Förändra ditt liv genom att förändra din karma!

Varje människa har sin verklighet, sin förmåga att bli medveten om saker och ting och det sker via våra fem sinnen, syn, hörsel, smak, känsel och lukt. Vår hjärna använder sig av sinnena för att tolka information om t.ex. händelser, saker, talade och skrivna ordet mm och ett annat ord för den processen är perception. När vi vandrar på livets stig så har vi ofta en smal “verklighet” som vi samlat på oss genom erfarenheter dvs genom våra erfarenheter så bygger vi vår “verklighet”. Men vi har alla förmågan att se bortom de fem sinnena, vissa mindre andra mer! Och det går att stärka sitt sjätte sinne bl.a. genom självkännedom och livsstilsförändringar och därmed så förändrar du din syn på vad din verklighet säger dig – du öppnar din perception så att svaren på dina undringar kan komma till dig. Många människor vittnar om att deras perception öppnats upp av att de genomlevt en traumatisk händelse i sitt liv, som t.ex. kan vara en nära döden upplevelse där de färdats från den fysiska världen till den icke fysiska, till andevärlden, och de berättar med en enorm detaljrikedom och vittnar om känslor av total harmoni och villkorslös kärlek.
Det är när du har förmågan att lyssna till din inre röst som du också får förmågan att känna samhörighet med alla människor och med allt levande, det är då du uppnår total lycka och harmoni så det finns all anledning att sträva efter att nå ditt sjätte sinne.
Förutom att arbeta med sitt inre och förändra sin livsstil så är det bra att börja med att titta på vad du sänder ut, hur du är i kontakten med andra, dvs när du möter en vän som tex ändrat sin frisyr till det bättre, berömmer du denne eller håller du tyst? När du får oväntad hjälp av någon, säger du ett avmätt tack eller ger du av dig själv genom att berätta hur mycket hjälpen betyder för dig? Eller säger du aldrig “jag älskar dig” till dina nära och kära? Osv, osv . Det är när du ger den starkaste kraften av alla, kärlek, som du samlar mer av just kärlek i ditt inre, du samlar god karma som alltid förr eller senare kommer tillbaka till dig själv – allt gott du gör för människor, djur ja allt levande samlas i ditt inre som god karma. Så börja idag genom att ge ett leende till den som inget har, håll upp dörren för den gamla damen som har svårt att gå, gör din röst hörd för alla de djur och människor som lider och säg till dina nära och kära att du älskar dem! Då har du kommit en bit på vägen mot ditt samlande av god karma och du har vunnit framgång!
I andevärlden finns ingen ondska dess syfte är fred, kärlek och godhet som också du kan del av när du väljer ditt sätt att leva och vara!
Men varför finns det ondska och negativitet här på jorden? Och varför är vissa människor så svåra att älska?
Ondskefulla beteenden kan komma när vi endast lever i den fysiska kroppen och vi drivs av egot, när vi helt främjar oss från själen och ljuset.
Men vi ska komma ihåg att ingen människa föds ond utan det är upplevelser och erfarenheter som formar oss till de vi är och även fast handlingar och tankar kan visa på en trasig själ så är det aldrig för sent att samla på god karma och på så sätt läkas.
Universums plan för vårt jordeliv är att samla på oss kunskap för vår utveckling, för att känna lycka och för att ge och ta emot kärlek.
Ljuset skingrar alltid mörkret så det är fullt möjligt att vi tillsammans kan utrota de mörka krafterna med hjälp av just kärleken!
Namaste Sissi