Vi använder intuitionen i kontakten med andevärlden men också genom omedvetna minnen !

Finns det personer som kan “tala“ med de döda? Nonsens och lurendrejeri säger vissa, oftast ateister (tror inte på någon gud eller något som är övernaturligt) , agnostiker

(tror att det finns något men vet inte riktigt vad) eller de som helt enkelt bär på rädsla!
Men sanningen är den att alla precis alla använder sitt intuitiva jag varje dag, utan att lägga märke till det – du gör val utifrån din intuition! Tänk på de gånger du säger eller tänker : Jag känner på mig vad jag ska välja!, Jag bara vet hur jag ska göra!, Jag känner inga bra “vibbar” med den här personen! eller de gånger du tänkt på någon speciell också ringer den personen eller kommer gående! De gångerna använder du ditt innersta, din intuition eller om du så vill, din magkänsla !
Våra intuitiva förmågor har olika dimensioner och kan förklaras med dels när vi gör en omedelbar uppfattning utan medveten fakta eller logik, vi har en omedveten kunskap som bygger på tidigare erfarenheter. Det vill säga, vi har lagrade minnen bra och dåliga som gör att vi sedan agerar omedvetet utifrån tidigare erfarenheter.
Också har vi kontakten med universum där personen som använder sin intuition
(oftast professionella spåmän/kvinnor, siare, klarseende, drömtydare, medium osv ) fungerar som ett verktyg så att andevärlden kan förmedla sina budskap.
Att hitta den rätte kärlekspartnern:
Om du t.ex. ska avgöra/känna om en person kan vara en potentiell kärlekspartner så känner du ganska omgående om dennes utstrålning attraherar dig eller inte – du attraheras av en viss persons energi!
För många så är det tyvärr inte alltid så lätt pga att vi ofta också använder den omedvetna intuitionen som bygger på tidigare erfarenheter som kan komma både från misslyckade kärleksförhållanden, från en trasig barndom eller från tidigare liv. Om du t.ex. har upplevt en barndom/kärleksförhållande där du inte blivit “sedd” eller älskad för den du är så kan du bära med dig stora bekräftelsebehov som gör att du attraherar andra personer som också har ett överdrivet bekräftelsebehov – du drar till dig människor som utstrålar samma energi. Det är därför det är så viktigt att vi jobbar med vårt inre, att vi är hela när vi söker efter en partner som är “rätt” för oss, annars så riskerar vi att gång på gång gå in i dysfunktionella relationsmönster och kan då missa vår själsfrände även om denne finns i vår omedelbara närhet. När den energi du sänder ut är ren och klar och din självbild positiv så attraherar du “rätt” partner, och du kommer direkt att kunna sortera bort de kandidater som bär på känslomässiga blockeringar som ger en trasig själ.
Vad universum vill är att du tar tag i eventuella blockeringar, känslominnen så att din själ helas och att när du sen attraherar den rätte går in helhjärtat i relationen!
När du gör det så blir din belöning en underbar upplevelse av att få leva i en sund relation, vare sig det gäller vänskaps- eller/och kärleksförhållande !
Och du, tänk om du upptäcker att ditt livs kärlek finns i din närhet i form av en vän!
Namaste Sissi

Kontakta mig