Hur upptäcker jag mitt livsändamål?

Vi kan alla känna oss vilsna och förvirrade av och till, men det hör till vår natur på vår vandring genom livet! Vi lär och vi växer av livets alla skeenden även om vi ibland kan känna att vi bär på en alltför tung börda. Då är det vanligt att vi ställer oss frågan : – vad är mitt livsändamål?
För det första så väljer ingen av oss att leva ett eländigt liv, och för det andra så kan vi inte bara leva ett liv där sociala värderingar och materiella värden får styra, för det är endast när du kan se bortom dina förutfattade meningar som du har förmågan att växa i medvetande! Vi måste lära oss att lyssna på vår själ, på vårt innersta väsen – vad intresserar mig? Vad dras jag till ? Har jag förmågan att sätta mig in i andras känslor? Vad är min önskan? Osv Det är när du börjar att arbeta med dig själv och vänder dig inåt som du är på väg att upptäcka ditt livsändamål!
Din själ kan ha levt många liv som givit dig olika slags Karma och som du bearbetar på olika sätt – en jobbig och svår erfarenhet är varken dålig eller fel – den gör att din själ växer!
Ett liv är unikt och varje liv har lika mycket värde oavsett livsändamål!
Du kanske har en önskan om ett nytt arbete som ger dig trivsel och välmående, något som du “brinner“ för!? Du kanske känner en rastlöshet när du tänker på att tiden rinner iväg!? Du kanske har en önskan om att uppleva sann kärlek!? Osv Det här visar dig att det finns något som din själ lockas av något du dras till och det i sin tur är en hint om ditt livsändamål.
Du kan också få information ang ditt livsändamål när du tittar på vad det är du beundrar hos andra eller genom att titta på de speciella talanger just du har. När du t.ex. arbetar med, utför något där du inte märker att tiden går, då arbetar du med ditt livsändamål! Du arbetar också med ditt livsändamål när du löser de karmabaserade svårigheter som du och vi alla får genom livet.
Om du i ditt liv tycker att du möter motstånd, hinder och svårigheter i nästan allt du företar dig, då är det dags att du reflekterar över ditt sätt att tänka och hur du kan förändra det. En måttstock för livsändamålet är när vi tycker att livet flyter på bra!

Tips på hur du lever ditt livsändamål:

1. Du kan ärligt erkänna vad som fungerar och vad som inte fungerar i ditt liv.
2. Du har en tro på att alla människor föds med minst en talang som är ett måste för att universums flöde ska fungera .
3. Du tror på att livet kan förändras när du ändrar tankesätt, attityder och övertygelser
4. Du är på det klara med att du vill leva i flödet av ditt livsändamål
5. Du är övertygad om att du alltid har ett val.
6. Du drar till dig händelser och människor vid rätt tidpunkt.
7. Du tror på att din intuition leder dig i livsändamålet.
Om du kan svara JA på samtliga, enl ovan så är ditt livsändamål nära att visa sig eller så har det redan framträtt.
Det slutliga syftet med vårt livsändamål är alltid att vi människor ska utveckla vår förmåga att älska!
Namaste Sissi

Läs mer från min blogg