Astrologi som vetenskap

Vetenskap definieras som ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område”. Detta kan enligt nationalencyklopedin ske genom att man exempelvis samlar in och klassificerar data, gör experiment och observationer eller analyserar dokument för att sedan kunna dra generella slutsatser. Det är möjligt att systematiskt hämta in kunskap och dra slutsatser om denna inom astrologi. Spåkvinnor har under århundraden observerat och analyserat astrologi, astronomi, stjärnor och stjärntecken, och utifrån sina iakttagelser dragit generella slutsatser om hur exempelvis en människas stjärntecken påverkar ens personlighet.

Astrologin kan vara logisk

Vissa logiska slutsatser om personligheter födda inom ett visst stjärntecken går att dra även utan mycket kunskap om astrologi. Exempelvis har människor som är födda sent på året (i skorpionens eller skyttens tecken) alltid setts som klassens ”minsting” då de varit bland de sista bland sina klasskamrater under grundskolan att fylla år. Att ständigt definieras som klassens ”minsting” ger en ofta en del egenskaper som följer med upp i vuxen ålder. Exempelvis har skyttar en tendens att ha barnasinnet kvar även som vuxen, samt en tendens att inte vara rädda för att gå sin egen väg. Personer som föds under sommarmånader när barn har ledigt från skolan (kräftor och lejon), har ofta haft mindre födelsefiranden än övriga stjärntecken, då kräftor och lejon vet om att många personer är bortresta under deras födelsedagar. Detta har gjort att lejon och kräftor inte lägger allt för mycket vikt vid sina födelsedagar och därmed sin ålder, men också att kräftor och lejon i regel har låga förväntningar på sin omgivning då de under uppväxten var vana vid att klasskamrater och släktingar glömde bort deras födelsedag.

Tyd ditt stjärntecken

På www.spåonline.se kan du inte läsa om vad som karaktäriserar olika stjärntecken, är du dock intresserad av hur ditt stjärntecken påverkar dig kan du få en personlig läsning av dig och ditt stjärntecken på www.spålive.se och www.häxriket.se. Under profilbeskrivningarna på www.häxriket.se kan du läsa om vilka medium som är utbildade inom astrologi och stjärntecken. Klicka här om du vill prata med en spådam.