Talens vibration

Den grekiska filosofen och matematikern Pythagoras sa : “Allt sker i enlighet med talen”
Alla siffror har en viss betydelse och en viss vibration, och med hjälp av dina personliga siffror, ditt födelsedatum så kan du få fram otroligt mycket information, som kan hjälpa dig att attrahera nya möjligheter för din framtid. Talen 1- 9 påverkar oss psykiskt, fysiskt och karmiskt och påverkar oss med en speciell energi och talen 1-9 kopplas också samman med en viss planet.
Med hjälp av ditt födelsetal så kan du räkna ut din själskod (Kartan över ditt liv) som visar dina personlighetsdrag ,dina styrkor, svagheter och vilka energier du är född med. Och med “facit” så får du sedan möjlighet att förbättra svagare sidor och se
hur du kan gå till väga för att nå dina drömmar och mål för framtiden. Vad du ska komma ihåg är att även avsaknaden av vissa tal i födelsedatumet/själskoden har en betydelse.
Ett ex på hur du räknar ut din själskod:
Anna är född 3 januari 1970 = 1+3+1+9+7+0 = 21 ( 2+1 )= 3 Annas själskod är alltså 3.
Varje siffra ( 1-9 ) motsvarar en planet och här får du siffrorna och dess planeter så att du sedan kan googla på respektive planet och dess betydelse.( för mer info än vad du får här )
1 = Solen
2 = Månen
3 = Jupiter
4 = Uranus
5 = Merkurius
6 = Venus
7 = Neptunus
8 = Saturnus
9 = Mars och Pluto

1 Solen har energi av ledarskap och intellekt. De är orädda och bär på många ideer som de också genomför. Ettor är ambitiösa och äventyrliga och de vet hur de ska göra andra lyckliga. De har en stor social naturlig kompetens och de älskar barn.
2 Tvåor ( månen) har en moderlig energi ,är förstående, intelligenta och temperamentsfulla. De är ofta lite tystlåtna och blyga och bär på stor ödmjukhet. De styrs av sina känslor och är romantiskt lagda
3 Jupiter är kunskapens planet och treor är hårt arbetande människor med stort mod. Treor förknippas också med kreativitet och skönhet och Jupiter räknas som en turplanet. De är vältaliga och har ofta musikalisk talang
4 Uranus är strukturens och disciplinens planet. Fyror är diplomatiska, kärleksfulla, generösa och aktiva. De blir ofta inflytelserika och förmögna. De har ett stort intresse av att göra saker och ting på ett nytt sätt.
5 Merkurius energi står för självständighet och frihet. De är viljestarka och har en stor initiativförmåga, stark intuition och de älskar konst, litteratur och vackra ting. De älskar att drömma, att resa och är rastlösa.
6 Venus energi är omhändertagande, harmonisk, ansvarsfull. De är vänliga humoristiska och pratsamma. De har en stor passion för livet och månar i stora mått om andra, och de är hjälpsamma .

7 Neptunus energi bär på visdom, andlighet, intuition och självkännedom. De är tänkare , tystlåtna, omtänksamma och medkännande. De gillar stunder av ensamhet men är roliga i umgänge.
8 Saturnus är karmans planet. Åttor har en stark drivkraft och kan lätt nå stora materiella framgångar. De är naturliga ledare och duktiga på att leda andra. De är omtänksamma, behagliga, självständiga och ofta attraktiva. De har en naturlig talang för konst och musik.
9 Bär på energin från Pluto och Mars. Energin är humanistisk, generös och uppoffrande. De har ett gudomligt syfte och går den andliga vägen. De är intelligenta, positiva, lugna och självsäkra. De har ett bra minne, är lojala, pratsamma och ärliga
( källa: “Tolka ditt öde” av Carmen Harra )
Namaste Sissi