Styr dina tankar!

Jag vill åter igen belysa viktigheten av hur vi tänker om oss själva och om andra och vilken vinst det kan ge genom att vända negativa tankar till positiva.
Inom andligt arbete och healing så är styrda tankar ett enormt starkt verktyg och som ska användas med stor ansvarsfullhet.
Alla känslor är energi som följs av en tanke, och ett kraftfullt medium med paranormala krafter vet att det går att styra tankar. Viktigt att påpeka är att med det så följer ett stort ansvar dvs att aldrig aktivera en tanke/handling mot någons vilja. Vi har fyra olika viljetyper:
Karmisk vilja: När handlingar gjorda i det förflutna slår tillbaka i nuet . Tänk på de gamla ordspråken : “ Det du sår får du skörda” och “ Som man bäddar får man ligga”.
Stark vilja: När du med hjälp av stark tankekraft styr till valda handlingar. Här kan positiva tankar göra mycket gott.
Gudomlig vilja:
Den här viljan är på den universella nivån och hjälper dig i kontaken med din andlighet och samspelar med din personliga vilja.
Skicklig vilja:
En vilja som manipulativa människor använder för att uppnå vinning på ett uträknande sätt.
Du kan med hjälp av tankekraft frigöra dig från ett negativt tankemönster vilket i sin tur innebär att du också stärker ditt självförtroende och växer i din andlighet. Du kan börja med att analysera dig själv, använder du fraser som: “ det är min vanliga otur” och “ jag är rädd….. “ osv mao du sänder ut att du har otur och att du är rädd ang något = du får fortsatt otur och du fortsätter i rädsla, eftersom ditt fokus, din tanke ligger kring det. Om du istället tänker/säger när det går din väg : Vilken härlig tur jag har, det här kommer jag att klara osv så får du mer av det istället ! Att vända tankar till det positiva är ett svårt jobb men om du inte ger upp så blir du rikligt belönad och får ett mycket trivsammare och framgångsrikare liv.
Motgångar tillhör livet så de ska vi inte försöka att mota bort med hjälp av positivt tänkande, dvs viss motgång måste vi acceptera för att lära och för att växa men vi kan t.ex. välja hur vi bemöter sorg och smärta.
Försök att alltid se det goda hos människor, låt dig inte dras in i negativa samtal och tala aldrig illa om andra , det kommer som ringar på vattnet tillbaka till dig själv. Om du upplever att någon ofta drar upp negativitet så hjälp denne genom att vara medkännande och prata med personen om lärdomarna och hur de kan nyttjas i framtiden. Om du i ditt umgänge har någon som vägrar släppa taget om sin negativa tankegång, så begränsa umgänget tills att personen är mottaglig för förändring.
Ett kraftfullt verktyg när du ska arbeta bort negativitet är meditationen och har du inte mediterat någon gång så kan du börja med att ta en lång promenad i naturen vilket gör att du rensar tankar och lätt kan komma in i ett meditativt tillstånd.
Namaste Sissi