Vår inre kraft är magi som fungerar!

Vi kan verkligen säga att vår inre kraft är magi som fungerar och som bygger broar mellan vår värld och den andliga.
Vi känner av energier och atmosfärer på platser, från andra människor och från andevärlden, både positiva, negativa och neutrala. När du är kär eller har en kär närstående vid din sida så kan du riktigt känna hur den varma kärleken strömmar emot dig och när du är nära någon som bär på hat, svartsjuka och ilska så känner du också det. Vi använder oss mer eller mindre av vår intuition men det är när du utvecklar intuitionen, andligheten som du också ger tillträde till energier utifrån vilket oftast är otroligt positivt men samtidigt en risk, dvs när du öppnar upp för den universella energin så måste du också lära dig hur du skyddar dig från de negativa energierna. Det finns många olika sätt att skydda sig från negativa energier några är :
Föreställ dig att ett vitt ljus omsluter dig och den plats du befinner dig på
Föreställ dig att du är i ett stort ägg som ger ifrån sig starkt vitt ljus
Du kan också be en bön om beskydd! Använd dig av den bön du dras till eller någon välbekant bön som du tycker om. Negativa krafter kan attraheras av våra handlingar och tankar så använd positivt tänkande och använd kärleken som redskap så är chansen mycket större att du drar till dig de goda krafterna/budskapen!
Kroppen, själen och intellektet påverkas av vår intuition och energin kanaliseras genom själen och tolkas av intellektet. För att vi ska kunna utföra tolkningen så rent som möjligt så är det viktigt att vi upprätthåller balansen fysiskt, psykiskt och emotionellt dvs om vi söker kontakt med universums starkaste kraft så måste vi alltid sträva efter balans. Kontakten fungerar alltså inte tex vid missbruk av olika slag eller om vi har osunda relationer, det leder oundvikligen till obalanser.
Så även om vi alla föds med intuitionen så krävs det både insikter och övning för att du ska kunna nyttja din intuition fullt ut och på bästa sätt.
Betänk att allt som vi vill bli bra på här i livet kräver både talang och övning.
Även om vissa delar av vårt liv är förutbestämda och vi låter intuitionen vägleda oss så betyder det inte att vi inte har ett ansvar över våra livsval dvs när vi väljer att låta universum leda oss så gäller det att vi verkligen lyssnar/har förmågan, och tar till oss budskapen som de är menade. Det finns fyra stödord som kan vara till hjälp om du vill få vägledning genom din intuition :
1. Engagemang : Var beslutsam och envis i viljan att lära dig att utveckla din intuitiva sida , ge inte upp även om det tar tid.
2. Tillit : Ha tillit till vad universum förmedlar och tro på dig själv och din egen förmåga, känn din övertygelse om att det fungerar.
3. Mod : Var modig nog att lämna över dina önskningar och förhoppningar till universum och förvänta dig svar som ger dig det bästa.
4. Beslutsamhet : Bestäm dig för att arbeta bort dina egna rädslor och andra negativa tankar och känslor som du ev bär på. Det är när du lyckats arbeta bort dessa negativa ryggsäckar som du får din belöning i form av framgång.
Kom ihåg att ju mer du använder din intuition ju starkare blir den och du får också svar på vilken teknik som är bäst för dig i din kontakt med universums kraftfullaste energi.
Namaste Sissi