Auran

Allt levande omges av ett elektriskt fält, en aura som ständigt är i rörelse och som förändras efter hur vi mår. Auran visar vilka kvaliteter, möjligheter, mående och vilken personlighet vi har.
Den färg du har med dig i nuet visar din utvecklingsfas och du kan välja att tillföra mer av en färg/energi om du behöver det för att tex må bättre. Mår vi bra och är friska så har vår aura rena, klara färger medan ohälsa och sorg visar svaga och grådaskiga toner. Mao så avslöjar ditt energifält/din aura vilka områden som kan behöva ett bättre energiflöde och som ev kan behöva healing. De flesta färgförändringarna i auran beror på förändringar i vårt inre och visar om viss energi är blockerad, om den minskar eller om den ökar. Auran har sju stycken färger där varje färg också motsvarar våra sju chakran.
Den vita färgen ligger närmast vår fysiska kropp och den finns runt allt levande på vår jord.
1. Violett visar bl.a. på en kraftfull andlig person ( Kronchakrat)
2. Den röda färgen handlar om vårt känsloliv och vår sexualitet. (Baschakrat)
3. Orange färg rymmer vår livsenergi och har förbindelse med känslor som spontanitet, kontrollbehov mm ( Navelchakrat)
4. Gul färg står för förmåga till kommunikation, livsglädje och gemenskap.
(Solar Plexus)
5. Grönt är balansens färg och står för att bibehålla sunda känslor som acceptans, glädje och medkänsla. ( Hjärtchakrat)
6. Blått är centrum för ärlighet, tillit och glädje.( Halschakrat )
7. Indigo handlar om vår vishet, om vår andlighet, vår inre styrka och att ha tillit till intuitionen.(Pannckakrat/tredje ögat)
Beroende på den ålder vi är i så är det alltid 2 st färger som dominerar! Rött och orange dominerar fram till puberteten, 25- 50 års ålder så är det grönt och turkos efter 50 så tar blått, indigo och violett över. Men kom ihåg att färgerna/energierna hela tiden ändras och att varje människa har sin egen personliga aura och att du alltid kan förbättra energiflödet med hjälp av healing.
Att läsa av en människas aura med dess växlande känslor och tankar är djupt fascinerande men försök i början av ditt arbete att inte fästa så stor vikt vid varje liten detalj, utan det är viktigt att du också lägger märke till hur du reagerar på varje färg, hur den energin flödar – känns den trög eller lätt? Är den klar och tydlig? Eller svag och dov? Går färgerna in i varandra på ett harmoniskt sätt eller skär de sig? Mm, mm
När du har kunskap om auran så har du också mycket att vinna genom t.ex. kunskap om någons inre personlighet, tankar och om mediala gåvor. Är du intresserad av att lära dig om auran så finns det gott om litteratur och olika kurser som du lätt hittar via nätet.
Försök att leva så mycket som möjligt i nuet, ta vara på det naturliga dagsljuset och var dig själv i alla lägen – då har du alla möjligheter att leva i harmoni med det naturliga flödet och bibehålla en sund och balanserad aura.
Namaste Sissi