De mentala lagarna!

Vi känner till de fysikaliska lagarna där fysiska fenomen som t.ex. tyngdlagen förklaras och där upptäckten och forskningen gjorde att det kom mänskligheten till nytta. På samma sätt så finns det mentala lagar som styr mentala företeelser och vi är i startgroparna för att kunna beskriva dem, dels genom studier i metafysik men också genom filosofin. När vi förstår och erkänner de mentala lagarna så kommer livet på jorden förändras med en stor positiv tillväxt mao vi kommer att kunna tillgodogöra oss den enorma kraft som lagarna innehar. De mentala lagarna:
1. Den grundläggande lagen som de övriga lagarna bygger på är, Lagen om orsak och verkan dvs allt börjar med en tanke, en tanke som är orsaken och det yttre
( händelser) som följs av denna tanke är verkan. Allt har uppstått pga någonting, t.ex. ett hus, en sång, en diskussion, ja vad som helst, allt började med en tanke som alltså är orsaken till hur du upplever/ser världen. När du förstår den här lagen och kan arbeta efter den så har du det redskap du behöver för att dramatiskt förändra ditt liv till det bättre.
2. Lagen om det fria viljan : Ingen annan kan tänka åt dig, du är fri att som du vill
( om du inte är sjuk). Människor kan t.ex. använda sin makt för att agera på ett visst sätt, men de kan aldrig tänka åt dig. Människor kan säga vad du måste göra eller säga, men du kan fortfarande välja att tänka hur du vill kring det – du väljer var ditt fokus ska vara., vad du uppmärksammar.
3. Lagen om fokus : Det du väljer att lägga fokus på växer! Uppmärksamhet är energi så det du uppmärksammar, lägger fokus på, det skänker du din energi till. Väljer du t.ex. att klaga på vädret ( som är slöseri med din energi eftersom du inte kan förändra det) så växer din irritation, eller fokuserar du på din värkande axel istället för att uppmärksamma resten av din kropp som mår bra eller klagar du på ett jobbprojekt som känns tråkigt istället för att fokusera på de övriga projekten som känns spännande och till fredsställande! Ja, du väljer vad du uppmärksammar, vad du lägger fokus på och vad du vill ska växa, glöm aldrig det!
4.Lagen om individualisering : Varje människa använder det oändliga sinnet på sitt eget unika sätt. Varje människa lever i sin egen verklighet som grundar sig på hans eller hennes synsätt på vad verkligheten är. Med hjälp av dina tankar så framstår världen precis så som du tänker dig att den är! Allt, precis allt består av energier, allt levande och allt det vi oftast tror är “dött” som ett bord, en penna, maten vi äter och alla händelser som bygger på det vi tänker alltså våra tankar ( enl den grundläggande lagen) osv , allt består av energi. Tex Väljer du att misstro människor, har du ingen tillit till andra så har du ofta ingen tillit till dig själv heller – du väljer att se andra som oärliga och du “sänder“ ut det genom ditt personliga kraftfält och därmed så bemöter du andra på ett visst sätt och drar till dig lika energi eller du väljer att tro på människor, du utgår från att människor vill dig väl, mao du “sänder” ut ett positivt energifält som växer vilket gör att andra också tror på dig – det växer. Vad du väljer är helt upp till dig!
5. Lagen om känslor : Du kan inte ha en känsla utan att först ha en tanke! I en orolig värld så dominerar känslorna det mänskliga beteendet och skapar disharmoni både på det personliga och det globala planet. Människan är känslostyrd och handlar/agerar därefter! Eftersom de flesta inte har den kunskapen än, dvs att det går att styra sina känslor så blir många offer för sina egna känslor men har vi kunskapen om att tanken föregår känslan så får vi en start och en möjlighet att förändra både privat och världsligt. Betänk : Du kan inte vara arg utan att först ha haft en arg tanke och du kan inte känna dig kärleksfull utan att först ha tänkt kärleksfulla tankar. (källa : Barbara Berger)
Namaste Sissi