Inte bara medium, siare spåmän och spåkvinnor behöver besöka ensamheten!

Ensamheten får dig att växa om den är självvald, den hjälper dig att nå inre frid harmoni och styrka, den gör dig hel!
Tyvärr så värjer många för ensamheten pga rädsla för de tankar och känslor de tvingas möta, dvs ett undvikande är “lättare” än att stå ansikte mot ansikte med jobbiga händelser/situationer som gömts undan . Men sanningen är den att när du väl upptäcker allt det fina som finns i den självvalda ensamheten så blir det en plats som ligger nära ditt hjärta, en plats du gärna vill besöka om och om igen.

Vi är sociala varelser

Vi skapades både som en social och ensam varelse, med behov av att ha både nära relationer till andra och behovet av att vara för oss själva och det är när du själv kan välja när du vill vara i endera världen som du är en hel människa mao vill jag vara ensam? Eller vill jag umgås med andra? Om du tex är en människa som alltid funnits för andra, som alltid ställer upp i vått och torrt, så fråga dig själv : Vad är det som säger att jag alltid måste ställa upp, här, nu och med detsamma? Är det bekräftelsebehov eller kanske av snällhet ? Om det är så, så pröva med att säga nej och ge dig själv en gåva, den egentid som ditt inre längtar efter!

Healing som ger dig kraft

I ensamheten helar du dig själv, du möter och bearbetar händelser och situationer som du sen kan släppa taget om, och det är först när du bearbetat och jobbat med dig själv, när du är hel, som du kan ha en sund och givande relation till andra människor. Självklart så är det inte så lätt som att helt plötsligt välja ensamheten för alla människor! Vad jag menar är att de människor som bär på svåra trauman med djupa själsliga sår kan behöva professionell hjälp av t.ex. psykolog eller annan profession, innan den självvalda ensamheten kan “knacka på“.
I det moderna samhället så lever vi ofta under stress, press och med ett ständigt ljud av störningar från alla de håll, det har blivit så vanligt att vi ser det som en sanning att så ska det vara. Men med stressen och de ständiga ljudsorlet så får vi till slut en otrevlig överraskning när både kropp och själ säger ifrån i form av både psykiska och fysiska besvär! Och människor som bär på obearbetad sorg t.ex. förlust av en nära eller en svår skilsmässa kan också lida av svår inre stress som kan få konsekvenser om den inte bearbetas.

Ta hjälp av Sveriges bästa spådam för medial rådgivning

Bearbeta ensamheten

Vi måste inse att den självalda ensamheten hjälper oss i vår självutveckling och därmed också i vår andlighet och det i sin tur hänger ihop med vår fysiska styrka – allt hänger ihop!
Tillåt dig därför att vara nummer ett i ditt liv utan att skuldbelägga dig själv! Tillåt dig stunder av möten med dig själv, reflektera över vardagliga händelser och låt sen händelser, situationer få vingar och flyga fritt mao släpp det!
När ensamheten sen blir din egen lilla oas att återvända till när helst du vill så får du en naturlig förmåga och styrka att inte bara hjälpa dig själv utan också att finnas för och att hjälpa andra !
Ensamheten är ett vackert ställe att besöka när anden behöver bot.
Kontakta Namaste Sissi