angels21

Stjärntecken och ärkeänglar som kan göra en magisk förändring

Som vi alla vet så agerar stjarntecken aldrig ensam. Varje tecken har en ärkeängel som alltid är närvarande till att hjälpa personen som sökt vägledning. Idag kommer vi att få lära oss vilket stjärntecken som har vilken ärkeängeln?

Som vi alla vet finns det 12 stjärntecken och var och en av dem har sin egen ärkeängel för att vägleda sitt folk. Låt oss titta och se vilken ärkeängel tillhör vem?

Väduren: Ariel får det att hända.
Människor födda i Väduren är mycket glada. De är sällan rädda för utmaningar. De tror att ingen utmaning är för stor. Ariel är namnet på personen som hjälper Väduren, namnet är Kinjal Ariel. Han uppmuntrar alltid personer födda i Vädurens tecken och styrker dem att inte förlora hjärtat. Denna vackra ängel är alltid tillgänglig för att hjälpa Vädurs-folket.

Oxen: Chamuel ängeln på förlorade föremål.

Personer födda i oxen är väldigt annorlunda, oxar är lite glömska.De har en viss förmåga att förlora sina saker här och där. Chamuel är ängeln som ser till att de hittar sina förlorade saker igen, så att de inte ska bli förtvivlade utan kunna fortsätta framåt i livet utan hinder.

Tvillingarna: Zadkiel, att förlåta är gudomligt

Människor födda i Tvillingarna är väldigt snälla. De som är födda i detta tecken är oftast mycket tysta. De undviker gräl och tror på icke-våld och kärlek. De tror att stridigheter inte löser någonting. Att ta det lugnt och diskutera fram lösningarna är tvillingarnas melodi. . Namnet på ärkeängeln som hjälper tvillingarna till detta lugn är Zadkiel, som kommer med förståelse och förlåtelse.

Kräftan: Ängeln Gabriel

Människor födda i kräftans tecken är ofta mycket nöjda personer. Namnet på denna den hjälpande ängeln är Gabriel, som alltid ler och alltid vill fortsätta le mot varje person födda i hans stjärntecken. Så att han alltid ska vara lycklig och fortsätta att dela lycka bland folket. Personer födda i kräftans tecken tror på att hålla andra lyckliga.

Leo: Raziel, ärkeängeln för “Drama queens”

Personer födda i lejonets tecken har en tendens till att vara dramatiska. De agerar gärna dramatiskt och teatraliskt. Lejon älskar att dra till sig uppmärksamhet. Raziel är den ärkeängel som har till uppdrag att hjälpa till så att de dramatiska lejonen ska hålla sig nöjda och lyckliga.

Jungfrun: Metatron får negativ energi att försvinna i tunn luft.

Personer födda i Jungfrun är bättre än andra. Men de är inte bättre när det gäller elementet luft. För de har lättare än andra att tänka negativa tankar. Och de börjar sprida negativitet omkring dig. De inser inte sin egen fina kvalitet. De tror inte på sig själva, och på samma sätt bryter de även ner andra människor. Namnet som hjälper dem att övervinna detta är Metatron.

Vågen: Jophiel, ängeln i Feng Shui.

Människor födda i vågen tecken har fina hjärtan och tror alltid på att hjälpa andra. Namnet på ängeln som hjälper vågar är Jophiel. Denna kopplingen ser till att hela människors hjärtan och uppmuntrar att hjälpa andra.

Skorpion: Jeremiel säger bara nej till paranoia.

Skorpionen är en mycket stabil person. De har inte ett ägandebegär som månnga andra människor. De utför inget arbete utan att ha tänkt igenom allt först. De tror att om vi inte kan eller, om man gör något utan eftertanke, kanske vi måste göra om allt senare. Därför är personer födda i skorpionen är mycket stabila. Jeremiel är ängels som stöttar skorpionerna
.

Skytten: Raguel är en tvistlösare, utan spärrad.

Människor födda i skytten har stort begär och vill ha allt som kommer i deras väg, inget hinder stoppar dem. De antar alltid en utmaningen och vinner också den också. Människorna i detta stjärntecknen är fyllda med passion. Namnet på deras ängel är Raguel, som fyller dem med deras livspassion.

Stenbock: Azrael, ängeln från andra sidan

Människor födda i Stenbockens tecken skiljer sig från hur de tänker mot andra människor. Den tänker alltid på andra före sig själva. De tror att det finns mer lycka av att hjälpa andra. Ängeln som hjälper dem är Azrael, och som gör Stenbockens hjärta så ädelt.

Vattumannen: Uriel, visdomens och den beslutsfattande ängeln.
Människor födda i Vattumannen är mycket allvarliga. De fattar inga beslut utan eftertanke, som andra. De gör saker mycket bra. De är ärliga och tar alltid rätt beslut. Ängeln som står vid deras sida och ser till att de tar rätt beslut är Uriel.

Fiskarna: Sandalphon, denna ängel av musik är ingen fantom.

Människor födda i fiskarna är de som skiljer sig mest från andra. De är varken för obstinata eller för allvarliga. De handlar oftas i god tro, de har intresse är för musik. Det är inte ovanligt att personer födda i fiskarna är väldigt bra artister eller musiker. Sandalphon är ängels som guider personer i fiskarna tecken att välja sin karriär efter deras intressen.

Så det här är de 12 tecknen och namnen på de änglarna som är förbundna med stjärntecken. Vi har visat att personen i varje stjärntecken skiljer sig mycket från varandra. Vissa människor är obsessiva, andra är seriösa, andra är ärliga, andra är musiker, vissa människor är skämtsamma, andra ger aldrig upp, och det är mycket bra för dessa stjärntecken. Att vi hittar människor av många olika sorter här, vars änglar alltid vägleder dem och hjälper dem.