Våra 7 viktigaste chakran

Vi har 7 stycken punkter/chakran på kroppen, från huvud till tår, ( finns många fler, men beskriver de viktigaste) där eterisk energi strömmar ut och som när de fungerar som de ska, gör dig lugn och harmonisk och också styr olika kroppsfunktioner.
Energin som strålar från de olika punkterna kallas pranaenergi och fungerar på olika sätt och varje chakra /punkt har sin egen speciella färg. En duktig andlig person med kunskap om auraläsning kan lätt avgöra var och i vilket chakra det finns obalanser, om det är mentalt, fysiskt eller känslomässigt.
De 7 punkterna / chakran :
Längst upp på hjässan finns Kronchakrat (färg: violett)
Förbindelse med universums högsta energi. Kronchakrat hjälper oss att se helheten i livet och hjälper oss i vår andlighet. Obalans gör att vi kan känna oss oroliga, otrygga och har svårt för att fokusera på framtiden.
Mitt i pannan sitter Pannckakrat/tredje ögat (färg: indigo)
Hjälper oss att hitta lugn och harmoni, att hitta vår inre styrka , att känna tillit till intuitionen. Pannckakrat handlar om vår visdom. Obalanser kan bl.a. visas när vi inte känner tillit till vår intuition .
Bakom stuphuvudet: Halschakrat ( färg:blå)
Står för rak, ärlig kommunikation, det är också känslocentrum för tillit, glädje, förlåtelse mfl , Obalans kan bla visas som kommunikationssvårigheter och röstproblem.
Bakom hjärtat sitter Hjärtchakrat (färg: grönt/rosa)
Hjärtchakrat har stor betydelse när det gäller vår hälsa. Hjälper oss att leva i kärlek – att älska sig själv och andra, att bibehålla sunda känslor dvs glädje, medkänsla, acceptans mm. Det här chakrat är som en bro mellan den andliga och den fysiska världen. Obalanser kan visa sig som depression, självömkan och/eller oförmågan att se någon mening med sitt liv.
Mitt på magen, under brösten sitter Solar Plexus (färg: gul)
Hjälper oss att gå framåt i livet, känna livsglädje, känna gemenskap och viljan av att kommunicera med andra. Obalanser kan ge magsår, magont, illamående, som i sin tur orsakats av obearbetade känslor.
Under naveln sitter Navelchakrat (färg: orange)
Navelchakrat har bl.a. förbindelse med ilska, spontanitet, kontrollbehov mm. Obalans kan visa sig som okontrollerade känslor, stort, överdrivet behov av självständighet eller motsatsen dvs stort överdrivet behov av att umgås med andra människor samt ett stort kontrollbehov.
Vid könsorganet sitter Baschakrat (färg:röd)
Ger oss trygghet och hjälper till med att hitta vår livsuppgift. Obalans kan ge värk i ryggen, menstruationsproblem mm
Negativa livshändelser gör ofta att vi stänger igen flödet av pranaenergin – våra chakran stängs och kan ge oss både fysiska och emotionella sjukdomstillstånd.
När du har en djup känsla av välbefinnande så flödar pranaenergin obehindrat genom dina chakran och du känner dig ”hel”. Förutom att arbeta med din självmedvetenhet så finns det andnings- och visualiseringsövningar ( och många fler – googla) som hjälper dig att hitta eventuella chakraproblem och att hålla energin flödande.

Mediala människor säger ofta att de ska öppna upp och menar då att öppna upp för den gudomliga, visa källan/energin som flödar, och kan då få direktkontakt med andevärlden. I och med att professionella mediala personer har arbetat med sig själva och sin självmedvetenhet så har de oftast kunskap om obalanser och kan åtgärda det, både i sig själva och andra, men för att fler ska få möjlighet att uppnå harmoni och hälsa så bör alla människor arbeta för att uppnå självmedvetenhet, inte bara de som finner intresse i det andliga. Mao alla människor bör få kunskap och tillgång till det som läker oss, kunskap och tillgång till vår andliga sida som gör oss till hela individer. Ring våra professionella siare för medial vägledning.
Namaste Sissi