Du kan vara född med den mediala….

Många har frågat mig vad det innebär att “jobba” med sig själv , när det gäller strävan efter att på ett professionellt sätt arbeta med andlighet.
Du kan vara född med den mediala gåvan, men om du inte är hel i dig själv så kan
det vara svårt att utföra andligt arbete om du själv bär på en del “skräp” .Det kan vara “känsloknutor” som du har samlat i ditt inre och som du fått i din barndom och/eller under livets gång. Alla människor bär på någonting som formats ur våra erfarenheter och som är mindre bra, men vissa har bearbetat det efter hand medan andra kan ha “tryckt” ner och “gömt” det i sitt inre! Dvs känslor som göms kommer förr eller senare upp till ytan och kan då visa sig i form av depression eller oönskade beteenden.
Vissa beteenden kanske vi inte uppmärksammar hos oss själva, vi kan vara så stressade att vi inte reflekterar över det vi sänder ut till andra, vi bara kör på ! Min erfarenhet och min tro är att du får det mycket lättare på din andliga resa om du har någon form av psykologistudier bakom dig, det kan räcka med en enstaka kurs. Vad jag menar är att du då får kunskap/hjälp med att uppmärksamma dig själv och ditt inre och du får också lättare att känna igen ett beteende/mönster som en klient kan behöva jobba med.
En människa som vuxit upp med frånvarande föräldrar kan t.ex. i vuxen ålder visa på ett överdrivet behov av bekräftelse, ett behov av att inte “duga” för andra. En annan kan bära med sig känslan av att “duga” om den presterar något, och då överpresterar den människan ofta i allt den tar sig för. Ytterligare en annan kan ha träffat på “skitstövlar” i sitt liv, och blivit utsatt för mobbning, både i skoltiden och senare och pga det är trasig i sin själ. ( De flesta föräldrar gör dock vad de tror är bäst för sina barn ) När vi blivit behandlade på ett osunt sätt så reagerar vår ande på det, och kommer i obalans, sen så är det så att vi alla reagerar olika och tål olika mycket beroende på vem vi är som människa – men vi är alla unika på vårt eget lilla sätt, och vi kan nästan alltid bli hela och uppnå harmoni om vi jobbar på det. En av tids faror är stressen! Vi stressar på jobbet, vi stressar hemma och vi stressar tom på vår semester. Vi människor klarar av att stressa till en viss nivå men vid en viss punkt så säger det stopp mao vi kan bli både fysiskt och psykiskt sjuka och det bör vi ta på allvar. Se till att du kopplar av, vilar, att du umgås med dig själv, möter och reflekterar över dina tankar och känslor, helst en stund varje dag dvs det ger mer än vad du anar och du kommer att upptäcka att du efter ett tag inte vill avstå från dina reflektionsstunder.
När du känner att du är i harmoni med dig själv och du känner styrka att också hjälpa andra så är det dags att börja utveckla din andliga sida. Om du behöver hjälp med medial vägledning så kan du kontakta en spådam. ! Lycka till!
Och du!
Du kommer att lyckas väl!
Namaste Sissi