Karma

Karma som betyder “gärning” är ett centralt begrepp inom hinduismen och växer snabbt numera också i västvärlden. När vi pratar om karma så innefattar det också reinkarnation, själavandring eller tron på att själen återföds gång på gång men byter boning/kropp för varje liv. Karma är alla erfarenheter du samlat på dig genom det här livet och över alla livstider, över varje inkarnation (återfödelse) och den ger återklang i ditt liv idag. Vad du säger, känner, gör och tänker kommer alltid tillbaka till dig själv i någon form och i samma omfattning. Du har väl hört om uttrycken: “som man bäddar får man ligga” och “den som gräver en grop åt andra hamnar oftast själv där i” , dvs de tankar och de gärningar som vi sänder ut i världen vänder åter och kommer tillbaka till oss. Karma ska inte förväxlas med ödet ( det som är förutbestämt).
Du kan jobba med att bli mer medveten om de gärningar och tankar som du samlat på dig och där igenom så kan du också förbättra din karma. Tänk på att varje gång du anklagar dig själv för att vara tjock, ful, dum eller baktalar någon så skapar du negativ karma som återvänder till dig själv så var uppmärksam på vad du tänker om andra och framför allt vad du tänker om dig själv ! Om du tar till dig att hela världen cirkulerar av energier som aldrig försvinner – så förstår du också att negativa och positiva krafter cirkulerar i det som är ditt liv. Det finns bara vinster med att bearbeta och utplåna negativa tankegångar, – sluta upp med att fokusera på det du inte har, på att du inte ser ut som du vill, på att människor inte tycker som du, osv När du är tacksam för det du redan har, accepterar dig själv precis som du är och tillåter andra att vara sitt eget jag – då har du vunnit framgång och drar till dig mer av det positiva. Din karma kommer att helas när du ångrar negativa gärningar, förlåter dig själv, förlåter andra för det de gjort osv När du väljer den vägen så får du ro och harmoni i själen, blir en gladare människa och du växer i visdom. Börja idag med att så det du vill skörda, och se inom bara några veckor hur ditt liv förändras!
Namaste Sissi


Din inre röst !

“ Den människa som omgiven av fakta inte tillåter sig några överraskningar, inga glimtar av intuition, inga storslagna hypoteser, ingen risktagning är inlåst i en cell. Inte ens okunnigheten kan isolera sinnet och fantasin på ett mer effektivt sätt.”
Albert Einstein
De människor som lever sitt liv efter fakta och vetenskap, som förkastar mediala upplevelser bär ofta på en rädsla, en rädsla som begränsar dem att leva sitt liv fullt ut.
Vi bär alla på en “inre röst” som vi bör lyssna till, en röst som kan hjälpa oss i vardagen och som hjälper oss att gå i rätt riktning genom livet. Den inre rösten kallar vi intuitionen och den använder du varje dag utan att vara medveten om den ! Intuitionen är en högre kunskap som du har ständig tillgång till och som du kan utveckla vilket personer med mediala krafter har gjort, t.ex. medium, klarseende, träffsäker spåkvinna/spåman, siare, djurtolk, drömtydare m fl. Har du någon gång fått för dig att du känner igen en person en plats som du aldrig sett förr? Har du fått ett plötsligt svar på en problemlösning som du haft en längre tid? Har du tänkt på en viss person också kommer denne gående? Har du haft en dröm som sedan blivit verklighet? mm – Då har du kontakt med din inre röst, din intuition. Det finns också många berättelser där t.ex. matematiker och kemister fått sina genombrott via till synes slumpartade insikter eller genom en dröm.
Det informationssamhälle vi idag lever i bidrar till att vi kommer längre bort från vår “inre röst” – vi är “uppkopplade” dygnet runt, vi fyller vår fritid med aktiviteter för att vi är rädda för att ha “tråkigt” osv men du kan bejaka din intuition och du kan få den att växa med t.ex. det du “brinner” för, en hobby , en aktivitet som är så fängslande att du glömmer tiden. Du påtar i din trädgård, du ritar, målar, eller du kanske snickrar och du är så inne i det du gör att du glömmer att äta – du glömmer tid och rum! Varje gång du är inne i den känslan så skjuter din intuition i höjden – du är ett med det du gör och du är i nuet, och ju mer du håller på med det du brinner för ju lättare blir du bekant med den känslan och kan överföra den till andra områden i livet.
Beroende av hur din världsbild ser ut så kan du stärka din intuition eller blockera den. Om din världssyn har grundats från tidiga negativa erfarenheter som kommer från rädsla så kan ditt undermedvetna ge dig information om ytterligare faror och du får då svårt att lita på dig själv och andra. De negativa erfarenheterna kan ha gjort att du fokuserar på brister t.ex. jag är alltid ensam, jag kommer aldrig att träffa någon , min vanliga otur osv – undermedvetna tankar som kan hålla en människa i järngrepp, blockera livsglädjen och förmågan att ta emot kärlek. För att du ska kunna leva ditt liv fullt ut och använda dig av en högre källa genom din intuition så krävs det att du städar i ditt inre för att få bort gammalt skräp som tynger din fina själ. Att vara medveten om och att försöka vända ett negativt tankemönster när det kommer är en jättebra början!
Genom att också vara medveten om din “inre hållning” när du går in i det negativa respektive positiva sättet att tänka så kan du lättare hejda och stoppa “skräpet” – hur låter din röst när du använder dig av negativa/positiva yttringar? Hur står du och hur håller du ditt huvud? Hur spänner du dina muskler och vilka muskler spänns? När du identifierat din inre hållning som bygger på rädslor så kan du lättare ta bort den och istället ta del av den positiva världssyn som öppnar intuitionens aldrig sinande källa.
Lycka till du fina själ!
Namaste Sissi


Auran

Allt levande omges av ett elektriskt fält, en aura som ständigt är i rörelse och som förändras efter hur vi mår. Auran visar vilka kvaliteter, möjligheter, mående och vilken personlighet vi har.
Den färg du har med dig i nuet visar din utvecklingsfas och du kan välja att tillföra mer av en färg/energi om du behöver det för att tex må bättre. Mår vi bra och är friska så har vår aura rena, klara färger medan ohälsa och sorg visar svaga och grådaskiga toner. Mao så avslöjar ditt energifält/din aura vilka områden som kan behöva ett bättre energiflöde och som ev kan behöva healing. De flesta färgförändringarna i auran beror på förändringar i vårt inre och visar om viss energi är blockerad, om den minskar eller om den ökar. Auran har sju stycken färger där varje färg också motsvarar våra sju chakran.
Den vita färgen ligger närmast vår fysiska kropp och den finns runt allt levande på vår jord.
1. Violett visar bl.a. på en kraftfull andlig person ( Kronchakrat)
2. Den röda färgen handlar om vårt känsloliv och vår sexualitet. (Baschakrat)
3. Orange färg rymmer vår livsenergi och har förbindelse med känslor som spontanitet, kontrollbehov mm ( Navelchakrat)
4. Gul färg står för förmåga till kommunikation, livsglädje och gemenskap.
(Solar Plexus)
5. Grönt är balansens färg och står för att bibehålla sunda känslor som acceptans, glädje och medkänsla. ( Hjärtchakrat)
6. Blått är centrum för ärlighet, tillit och glädje.( Halschakrat )
7. Indigo handlar om vår vishet, om vår andlighet, vår inre styrka och att ha tillit till intuitionen.(Pannckakrat/tredje ögat)
Beroende på den ålder vi är i så är det alltid 2 st färger som dominerar! Rött och orange dominerar fram till puberteten, 25- 50 års ålder så är det grönt och turkos efter 50 så tar blått, indigo och violett över. Men kom ihåg att färgerna/energierna hela tiden ändras och att varje människa har sin egen personliga aura och att du alltid kan förbättra energiflödet med hjälp av healing.
Att läsa av en människas aura med dess växlande känslor och tankar är djupt fascinerande men försök i början av ditt arbete att inte fästa så stor vikt vid varje liten detalj, utan det är viktigt att du också lägger märke till hur du reagerar på varje färg, hur den energin flödar – känns den trög eller lätt? Är den klar och tydlig? Eller svag och dov? Går färgerna in i varandra på ett harmoniskt sätt eller skär de sig? Mm, mm
När du har kunskap om auran så har du också mycket att vinna genom t.ex. kunskap om någons inre personlighet, tankar och om mediala gåvor. Är du intresserad av att lära dig om auran så finns det gott om litteratur och olika kurser som du lätt hittar via nätet.
Försök att leva så mycket som möjligt i nuet, ta vara på det naturliga dagsljuset och var dig själv i alla lägen – då har du alla möjligheter att leva i harmoni med det naturliga flödet och bibehålla en sund och balanserad aura.
Namaste Sissi


Änglar

Änglar är ljusvarelser, himmelska väsen som vi alltid har kring oss – de stärker och helar oss.
Vi har alltid minst två skyddsänglar som hjälper oss och som finns med oss genom hela livet. Om du tex har hamnat lite snett på din livsväg så hjälper de dig att hitta tillbaka genom att sända dig vägledning och ljus. Änglarnas vilja och syfte är att du ska leva i frid och i ro och att det är det som får dig att växa!
Det spelar ingen som helst roll hur du ber änglarna om hjälp, det kan vara antingen i tanken , uttala högt eller skriva ner på ett papper mm.
Ärkeänglarna är de som övervakar våra skyddsänglar och alla människor, och varje ärkeängel har sin egen specialitet. Beroende på vilket trossystem eller andlig text du går till så beskrivs ärkeänglarna vid olika namn och antal. Jag tar upp några av de mest kända ärkeänglarna och vilken specialitet de har.
GABRIEL : Hon är den som hjälper de människor som har budskap att föra ut, t.ex. lärare, författare och journalister. Be Gabriel om hjälp när det gäller kommunikation och svårigheter att komma igång med det .
ARIEL : Arbetar för hela planetens överlevnad, hon hjälper till med att hela främst vilda djur och vakar över naturen. Kalla på henne om du vill ha hjälp med att hela ett djur eller hjälp med något som rör naturfrågor.
MIKAEL : Han ger oss mod och styrka att följa vår livsväg och hjälper oss också att beskyddas från rädslan. Kalla på honom om du känner dig osäker eller rädd inför nödvändiga livsförändringar eller din egen säkerhet.
RAFAEL : Han har ett ansvar för fysisk läkning och hjälper alla de som arbetar för att främja hälsa. Be Rafael om hjälp vid läkning av både människor och djur och om beskydd när du reser.
URIEL : Stöttar vid svårlösliga problem så att du lättare hittar en lösning. Kalla på Uriel för att finna svar i en svår situation och svar vid problemlösning.
AZRAEL : Möter och hjälper människor som ska gå över till andra sidan och hjälper de som nyss kommit över att känna kärlek och tillfredställelse. Han hjälper andliga lärare och präster från alla religioner. Kalla på honom om dina just dött eller är på väg!
JOFIEL : Konstnärers beskyddare och hjälper oss att bevara och se skönhet på vår planet. Be till henne om du vill ha hjälp med olika alster eller om du arbetar med att “rena” jorden.
Alla ärkeänglar finns nära jorden och människorna och det är därför naturligt för oss att samverka med dem – vi ber alltså inte till dem utan vi arbetar med dem i den gudomliga planen för fred. De ser bortom de misstag som mänskligheten gör och ser bara vår godhet, de arbetar för fred på jorden och hjälper därför de människor/grupper som inte står för fredens budskap. De hjälper dig aldrig utan ditt medgivande även om vi skulle må bättre av det! Men genom affirmation, bön, tanke mm så kommer de alltid till undsättning. Så var inte rädd för att kalla på dem när du behöver hjälp!
Namaste Sissi


Hur upptäcker jag mitt livsändamål?

Vi kan alla känna oss vilsna och förvirrade av och till, men det hör till vår natur på vår vandring genom livet! Vi lär och vi växer av livets alla skeenden även om vi ibland kan känna att vi bär på en alltför tung börda. Då är det vanligt att vi ställer oss frågan : – vad är mitt livsändamål?
För det första så väljer ingen av oss att leva ett eländigt liv, och för det andra så kan vi inte bara leva ett liv där sociala värderingar och materiella värden får styra, för det är endast när du kan se bortom dina förutfattade meningar som du har förmågan att växa i medvetande! Vi måste lära oss att lyssna på vår själ, på vårt innersta väsen – vad intresserar mig? Vad dras jag till ? Har jag förmågan att sätta mig in i andras känslor? Vad är min önskan? Osv Det är när du börjar att arbeta med dig själv och vänder dig inåt som du är på väg att upptäcka ditt livsändamål!
Din själ kan ha levt många liv som givit dig olika slags Karma och som du bearbetar på olika sätt – en jobbig och svår erfarenhet är varken dålig eller fel – den gör att din själ växer!
Ett liv är unikt och varje liv har lika mycket värde oavsett livsändamål!
Du kanske har en önskan om ett nytt arbete som ger dig trivsel och välmående, något som du “brinner“ för!? Du kanske känner en rastlöshet när du tänker på att tiden rinner iväg!? Du kanske har en önskan om att uppleva sann kärlek!? Osv Det här visar dig att det finns något som din själ lockas av något du dras till och det i sin tur är en hint om ditt livsändamål.
Du kan också få information ang ditt livsändamål när du tittar på vad det är du beundrar hos andra eller genom att titta på de speciella talanger just du har. När du t.ex. arbetar med, utför något där du inte märker att tiden går, då arbetar du med ditt livsändamål! Du arbetar också med ditt livsändamål när du löser de karmabaserade svårigheter som du och vi alla får genom livet.
Om du i ditt liv tycker att du möter motstånd, hinder och svårigheter i nästan allt du företar dig, då är det dags att du reflekterar över ditt sätt att tänka och hur du kan förändra det. En måttstock för livsändamålet är när vi tycker att livet flyter på bra!

Tips på hur du lever ditt livsändamål:

1. Du kan ärligt erkänna vad som fungerar och vad som inte fungerar i ditt liv.
2. Du har en tro på att alla människor föds med minst en talang som är ett måste för att universums flöde ska fungera .
3. Du tror på att livet kan förändras när du ändrar tankesätt, attityder och övertygelser
4. Du är på det klara med att du vill leva i flödet av ditt livsändamål
5. Du är övertygad om att du alltid har ett val.
6. Du drar till dig händelser och människor vid rätt tidpunkt.
7. Du tror på att din intuition leder dig i livsändamålet.
Om du kan svara JA på samtliga, enl ovan så är ditt livsändamål nära att visa sig eller så har det redan framträtt.
Det slutliga syftet med vårt livsändamål är alltid att vi människor ska utveckla vår förmåga att älska!
Namaste Sissi

Läs mer från min blogg


Vi använder intuitionen i kontakten med andevärlden men också genom omedvetna minnen !

Finns det personer som kan “tala“ med de döda? Nonsens och lurendrejeri säger vissa, oftast ateister (tror inte på någon gud eller något som är övernaturligt) , agnostiker

(tror att det finns något men vet inte riktigt vad) eller de som helt enkelt bär på rädsla!
Men sanningen är den att alla precis alla använder sitt intuitiva jag varje dag, utan att lägga märke till det – du gör val utifrån din intuition! Tänk på de gånger du säger eller tänker : Jag känner på mig vad jag ska välja!, Jag bara vet hur jag ska göra!, Jag känner inga bra “vibbar” med den här personen! eller de gånger du tänkt på någon speciell också ringer den personen eller kommer gående! De gångerna använder du ditt innersta, din intuition eller om du så vill, din magkänsla !
Våra intuitiva förmågor har olika dimensioner och kan förklaras med dels när vi gör en omedelbar uppfattning utan medveten fakta eller logik, vi har en omedveten kunskap som bygger på tidigare erfarenheter. Det vill säga, vi har lagrade minnen bra och dåliga som gör att vi sedan agerar omedvetet utifrån tidigare erfarenheter.
Också har vi kontakten med universum där personen som använder sin intuition
(oftast professionella spåmän/kvinnor, siare, klarseende, drömtydare, medium osv ) fungerar som ett verktyg så att andevärlden kan förmedla sina budskap.
Att hitta den rätte kärlekspartnern:
Om du t.ex. ska avgöra/känna om en person kan vara en potentiell kärlekspartner så känner du ganska omgående om dennes utstrålning attraherar dig eller inte – du attraheras av en viss persons energi!
För många så är det tyvärr inte alltid så lätt pga att vi ofta också använder den omedvetna intuitionen som bygger på tidigare erfarenheter som kan komma både från misslyckade kärleksförhållanden, från en trasig barndom eller från tidigare liv. Om du t.ex. har upplevt en barndom/kärleksförhållande där du inte blivit “sedd” eller älskad för den du är så kan du bära med dig stora bekräftelsebehov som gör att du attraherar andra personer som också har ett överdrivet bekräftelsebehov – du drar till dig människor som utstrålar samma energi. Det är därför det är så viktigt att vi jobbar med vårt inre, att vi är hela när vi söker efter en partner som är “rätt” för oss, annars så riskerar vi att gång på gång gå in i dysfunktionella relationsmönster och kan då missa vår själsfrände även om denne finns i vår omedelbara närhet. När den energi du sänder ut är ren och klar och din självbild positiv så attraherar du “rätt” partner, och du kommer direkt att kunna sortera bort de kandidater som bär på känslomässiga blockeringar som ger en trasig själ.
Vad universum vill är att du tar tag i eventuella blockeringar, känslominnen så att din själ helas och att när du sen attraherar den rätte går in helhjärtat i relationen!
När du gör det så blir din belöning en underbar upplevelse av att få leva i en sund relation, vare sig det gäller vänskaps- eller/och kärleksförhållande !
Och du, tänk om du upptäcker att ditt livs kärlek finns i din närhet i form av en vän!
Namaste Sissi

Kontakta mig