Dagens runor #1

Idag har jag dragit tre runor till dig som läser min blogg den första runan symboliserar det som varit:

Mannaz/Människa

Står för det ömsesidiga beroendet mellan människor. Tyder på goda relationer, hjälp och stöd från vänner, släktingar.
Min inre röst säger mig att det nu är tid för att skaka av sig det som varit, se framåt och släppa det som inte går att påverka. Nya männsikor kommer in i ditt liv och var öppen för vad dessa för med sig.
Runa nr 2 står för nuet:

Raidho/Vagn

Symboliserar resor på jorden och själsdjupet, en trevlig och givande resa förestår.
Min inre röst säger mig att du ransakat dig själv nog, du har vuxit i det andliga och är redo för att omfamna dagen som den är och som den kommer. Var försiktig med vad du säger till andra då sagda ord ej går att göra osagda.
Den tredje runan symboliserar framtiden:

Hagal/hagel:

Symboliserar det oförutsedda naturkrafterna. Något inträffar som försenar, hindrar planerna till fördel.
Min inre röst säger mig att det som händer är till det bättre, släpp frustrationen och ta ett lugnande andetag och affirmera: “Du är helt trygg”