Astrologi – framtidens vetenskap?

Att meterologer och ekonomer inte sällan har fel är ingen nyhet. Analytiker kan under flera år analysera Sveriges och världens ekonomi medan meterologer analyserar helgens väder, men oförutsedda kriser och oförutsedda regnskurar inträffar regelbundet ändå. Var gränsen går mellan vetenskap och vidskeplighet är svår att avgöra. Forskare och välutbildade analytiker anses jobba utifrån vetenskapliga teorier och fakta, men vetenskapen ändras ständigt och det vi för tjugo år sedan såg som vetenskap är ersatt med ny sanning idag. På samma sätt kommer förmodligen mycket av det vi ser som vetenskap idag ha ersättas av en ny sanning tio år från nu, och områden som i nuläget betraktas som vidskeplighet kan komma att ses som vetenskap i framtiden.

Till skillnad från många individer inom andra yrkeskategorier har de flesta medium ingen officiell utbildning inom sitt yrkesområde. Vissa medium har läst kurser inom t.ex. djurkommunikation, astrologi och drömtydning, alternativt är utbildade schamaner, men då exempelvis astrologi i nuläget inte ses som vetenskap rankas inte dessa former av utbildning lika högt som godkända högskoleutbildningar.

Hur medfödd talang kan vara lika fördelaktig som inlärda förmågor

Medium och sierskor är vanliga människor med en unik talang. De föddes med ett fördelaktigt sjätte sinne på samma sätt som Mozart föddes med perfekt gehör. Medium kan vara både män och kvinnor och de finns i alla olika åldrar. Majoriteten av medium har ärvt sin gåva men vissa medium är den första mediala i sin släkt. Många medium har varit mediala sedan barnsben medan vissa medium upptäcker sitt sjätte sin först i tonåren eller ännu senare. Att inse att man är medial är en omvälvande upplevelse för de flesta, men upplevelsen är allt som oftast positiv och något som är få människor förunnat. Om du tror att du eller någon du känner är medial kan du ringa kända medium på www.spådom24.se och dryfta dina tankar kring medialitet. Ett duktigt medium kan känna in andra mediala människor även på avstånd, vilket gör det lätt för sierskor att komma i kontakt med varandra.

Läs mer om ämnet Spå Online


Astrologi som vetenskap

Vetenskap definieras som ”organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område”. Detta kan enligt nationalencyklopedin ske genom att man exempelvis samlar in och klassificerar data, gör experiment och observationer eller analyserar dokument för att sedan kunna dra generella slutsatser. Det är möjligt att systematiskt hämta in kunskap och dra slutsatser om denna inom astrologi. Spåkvinnor har under århundraden observerat och analyserat astrologi, astronomi, stjärnor och stjärntecken, och utifrån sina iakttagelser dragit generella slutsatser om hur exempelvis en människas stjärntecken påverkar ens personlighet.

Astrologin kan vara logisk

Vissa logiska slutsatser om personligheter födda inom ett visst stjärntecken går att dra även utan mycket kunskap om astrologi. Exempelvis har människor som är födda sent på året (i skorpionens eller skyttens tecken) alltid setts som klassens ”minsting” då de varit bland de sista bland sina klasskamrater under grundskolan att fylla år. Att ständigt definieras som klassens ”minsting” ger en ofta en del egenskaper som följer med upp i vuxen ålder. Exempelvis har skyttar en tendens att ha barnasinnet kvar även som vuxen, samt en tendens att inte vara rädda för att gå sin egen väg. Personer som föds under sommarmånader när barn har ledigt från skolan (kräftor och lejon), har ofta haft mindre födelsefiranden än övriga stjärntecken, då kräftor och lejon vet om att många personer är bortresta under deras födelsedagar. Detta har gjort att lejon och kräftor inte lägger allt för mycket vikt vid sina födelsedagar och därmed sin ålder, men också att kräftor och lejon i regel har låga förväntningar på sin omgivning då de under uppväxten var vana vid att klasskamrater och släktingar glömde bort deras födelsedag.

Tyd ditt stjärntecken

På www.spåonline.se kan du inte läsa om vad som karaktäriserar olika stjärntecken, är du dock intresserad av hur ditt stjärntecken påverkar dig kan du få en personlig läsning av dig och ditt stjärntecken på www.spålive.se och www.häxriket.se. Under profilbeskrivningarna på www.häxriket.se kan du läsa om vilka medium som är utbildade inom astrologi och stjärntecken. Klicka här om du vill prata med en spådam.


Astrologi och andlighet

Astrologin har funnits i tusentals år och astrologer menar att händelser och människors karaktärer har samband med hur planeter är placerade. Kanske har du någon gång sökt kärleken genom att kika på vilka stjärntecken du passar ihop med? Men riktigt så enkelt är det ju naturligtvis inte eftersom det är många aspekter som spelar in, som t.ex. vilken ascendent du har, klockslaget du föddes, var du föddes mm.

Horoskop

Att ställa ett horoskop är i regel ganska lätt, men det är svårare att tolka pga det invecklade “mönstren” ! Många människor känner tillit till tidningarnas horoskop men tänk på att de med en nypa salt och se det som underhållning med tanke på att ett riktigt horoskop kräver personliga uppgifter, enl ovan!
Men en skicklig astrolog kan med hjälp av det matematiska system de använder sig av ställa ett horoskop gällande en relation och få fram hur väl ni samspelar och vilka egenskaper hos andra som stämmer väl in och attraherar dina. Placeringen av planeterna mars och venus vid tidpunkten du föddes spelar stor roll när det gäller ditt kärleksliv. Ascendenten har också starkt inflytande, den visar hur du uttrycker dig, det du visar utåt, och hur andra uppfattar dig.
När du beställer ett horoskop så ska du känna till tidpunkten, platsen och datumet då du föddes så att tolkningen blir korrekt mao hur stod planeterna just där och då.

Tolv stjärntecknen

De tolv stjärntecknen delas in i fyra element : Eld ( vädur, lejon, skytt), Jord: (oxe, jungfru, stenbock), Luft: ( tvilling, våg, vattuman) Vatten: ( kräfta, skorpion, fisk)
De olika stjärntecknen tillskrivs olika drag, bla:
Oxe : lojal, lättsam, tålmodig, praktisk
Jungfru: uppriktig, skicklig, fokuserad
Stenbock : Klok, ansvarsfull, förstående
Vädur: aktiv, energisk, bestämd, självständig
Lejon : kreativ, hjärtlig, lekfull, rolig
Skytt : ärlig, äventyrslysten, rakhet
Tvilling : spontan, lekfull, kvick
Våg : diplomatisk, hänsynsfull, romantisk
Vattuman : rebellisk, vänskaplig, annorlunda
Kräfta : tillgiven, känslig, kärleksfull
Skorpion : djup, lojal, inkännande
Fisk : känslig, fridsam, fantasifull
Att ha kunskap i astrologi tycker jag personligen är värdefullt i mediumskap dvs jag kan få fler svar och de inre bilderna kan få ett annat djup. Mao att kombinera t.ex. astrologi med tarot är kraftfullt och gör att du lättare kan lita på din intuition så det finns all anledning att fördjupa sig eller om du redan har kunskapen, att använda astrologin parallellt med ljusarbetet.
Namaste Sissi

https://xn--sponline-b0a.se/