Din inre röst !

“ Den människa som omgiven av fakta inte tillåter sig några överraskningar, inga glimtar av intuition, inga storslagna hypoteser, ingen risktagning är inlåst i en cell. Inte ens okunnigheten kan isolera sinnet och fantasin på ett mer effektivt sätt.”
Albert Einstein
De människor som lever sitt liv efter fakta och vetenskap, som förkastar mediala upplevelser bär ofta på en rädsla, en rädsla som begränsar dem att leva sitt liv fullt ut.
Vi bär alla på en “inre röst” som vi bör lyssna till, en röst som kan hjälpa oss i vardagen och som hjälper oss att gå i rätt riktning genom livet. Den inre rösten kallar vi intuitionen och den använder du varje dag utan att vara medveten om den ! Intuitionen är en högre kunskap som du har ständig tillgång till och som du kan utveckla vilket personer med mediala krafter har gjort, t.ex. medium, klarseende, träffsäker spåkvinna/spåman, siare, djurtolk, drömtydare m fl. Har du någon gång fått för dig att du känner igen en person en plats som du aldrig sett förr? Har du fått ett plötsligt svar på en problemlösning som du haft en längre tid? Har du tänkt på en viss person också kommer denne gående? Har du haft en dröm som sedan blivit verklighet? mm – Då har du kontakt med din inre röst, din intuition. Det finns också många berättelser där t.ex. matematiker och kemister fått sina genombrott via till synes slumpartade insikter eller genom en dröm.
Det informationssamhälle vi idag lever i bidrar till att vi kommer längre bort från vår “inre röst” – vi är “uppkopplade” dygnet runt, vi fyller vår fritid med aktiviteter för att vi är rädda för att ha “tråkigt” osv men du kan bejaka din intuition och du kan få den att växa med t.ex. det du “brinner” för, en hobby , en aktivitet som är så fängslande att du glömmer tiden. Du påtar i din trädgård, du ritar, målar, eller du kanske snickrar och du är så inne i det du gör att du glömmer att äta – du glömmer tid och rum! Varje gång du är inne i den känslan så skjuter din intuition i höjden – du är ett med det du gör och du är i nuet, och ju mer du håller på med det du brinner för ju lättare blir du bekant med den känslan och kan överföra den till andra områden i livet.
Beroende av hur din världsbild ser ut så kan du stärka din intuition eller blockera den. Om din världssyn har grundats från tidiga negativa erfarenheter som kommer från rädsla så kan ditt undermedvetna ge dig information om ytterligare faror och du får då svårt att lita på dig själv och andra. De negativa erfarenheterna kan ha gjort att du fokuserar på brister t.ex. jag är alltid ensam, jag kommer aldrig att träffa någon , min vanliga otur osv – undermedvetna tankar som kan hålla en människa i järngrepp, blockera livsglädjen och förmågan att ta emot kärlek. För att du ska kunna leva ditt liv fullt ut och använda dig av en högre källa genom din intuition så krävs det att du städar i ditt inre för att få bort gammalt skräp som tynger din fina själ. Att vara medveten om och att försöka vända ett negativt tankemönster när det kommer är en jättebra början!
Genom att också vara medveten om din “inre hållning” när du går in i det negativa respektive positiva sättet att tänka så kan du lättare hejda och stoppa “skräpet” – hur låter din röst när du använder dig av negativa/positiva yttringar? Hur står du och hur håller du ditt huvud? Hur spänner du dina muskler och vilka muskler spänns? När du identifierat din inre hållning som bygger på rädslor så kan du lättare ta bort den och istället ta del av den positiva världssyn som öppnar intuitionens aldrig sinande källa.
Lycka till du fina själ!
Namaste Sissi