Änglar

Änglar är ljusvarelser, himmelska väsen som vi alltid har kring oss – de stärker och helar oss.
Vi har alltid minst två skyddsänglar som hjälper oss och som finns med oss genom hela livet. Om du tex har hamnat lite snett på din livsväg så hjälper de dig att hitta tillbaka genom att sända dig vägledning och ljus. Änglarnas vilja och syfte är att du ska leva i frid och i ro och att det är det som får dig att växa!
Det spelar ingen som helst roll hur du ber änglarna om hjälp, det kan vara antingen i tanken , uttala högt eller skriva ner på ett papper mm.
Ärkeänglarna är de som övervakar våra skyddsänglar och alla människor, och varje ärkeängel har sin egen specialitet. Beroende på vilket trossystem eller andlig text du går till så beskrivs ärkeänglarna vid olika namn och antal. Jag tar upp några av de mest kända ärkeänglarna och vilken specialitet de har.
GABRIEL : Hon är den som hjälper de människor som har budskap att föra ut, t.ex. lärare, författare och journalister. Be Gabriel om hjälp när det gäller kommunikation och svårigheter att komma igång med det .
ARIEL : Arbetar för hela planetens överlevnad, hon hjälper till med att hela främst vilda djur och vakar över naturen. Kalla på henne om du vill ha hjälp med att hela ett djur eller hjälp med något som rör naturfrågor.
MIKAEL : Han ger oss mod och styrka att följa vår livsväg och hjälper oss också att beskyddas från rädslan. Kalla på honom om du känner dig osäker eller rädd inför nödvändiga livsförändringar eller din egen säkerhet.
RAFAEL : Han har ett ansvar för fysisk läkning och hjälper alla de som arbetar för att främja hälsa. Be Rafael om hjälp vid läkning av både människor och djur och om beskydd när du reser.
URIEL : Stöttar vid svårlösliga problem så att du lättare hittar en lösning. Kalla på Uriel för att finna svar i en svår situation och svar vid problemlösning.
AZRAEL : Möter och hjälper människor som ska gå över till andra sidan och hjälper de som nyss kommit över att känna kärlek och tillfredställelse. Han hjälper andliga lärare och präster från alla religioner. Kalla på honom om dina just dött eller är på väg!
JOFIEL : Konstnärers beskyddare och hjälper oss att bevara och se skönhet på vår planet. Be till henne om du vill ha hjälp med olika alster eller om du arbetar med att “rena” jorden.
Alla ärkeänglar finns nära jorden och människorna och det är därför naturligt för oss att samverka med dem – vi ber alltså inte till dem utan vi arbetar med dem i den gudomliga planen för fred. De ser bortom de misstag som mänskligheten gör och ser bara vår godhet, de arbetar för fred på jorden och hjälper därför de människor/grupper som inte står för fredens budskap. De hjälper dig aldrig utan ditt medgivande även om vi skulle må bättre av det! Men genom affirmation, bön, tanke mm så kommer de alltid till undsättning. Så var inte rädd för att kalla på dem när du behöver hjälp!
Namaste Sissi