Medium, siare, spåmän/spåkvinnor m fl använder sig av det kraftfulla verktyget intuitionen!

Vår intuition är så kraftfull och så viktig så jag anser att vi aldrig kan prata/skriva för mycket om den.
Intuitionen är en medfödd gåva som kan återvända när som helst och som kan aktiveras fullt ut i alla åldrar. Intuition är när du öppnar dig för en högre kunskap och den informationen kan komma på det mest märkliga sätt. Lägg märke till de gånger du kommit/kommer till en plats( som du vet att du inte varit på ) där du känner dig “hemma” och där igenkänningsfaktorn är stor. När den känslan kommer så har du troligtvis varit där, fast i ett annat liv. I början av utvecklingen av din intuition så kommer informationen genom våra fem sinnen för att sedan oftast visa sig genom syn, röst och energi. Syn: Bilder som visar sig i drömmen eller i fantasin. Röst: den inre “lilla” rösten som t.ex. kan säga : – Ta en annan väg! , undvik den personen! Energi: när tex vissa människor får dig att känna olust eller trötthet? Eller du känner obehag när du besöker en viss plats eller ett visst hus. Men du kan också få intuitiv information genom smak- och luktsinnet t.ex. du kan känna en välbekant doft precis innan du möter den vän som bär den parfymen osv.

Kontakta Sissi, Sveriges främsta medium

Använda intuitionen som redskap

När du väljer att använda intuitionen som redskap så kan ditt liv underlättas på många vis, som t.ex. vilka människor du bör ha i din omedelbara närhet och vem du kan lita på, vilken föda som är bäst för just dig och du kan tom få direkta svar på komplicerade frågor och uppgifter.
Många avfärdar märkliga händelser som rena sammanträffanden! Men är det slumpen eller är det intuitionen som talat till oss? När du väljer att leva efter den intuitiva vägen så vet du! Din intuition aktiveras så snart du är så koncentrerad att du glömmer tid och rum. Kom ihåg när du var barn och ritade/målade, då du var ett med det du höll på med! Vilka aktiviteter fängslar dig på samma sätt idag? Är det när du pysslar i din trädgård? När du tecknar/målar? När du löser matematiska uppgifter? Eller när du mekar med bilen? Vad det än är som får dig att glömma tid och rum så är du då mitt uppe i det naturliga flödet och du höjer din intuition. Ju mer tid du ger till saker du älskar att göra ju mer bekant blir du med den gudomliga känsla det ger vilket gör att du också får förmågan att överföra samma känsla till andra områden av ditt liv.
När du väljer den intuitiva vägen så fungerar det så att du får svar på det du behöver veta, precis när du behöver det dvs frågeställningen och svaret uppstår i samma ögonblick! När din intuitiva och andliga medvetenhet “öppnats” så blir det naturligt för dig att ha kontakt med alla tillvarons dimensioner i form av förverkligande och skapandets processer. Och du får en högre tilltro till dig själv och andra, du ser orsaker till varför vissa händelser sker och du får uppleva att synkroniciteten ökar och att din inspiration växer. När du sen ser att allt flyter på i ditt liv så får du mer tillfredställelse och därmed lycka i livet och med din lyckokänsla så skjuter också kreativiteten i höjden vilket ger dig en djup inre tillfredsställelse.
Namaste Sissi