Ett mediums kunskap genom sin kontakt med andevärlden!

Vi är alla själar som har vår boning i en fysisk kropp! När vår fysiska kropps energi försvagas och det vi kallar döden inträffar så beger sig själen till andevärlden, dvs vi lever vidare och det finns inget slut eller död, för energi kan aldrig någonsin dö eller sluta att existera. Vi möter nära och kära på andra sidan, och vissa gånger kommer tom själar som vi känt för många livstider sen och möter oss, och vi känner genast igen dem alla.
De själar som inte hittat hem, som inte gått mot ljuset kallar vi jordbundna andar, de är fångade mellan den andliga världen och jordens dimension och det är de som ibland kan skrämma människor eftersom de ofta har känslor av ilska, rädsla och frustration och det är de känslorna de kommunicerar mycket kraftfullt med. Jordbundna andar kan ha något ouppklarat med någon, de kan ha avlidit plötsligt och oväntat eller de kan ha haft rädslor för det som väntar dem. Många av de jordbundna andarna håller sig kvar pga att de har något oavslutat med någon som stått dem nära och försöker då på alla sätt att kommunicera och stannar då kvar tills det är löst. De andarna som stannar kvar använder sig av de levandes kraft och kan tom ha en sån stark påverkan att de kan få människor att göra saker de normalt inte skulle göra.

Andevärlden

Många undrar var andevärlden finns och för att förstå det så måste vi ändra vårt sätt att tänka, vi kan säga att andevärlden är ett energitillstånd, ett energitillstånd vi ej kan mäta, och med otal dimensioner som var och en vibrerar på sin egen bestämda frekvens. När medium kommunicerar så tonar de in på frekvenserna, de förändrar sin egen frekvens till en högre och de blir på så sätt ett verktyg, en kanal mellan den andliga och den fysiska världen. Det här är något som alla människor kan lära sig, mer eller mindre, och ett av de snabbaste sätten är genom att meditera.
Beroende på vad du som människa har för tro, har för rädslor och upplevelser genom dina liv så hamnar du när din själ går vidare i den dimension som sammanfaller med din egen medvetandenivå och du färdas till olika dimensioner tills du finner den du hör hemma i. Det som avgör var du hör hemma är alltså hur du valt att leva ditt liv dvs vi skapar med våra tankar, ord och handlingar och har du t.ex. en viss tro så kommer du att omges av andra som har samma inriktning.

Rädslor som håller en tillbaka

Många har tyvärr rädslor om vad som händer när vi dör, när själen går vidare och här är lite information från andar som har gått över:
Du är aldrig ensam dvs du möts av nära och kära och ibland också av själar som du har mött i tidigare livstider.
I andevärlden finns ingen tid så som vi räknar, allt är nutid
När du kommer till andra sidan så får du gå igenom allt det du upplevt i ditt liv, du blir medveten om de lärdomar du behövde få.
Din medvetandenivå växer och du får förståelse hur dina tidigare liv har påverkat ditt senaste.
Du inser att den andliga världen består av enormt många dimensioner och att den nivån du hamnar på är beroende av din andliga utveckling.
Och du inser att livet aldrig tar slut, att det inte finns någon
Namaste Sissi