Tidigare liv/själavandring/reinkarnation och cellminnen!

Reinkarnationen har en central betydelse för främst hinduer och buddhister med ökar hos många människor runt om i världen, dvs tron på att själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp och att själen bär med sig minnen ( både goda och onda handlingar ) från tidigare liv.
Djupt i vårt omedvetna lagrar vi minnen från våra tidigare liv, cellminnen som både är positiva och negativa. Dessa minnen kan ge dig blockeringar som visar sig som olika mindre bra mönster/beteenden i ditt nuvarande liv. Gamla cellminnen kan bl.a. visa sig som : du kommer till en plats du aldrig varit men trots det så känner du igen dig och du känner dig “hemma” eller så kan platsen återkommande visa sig i drömmen, du möter en helt ny person som du utan förklaring får ett motstånd för, eller du har en överdriven rädsla/fobi för höjder, vatten, insekter mm, – oförklarliga beteenden som oftast härstammar från ett tidigare liv. De negativa cellminnena går att läka med bl.a. tidigare liv terapi/ regressionsterapi , en terapiform där du gör en vandring i ditt inre. Regressionsterapi är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta orsaken till vissa problem och därmed att läka och få insikt i vem du är. Terapiformen innebär att du med hjälp av hypnos försätts i ett djupt avslappnat tillstånd där du med hjälp av terapeuten gör en vandring i ditt inre och berättar vad du “ser” /känner. Det finns otal människor som vittnar om att de blivit “befriade” och fått förmågan att leva sitt liv fullt ut efter tidigare livterapi.
Men vi bär naturligtvis inte bara på negativa cellminnen som blockerar oss utan vi bär också på positiva minnen. Ett ex på det är när du möter en person som du omedvetet dras till och känner samhörighet med, som du genast får en känsla av att ha mött förut.
Ni kan ha levt sida vid sida under många liv och bestämt att också mötas i detta.
Oftast inleder ni en relation i vänskap eller som kärlekspartner, ni har svårt att vara ifrån varandra och vill ständigt ha kontakt, ni “lyfter ” varandra, ni ger varandra otroligt mycket positiv energi och ni kan tom upptäcka att ni har samma vanor och/eller tycke för saker och ting som t.ex. samma smak när det gäller inredning, i färg och i form, ni har liknande intressen och ni kan tom gilla samma slags mat. Tillsammans är ni så synkade och starka att ni i umgänge med andra utstrålar en stark helande positiv energi som gör att andra vill vara i er närhet mao människor lägger märke till er eftersom ni utstrålar en enorm energi av kärlek och harmoni! Det i sin tur gör att ni omedvetet hjälper andra människor att läka sitt inre och att finna ro.
När såna här möten sker så har vi ofta mött en av våra själsfränder som gör att vi känner oss älskade för den vi är inte för vad vi åstadkommer, och vi behöver inga ord när våra själar umgås, det sker ett ömsesidigt givande och tagande.
Det är i mötet med din själsfrände som du fullt ut lär dig att älska dig själv precis som du är och i det släpper alla de rädslor du burit på.
Det här är möten som är så obeskrivligt vackra med sin ovillkorliga utstrålning av sann och djup kärlek och jag önskar av hela mitt hjärta att alla får möjligheten att uppleva den.
Namaste Sissi


Våra tankar, vår mat och vår dryck bestämmer energiflödet!

Det vi tillför vår kropp har stor betydelse när det gäller vår livsenergi, så det är enormt viktigt att förutom att jobba med våra tankar, att vi tänker på vilken mat och vilken dryck vi väljer. För att vi ska kunna stå i samklang med den högsta energinivån så måste vi äta näringsriktig mat och ha tillgång till rent vatten, vi måste se helheten att allt hänger ihop. Jämför de gånger du ätit mycket frukt och grönt och druckit vatten med de gånger du stoppat i dig skräpmat och t.ex. druckit läsk! Skräpmaten och läsken gör dig “tung” och däst och ger dig energi i korta stunder medan den näringsriktiga måltiden ger dig ett välbefinnande med energi som räcker länge. Visst klarar vår kropp att äta skräpmat ibland men huvuddelen bör absolut vara nyttig för att vår kropp och själ ska må bra och kunna behålla hälsan. Tänk på att om inte vår kropp får de näringsämnen den behöver så kan inte heller våra celler producera energi och får vår kropp för lite vatten så torkar våra celler och mister därmed förmågan att sprida energin i vår kropp, och det leder till att vår livsenergi minskar.
Precis som när det gäller droger så kan vi bli beroende av mat och äta alldeles för mycket vilket många gånger leder det till fetma! Oftast bottnar missbruk av mat i förträngda känslominnen och i vissa lägen så kan också ett överdrivet matintag blockera vår intuitiva förmåga.
Om vi tycker att vi under lång tid har försökt att ändra och minska matintaget utan att lyckats så är det stor ide att först försöka att lösa plågsamma känslor som vi kan bära omedvetet eller medvetet.
För att vi ska få ut maximalt av det vi äter och dricker så måste vi använda vår inre visdom, och det kan vi göra på tre sätt!
1. Använd ditt sunda förnuft i valet av mat dvs vilken mat ger oss mest och bäst energi? Olika färdigrätter med mycket tillsatser ger energi för en kort stund och blockerar energiflödet medan egenlagad mat från grunden har mycket mindre tillsatser och ger ett fritt energiflöde.
2. Kroppen vet vad den själv behöver men idag är vi så stressade att vi inte tänker på vad eller hur mycket vi äter. Vi bör sitta i lugn och ro när vi äter, och vi bör tänka på vad kroppen verkligen behöver. Om du känner ett sug av skräpmat så kan du fråga dig om du “tröstäter”, om du vill ha den “dåliga” maten för att döva negativa känslor! Om du känner osäkerhet eller om svaret blir ett JA så kan det vara tid att bearbeta det du bär i ditt inre.
3. Vi måste också lyssna till vår mättnadskänsla för att inte överäta och ett bra sätt till det är att äta långsamt och reflektera över känslan samt att inte ha andra aktiviteter så som en mobil vid matbordet. Här är det också viktigt att tänka på vikten av att dricka vatten som hjälper till att skölja bort skadliga ämnen ur kroppen och att främja energiflödet. (källa: Inre visdom av C.Margolis)
Namaste Sissi


Våra 7 viktigaste chakran

Vi har 7 stycken punkter/chakran på kroppen, från huvud till tår, ( finns många fler, men beskriver de viktigaste) där eterisk energi strömmar ut och som när de fungerar som de ska, gör dig lugn och harmonisk och också styr olika kroppsfunktioner.
Energin som strålar från de olika punkterna kallas pranaenergi och fungerar på olika sätt och varje chakra /punkt har sin egen speciella färg. En duktig andlig person med kunskap om auraläsning kan lätt avgöra var och i vilket chakra det finns obalanser, om det är mentalt, fysiskt eller känslomässigt.
De 7 punkterna / chakran :
Längst upp på hjässan finns Kronchakrat (färg: violett)
Förbindelse med universums högsta energi. Kronchakrat hjälper oss att se helheten i livet och hjälper oss i vår andlighet. Obalans gör att vi kan känna oss oroliga, otrygga och har svårt för att fokusera på framtiden.
Mitt i pannan sitter Pannckakrat/tredje ögat (färg: indigo)
Hjälper oss att hitta lugn och harmoni, att hitta vår inre styrka , att känna tillit till intuitionen. Pannckakrat handlar om vår visdom. Obalanser kan bl.a. visas när vi inte känner tillit till vår intuition .
Bakom stuphuvudet: Halschakrat ( färg:blå)
Står för rak, ärlig kommunikation, det är också känslocentrum för tillit, glädje, förlåtelse mfl , Obalans kan bla visas som kommunikationssvårigheter och röstproblem.
Bakom hjärtat sitter Hjärtchakrat (färg: grönt/rosa)
Hjärtchakrat har stor betydelse när det gäller vår hälsa. Hjälper oss att leva i kärlek – att älska sig själv och andra, att bibehålla sunda känslor dvs glädje, medkänsla, acceptans mm. Det här chakrat är som en bro mellan den andliga och den fysiska världen. Obalanser kan visa sig som depression, självömkan och/eller oförmågan att se någon mening med sitt liv.
Mitt på magen, under brösten sitter Solar Plexus (färg: gul)
Hjälper oss att gå framåt i livet, känna livsglädje, känna gemenskap och viljan av att kommunicera med andra. Obalanser kan ge magsår, magont, illamående, som i sin tur orsakats av obearbetade känslor.
Under naveln sitter Navelchakrat (färg: orange)
Navelchakrat har bl.a. förbindelse med ilska, spontanitet, kontrollbehov mm. Obalans kan visa sig som okontrollerade känslor, stort, överdrivet behov av självständighet eller motsatsen dvs stort överdrivet behov av att umgås med andra människor samt ett stort kontrollbehov.
Vid könsorganet sitter Baschakrat (färg:röd)
Ger oss trygghet och hjälper till med att hitta vår livsuppgift. Obalans kan ge värk i ryggen, menstruationsproblem mm
Negativa livshändelser gör ofta att vi stänger igen flödet av pranaenergin – våra chakran stängs och kan ge oss både fysiska och emotionella sjukdomstillstånd.
När du har en djup känsla av välbefinnande så flödar pranaenergin obehindrat genom dina chakran och du känner dig ”hel”. Förutom att arbeta med din självmedvetenhet så finns det andnings- och visualiseringsövningar ( och många fler – googla) som hjälper dig att hitta eventuella chakraproblem och att hålla energin flödande.

Mediala människor säger ofta att de ska öppna upp och menar då att öppna upp för den gudomliga, visa källan/energin som flödar, och kan då få direktkontakt med andevärlden. I och med att professionella mediala personer har arbetat med sig själva och sin självmedvetenhet så har de oftast kunskap om obalanser och kan åtgärda det, både i sig själva och andra, men för att fler ska få möjlighet att uppnå harmoni och hälsa så bör alla människor arbeta för att uppnå självmedvetenhet, inte bara de som finner intresse i det andliga. Mao alla människor bör få kunskap och tillgång till det som läker oss, kunskap och tillgång till vår andliga sida som gör oss till hela individer. Ring våra professionella siare för medial vägledning.
Namaste Sissi