Astrologi – framtidens vetenskap?

Att meterologer och ekonomer inte sällan har fel är ingen nyhet. Analytiker kan under flera år analysera Sveriges och världens ekonomi medan meterologer analyserar helgens väder, men oförutsedda kriser och oförutsedda regnskurar inträffar regelbundet ändå. Var gränsen går mellan vetenskap och vidskeplighet är svår att avgöra. Forskare och välutbildade analytiker anses jobba utifrån vetenskapliga teorier och fakta, men vetenskapen ändras ständigt och det vi för tjugo år sedan såg som vetenskap är ersatt med ny sanning idag. På samma sätt kommer förmodligen mycket av det vi ser som vetenskap idag ha ersättas av en ny sanning tio år från nu, och områden som i nuläget betraktas som vidskeplighet kan komma att ses som vetenskap i framtiden.

Till skillnad från många individer inom andra yrkeskategorier har de flesta medium ingen officiell utbildning inom sitt yrkesområde. Vissa medium har läst kurser inom t.ex. djurkommunikation, astrologi och drömtydning, alternativt är utbildade schamaner, men då exempelvis astrologi i nuläget inte ses som vetenskap rankas inte dessa former av utbildning lika högt som godkända högskoleutbildningar.

Hur medfödd talang kan vara lika fördelaktig som inlärda förmågor

Medium och sierskor är vanliga människor med en unik talang. De föddes med ett fördelaktigt sjätte sinne på samma sätt som Mozart föddes med perfekt gehör. Medium kan vara både män och kvinnor och de finns i alla olika åldrar. Majoriteten av medium har ärvt sin gåva men vissa medium är den första mediala i sin släkt. Många medium har varit mediala sedan barnsben medan vissa medium upptäcker sitt sjätte sin först i tonåren eller ännu senare. Att inse att man är medial är en omvälvande upplevelse för de flesta, men upplevelsen är allt som oftast positiv och något som är få människor förunnat. Om du tror att du eller någon du känner är medial kan du ringa kända medium på www.spådom24.se och dryfta dina tankar kring medialitet. Ett duktigt medium kan känna in andra mediala människor även på avstånd, vilket gör det lätt för sierskor att komma i kontakt med varandra.

Läs mer om ämnet Spå Online