Professionella medium, siare och andra ljusarbetare har ofta ett positivt tänkande!

Positiva människor har ofta arbetat med sitt inre under lång tid och är inte beroende av yttre faktorer för att känna lycka. Genom sin inre frid så låter de inte negativ energi få fäste utan låter den bara passera, de vet också att det yttre är förgängligt och att det kan orsaka både vilsenhet och beroenden !

Negativ Energi

Negativ energi finns överallt men du kan lära dig hur du ska bemöta och hantera den! När du lever med positivismen så lär du dig att lätt känna igen negativa människor och därmed kan du ta val i ditt umgänge.
Vi är alla ansvariga för våra egna liv och positiva människor är väl medveten om att lycka och framgång beror på deras tro på sig själva, de tror att de kan lyckas och försöker om och om igen om så krävs dvs de är övertygande om att framgången kommer och de är medvetna om att de kan känna frustration vid ett misslyckande men de lägger inget värde i det utan släpper det för att försöka på nytt. De vet också att även misslyckanden ger erfarenheter och gör att de växer och de skyller aldrig något som inte blev som de tänkt på andra mao de tar ansvar över händelser i sitt liv.
Positiva personer ser möjligheter där andra kan se hinder!
Människan har en tendens att älta och “gräva ned sig” i motgångar vilket ger motsatsen till det man önskar.
Gemensamt för de personer som har ett positivt tänkande är att de ofta vistas i naturen och på så sätt får ta del av de kraftfulla energier som växter och träd avger samt det friska syret!

För att träna dig att leva ditt liv i positiv anda så kan du :

– Tänka på allt det du uppskattar i ditt liv, och känn tacksamhet över det!
– Tänk på vad du säger och på vad och hur du tänker!
– Ha tillit till att det blir som du planerat och önskar!
– Tänk på att motgångar kommer för att stärka och för att få dig att växa!
– Var inte rädd för att pröva något nytt, för belöningen är enorm!
– Omge dig med människor som får dig att må bra, som berömmer och som du kan vara dig själv med!
– Tala om för din spegelbild hur bra du är, och att du duger precis som du är!
– Ge de människor du uppskattar beröm och tala om hur mycket de betyder för dig!
Om du lyckas om så bara med en av punkterna så är du på väg och du har vunnit framgång!
Och tänk på att ju mer positiv du blir ju mer positivt drar du till dig!
Lycka till med ditt nya jag !

Läs mer om mig och hur jag jobbar