Våra vackra jordänglar!

Många människor som har en känsla av att vara hitsända av en högre kärleksfull makt för att sprida kärlek och för att hjälpa andra, är ofta jordänglar med ett gudomligt uppdrag att bibehålla frid och fred här på jorden, vilket är deras livsuppgift.
Det finns olika kännetecken som kan visa om en person är en jordängel, bl.a.:
– De är optimistiska och ser det positiva i andra
– De är ärliga och tillitsfulla
– Även om det inte märks så är det personer som är högkänsliga
– Det är inte ovanligt att de blivit utnyttjade pga sin snällhet, men trots det så tror de gott om andra.
– Vad de än går igenom så tror de på sann vänskap och sann kärlek
– Jordänglar är också ofta duktiga healers och kan lätt läka både människor och djur.
– Kommunicerar ofta med djur
– Har ofta “gröna fingrar” dvs är duktiga i trädgårdsskötsel
– Ser igenom oärlighet
– Förmåga att sia i framtiden
Eftersom jordänglar är så måna om andra och drivs av viljan att alla ska vara lyckliga och må bra, så är de också ofta konflikträdda vilket gör att de kan få svårigheter i relationer med andra, dvs de är hellre följsamma och viker sig i diskussioner – mao de undviker konfrontationer .Det i sin tur kan leda till att de tar på sig skuld om någon känner vrede eller visar sorgsenhet och de får då känslan av att ha misslyckats i sitt arbete med att få människor att må bra och att känna lycka. Det här gör att jordänglar
lätt faller offer för människor som har en egoistisk agenda och som utnyttjar andra. Ofta drar de också till sig människor med en trasig själ, som är olyckliga eller som bär på ilska, undermedvetet får de en tanke om att kunna hjälpa, stötta och få dem att vara lyckliga.
Eftersom jordänglar ursäktar andras beteenden så underlättar de också för andra att upprätthålla mindre bra sidor vilket gör att de som ursäktas aldrig får lära sin livsläxa och eftersom de alltid “bara“ ger i sina relationer till andra så riskerar de ofta en själslig obalans, som kan visa sig som utmattning, ( de ger och de ger) olika hälsoproblem ( ökad vikt, hudproblem,) och bitterhet ( känslan av att aldrig få ngt tillbaka) .
Jordänglar är oftast de mest trevliga, snälla och empatiska människor vi kan tänka oss, och de ger så mycket ljus och glädje till oss alla, och de hjälper oss också i vår andliga utveckling.
Om du känner igen dig så kan du vara en Jordängel, men vad du måste förstå är att du är sänd för att bringa lycka, frid och fred på jorden men att din livsläxa är att lära dig att ha hälsosamma relationer och att sätta gränser gentemot andra.
Som jordängel så har du lika stor rätt som alla andra att vara lycklig och du är en djupt och innerligt älskad själ ! Glöm aldrig det!
Källa: D Virtue – Jordens änglar
Namaste Sissi