Dagens runor

Ursäkta att jag inte skrivit på ett tag men nu blir det bot och bättring 🙂

Här kommer dagens runor:

Det som varit:

Fehu: Ägodelar har erhållits, i form av pengar eller tur. Överflöd, ekonomisk styrka. Tecken på hopp, tur, framgång och lycka. Social framgång. Energi, förutseende, fertilitet, skapande.

Nuet:

Kenaz: Vision, revelation, kunskap, kreativitet, inspiration, tekniska färdigheter. Livskraft, samlad kraft, transformation, regeneration. Makten att skapa din egen verklighet. Öppen för ny styrka, energi och kraft. Passion, sexuell kärlek.

Resultatet:

Ingwaz: Ingwaz symboliserar helhet, framgång och fertilitet. Dina mål håller på att uppfyllas. Du är mycket kreativ.

Min inre röst säger mig att detta är en period med förändring, att du har makten att nå de mål du satt upp för dig själv. Du är trygg och omsluten av kärlek både sexuell kärlek och till familj, släkt och vänner. Fullmatad med energi och redo att ge dig ut på nya äventyr och nya möjligheter.