Död och liv efter detta

Kulturer över hela världen har tro på död och liv efter detta. Folk började skapa skulpturer som är avsedda att hedra de döda eller hålla sina förfäder i minnet levande. Vissa har tro på ett liv efter detta, så de producerar föremål som kan vara användbara i nästa värld eller hjälp i resan efter livet. Död och liv efter detta är mycket viktiga. Det påverkar också hur en kropp behandlas efter döden och hur den är begravd nu. Människor skapade gravar för att skydda de döda kropparna, som också kan innehålla föremål för att visa makt och rikedom. I komplexa ritualer är många saker kopplade till övertygelser om död och liv efter detta som också kan ha någon roll i liv efter detta. Här försöker vi utforska olika kulturer och föremål relaterade till tro och praxis om död och liv efter detta.

Forntida egyptier tror att döden inte bara är slutet på livet, utan mycket mer än en övergång till en ny. De tror att efter döden när den avlidne når till de dödas land där de dömdes av guden och om de fann tur, kommer de att bli belönade av återfödelse och skickas tillbaka till denna värld igen. För att säkerställa odödlighet gör de som är rika några mycket komplexa ritualer som hjälper dem i livet efter livet. Mumifiering startade på detta stadium. De håller intakt kroppen så att själen skulle ha en plats att leva efter döden. Det mumifierades därför och placerades inuti kistor för skydd. Det var en tid då den förgyllda cederträdens ytterkista innehöll kroppen av Henutmehyt, en aristokratisk egyptisk kvinna. Kistan är vanligtvis i form av en stående figur och visar en bild av den döda kvinnan i hennes tidiga liv. Många av de symboliska dekorationerna är avsedda att säkerställa den avlidnes återfödelse och välbefinnande i liv efter detta. Under kragen sprider sig två vinklade ögon avdelningar av det onda ögat och himmelsgudinnan nöden sina vingar skyddande över kroppen och visar väl om den döda kroppen.

I många kulturer som hedrar förfäderna dödas inte bara begravda och glömda. Snarare betraktas de som kraftfulla styrkor och ritualer hålls för att hedra deras minne. Asmat folk i Nya Guinea har en ceremoni som kallas jipae säga farväl till de avlidna förfäderna. Under ceremonin bär artister vävda masker med strängar och sago palmer lämnar.

Maskerna täcker kroppen och artisterna utmärker personen som har dött sedan den senaste ceremonin. Efteråt tar utövaren den dödas ansvar, inte bara tar de upp sina barn utan tar hand om dem. De tror att den döde fortfarande ser dem. De kan nu lämna denna värld och ta fred och ta sitt bra ställe i de dödas värld.

Man trodde i den europeiska medeltiden att ett helgons själ gick till himlen efter döden. Där kunde han eller hon förhandla på de troendes räkning. Fysiska kroppsdelar av de döda och relikerna var försiktigt bevarade. Det ansågs vara heligt och ha magiska helande krafter. De lägger kroppen i värdefulla behållare.

Grava gåvor för liv efter detta – som enligt de äldsta egypternas ordalag trodde den antika kinesen att världen de passerade in efter döden liknade den levande världen. Därför begravdes de med de modeller och föremål som de hade använt i sina jordiska liv. De använder en glaserad keramisk skål, visar en damm med ett stort träd i mitten. Dammen innehåller grodor och fiskar, ankor och en sköldpadda sitter på fälgen och det finns en man som fångar fisk i ett imaginärt nät. Och två män skjuter fåglar. De åtnjöt nöjen av jakt och fiske och ville fortsätta njuta av i världen bortom. De tror att skålen troligen kom från en vanlig arbetares grav, som en bonde men inte som en rik person. Sådana gravar innehöll modeller som repliker av byggnader, vagnar eller gårdar av djur, mer som en jordbrukare saker. De rika och mäktiga begravdes enligt deras status och livsstil i nästa värld. Tomb figurer av soldater, visar militär makt, var begravd enligt deras rang. Så de kunde fortsätta att njuta av banketter och festligheter i deras dödliga liv.