Tidigare liv/själavandring/reinkarnation och cellminnen!

Reinkarnationen har en central betydelse för främst hinduer och buddhister med ökar hos många människor runt om i världen, dvs tron på att själen aldrig dör utan återföds i en ny kropp och att själen bär med sig minnen ( både goda och onda handlingar ) från tidigare liv.
Djupt i vårt omedvetna lagrar vi minnen från våra tidigare liv, cellminnen som både är positiva och negativa. Dessa minnen kan ge dig blockeringar som visar sig som olika mindre bra mönster/beteenden i ditt nuvarande liv. Gamla cellminnen kan bl.a. visa sig som : du kommer till en plats du aldrig varit men trots det så känner du igen dig och du känner dig “hemma” eller så kan platsen återkommande visa sig i drömmen, du möter en helt ny person som du utan förklaring får ett motstånd för, eller du har en överdriven rädsla/fobi för höjder, vatten, insekter mm, – oförklarliga beteenden som oftast härstammar från ett tidigare liv. De negativa cellminnena går att läka med bl.a. tidigare liv terapi/ regressionsterapi , en terapiform där du gör en vandring i ditt inre. Regressionsterapi är ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att hitta orsaken till vissa problem och därmed att läka och få insikt i vem du är. Terapiformen innebär att du med hjälp av hypnos försätts i ett djupt avslappnat tillstånd där du med hjälp av terapeuten gör en vandring i ditt inre och berättar vad du “ser” /känner. Det finns otal människor som vittnar om att de blivit “befriade” och fått förmågan att leva sitt liv fullt ut efter tidigare livterapi.
Men vi bär naturligtvis inte bara på negativa cellminnen som blockerar oss utan vi bär också på positiva minnen. Ett ex på det är när du möter en person som du omedvetet dras till och känner samhörighet med, som du genast får en känsla av att ha mött förut.
Ni kan ha levt sida vid sida under många liv och bestämt att också mötas i detta.
Oftast inleder ni en relation i vänskap eller som kärlekspartner, ni har svårt att vara ifrån varandra och vill ständigt ha kontakt, ni “lyfter ” varandra, ni ger varandra otroligt mycket positiv energi och ni kan tom upptäcka att ni har samma vanor och/eller tycke för saker och ting som t.ex. samma smak när det gäller inredning, i färg och i form, ni har liknande intressen och ni kan tom gilla samma slags mat. Tillsammans är ni så synkade och starka att ni i umgänge med andra utstrålar en stark helande positiv energi som gör att andra vill vara i er närhet mao människor lägger märke till er eftersom ni utstrålar en enorm energi av kärlek och harmoni! Det i sin tur gör att ni omedvetet hjälper andra människor att läka sitt inre och att finna ro.
När såna här möten sker så har vi ofta mött en av våra själsfränder som gör att vi känner oss älskade för den vi är inte för vad vi åstadkommer, och vi behöver inga ord när våra själar umgås, det sker ett ömsesidigt givande och tagande.
Det är i mötet med din själsfrände som du fullt ut lär dig att älska dig själv precis som du är och i det släpper alla de rädslor du burit på.
Det här är möten som är så obeskrivligt vackra med sin ovillkorliga utstrålning av sann och djup kärlek och jag önskar av hela mitt hjärta att alla får möjligheten att uppleva den.
Namaste Sissi