buddhister med ökar hos många människor runt om i världen, dvs tron på att själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp och att själen bär med sig minnen ( både goda och onda handlingar ) från tidigare liv.
Djupt i vårt omedvetna lagrar vi minnen från våra tidigare liv, cellminnen som både är positiva och negativa. Dessa minnen kan ge dig blockeringar som visar sig som olika mindre bra mönster/beteenden i ditt nuvarande liv. Gamla cellminnen kan bl.a. visa sig som : du kommer till en plats du aldrig varit men trots det så känner du igen dig och du känner dig “hemma” eller så kan platsen återkommande visa sig i drömmen, du möter en helt ny person som du utan förklaring får ett motstånd för, eller du har en överdriven rädsla/fobi för höjder, vatten, insekter mm, – oförklarliga beteenden som oftast härstammar från ett tidigare liv. De negativa cellminnena går att läka med bl.a. tidigare liv terapi/ regressionsterapi , en terapiform där du gör en vandring i ditt inre. Regressionsterapi är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta orsaken till vissa problem och därmed att läka och få insikt i vem du är. Terapiformen innebär att du med hjälp av hypnos försätts i ett djupt avslappnat tillstånd där du med hjälp av terapeuten gör en vandring i ditt inre och berättar vad du “ser” /känner. Det finns otal människor som vittnar om att de blivit “befriade” och fått förmågan att leva sitt liv fullt ut efter tidigare livterapi.
Men vi bär naturligtvis inte bara på negativa cellminnen som blockerar oss utan vi bär också på positiva minnen. Ett ex på det är när du möter en person som du omedvetet dras till och känner samhörighet med, som du genast får en känsla av att ha mött förut.
Ni kan ha levt sida vid sida under många liv och bestämt att också mötas i detta.
Oftast inleder ni en relation i vänskap eller som kärlekspartner, ni har svårt att vara ifrån varandra och vill ständigt ha kontakt, ni “lyfter ” varandra, ni ger varandra otroligt mycket positiv energi och ni kan tom upptäcka att ni har samma vanor och/eller tycke för saker och ting som t.ex. samma smak när det gäller inredning, i färg och i form, ni har liknande intressen och ni kan tom gilla samma slags mat. Tillsammans är ni så synkade och starka att ni i umgänge med andra utstrålar en stark helande positiv energi som gör att andra vill vara i er närhet mao människor lägger märke till er eftersom ni utstrålar en enorm energi av kärlek och harmoni! Det i sin tur gör att ni omedvetet hjälper andra människor att läka sitt inre och att finna ro.
När såna här möten sker så har vi ofta mött en av våra själsfränder som gör att vi känner oss älskade för den vi är inte för vad vi åstadkommer, och vi behöver inga ord när våra själar umgås, det sker ett ömsesidigt givande och tagande.
Det är i mötet med din själsfrände som du fullt ut lär dig att älska dig själv precis som du är och i det släpper alla de rädslor du burit på.
Det här är möten som är så obeskrivligt vackra med sin ovillkorliga utstrålning av sann och djup kärlek och jag önskar av hela mitt hjärta att alla får möjligheten att uppleva den.
Namaste Sissi